แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 39 25 67.57% 6 16.22% 5 13.51% 1 2.7% 37
2 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 34 20 58.82% 5 14.71% 5 14.71% 4 11.76% 34
3 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 25 19 79.17% 1 4.17% 3 12.5% 1 4.17% 24
4 โรงเรียนกวางตง 40 17 42.5% 12 30% 5 12.5% 6 15% 40
5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 39 16 41.03% 13 33.33% 7 17.95% 3 7.69% 39
6 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 36 16 44.44% 12 33.33% 2 5.56% 6 16.67% 36
7 โรงเรียนวัดหางตลาด 24 16 66.67% 5 20.83% 1 4.17% 2 8.33% 24
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 27 16 61.54% 3 11.54% 5 19.23% 2 7.69% 26
9 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 25 16 64% 2 8% 2 8% 5 20% 25
10 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 20 16 80% 2 10% 2 10% 0 0% 20
11 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 21 16 76.19% 2 9.52% 1 4.76% 2 9.52% 21
12 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 19 16 84.21% 2 10.53% 1 5.26% 0 0% 19
13 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 36 14 41.18% 7 20.59% 9 26.47% 4 11.76% 34
14 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 20 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
15 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 41 12 30.77% 18 46.15% 5 12.82% 4 10.26% 39
16 โรงเรียนวัดกกแรต 21 11 55% 5 25% 4 20% 0 0% 20
17 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
18 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 14 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
19 โรงเรียนบ้านดงเดือย 20 9 47.37% 5 26.32% 3 15.79% 2 10.53% 19
20 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 15 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
21 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 16 8 50% 3 18.75% 5 31.25% 0 0% 16
22 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 13 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
23 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 14 8 57.14% 2 14.29% 4 28.57% 0 0% 14
24 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด 15 7 46.67% 5 33.33% 3 20% 0 0% 15
25 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
26 โรงเรียนวัดปากพระ 16 7 46.67% 4 26.67% 4 26.67% 0 0% 15
27 โรงเรียนบ้านปากแคว 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
28 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 15 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
29 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
30 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
31 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
32 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 16 6 37.5% 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
34 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
35 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 11 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 3 27.27% 11
36 โรงเรียนบ้านหรรษา 10 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
37 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
38 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 14 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
39 โรงเรียนบ้านยางเมือง 18 5 27.78% 3 16.67% 5 27.78% 5 27.78% 18
40 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
41 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 12 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
43 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 10 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
44 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
45 โรงเรียนวัดปรักรัก 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 11 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 11
47 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนบ้านด่าน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านวังหิน 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
51 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
52 โรงเรียนบ้านวังวน 12 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
53 โรงเรียนวัดศรีเมือง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านปากคลอง 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
55 โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนวัดโบสถ์ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านนากาหลง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนบ้านลานทอง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านโป่งแค 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านป่าสัก 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
64 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านวังลึก 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านวังแดด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนวัดเสาหิน 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านวังทองแดง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านกล้วย 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
73 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
74 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) 6 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
75 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
76 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนวัดทุ่ง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
79 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านหนองตลับ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
82 โรงเรียนวัดหนองกก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ 5) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านวังไทร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านนาสระลอย 8 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
89 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 8 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
94 โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนวัดเต่าทอง 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนวัดสงฆาราม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านหนองตม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านเนินยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านวังกร่าง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
105 โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านหนองจัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านหนองตูม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
110 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านวังหาด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านกระชงค์ 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
115 โรงเรียนบ้านยางแหลม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนวัดยางเอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]