งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 7 - 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ห้องเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 7 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ห้องเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 7 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ห้องเรียน ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 7 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ห้องเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 7 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ห้องเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 7 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ห้องเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 7 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ห้องเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 7 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ห้องเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.3/2 7 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ทุ่งคุยทอง ห้อง อาคารอเนกประสงค์ สปช.204 7 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ทุ่งคุยทอง ห้อง อาคารอเนกประสงค์ สปช.204 7 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ทุ่งคุยทอง ห้อง อาคารอเนกประสงค์ สปช.204 7 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ห้องเรียน ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 7 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ระเบียงหน้าอาคารสนามบินฯ 7 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ระเบียงหน้าอาคารสนามบินฯ 7 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) อาคารจอดรถ 7 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 เป้นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]