แจ้งการเตรียมอุปกรณ์ แข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
แจ้งทางโรงเรียนที่เข้าแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ เตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้มาในวันแข่งขัน
1.ตะเกียงแอลกอฮอล์ พร้อมที่กั้นลม
2.บีกเกอร์
3.หลอดทดลองพร้อมที่ตั้งหลอด
4.กรวย
5.กระบอกตวง
6.แท่งแก้วคนสาร
7.หลอดหยดสาร
8.ถาดหลุม
9.โกร่งบดสาร
10.ขาตั้งหลอดทดลองพร้อมที่หนีบ
11.ช้อนตักสาร
12.คีมคีบ
13.กระดาษลิตมัส
14.กระดาษกรอง
วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14:07 น.