งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 7 - 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โรงจอดรถ ห้อง หลังสำนักงานเขต 10 ก.ย. 2562 10.30 เป็นต้นไป
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โรงจอดรถ ห้อง หลังสำนักงานเขต 10 ก.ย. 2562 10.30 เป็นต้นไป
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โรงจอดรถ ห้อง หลังสำนักงานเขต 10 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
-
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โรงจอดรถ ห้อง หลังสำนักงานเขต 10 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
-
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) อาคารหลวงพ่อห้อม 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 7 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) อาคารหลวงพ่อห้อม 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 7 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]