สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุโขทัย 25 6 5 1 36
2 วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 20 5 5 4 30
3 บ้านลานกระบือ 19 1 3 1 23
4 กวางตง 17 12 5 6 34
5 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 16 13 7 3 36
6 บ้านน้ำพุ 16 12 2 6 30
7 วัดหางตลาด 16 5 1 2 22
8 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 16 3 5 2 24
9 บ้านห้วยไคร้ 16 2 2 5 20
10 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 16 2 2 0 20
11 บ้านตลิ่งชัน 16 2 1 2 19
12 บ้านวังน้ำขาว 16 2 1 0 19
13 บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 14 7 9 4 30
14 บ้านบึงหญ้า 14 3 1 0 18
15 บ้านขุนนาวัง 12 18 5 4 35
16 วัดกกแรต 11 5 4 0 20
17 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 11 4 0 0 15
18 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 11 2 0 0 13
19 บ้านดงเดือย 9 5 3 2 17
20 วัดมุจลินทาราม 9 4 0 1 13
21 บ้านปากคลองร่วม 8 3 5 0 16
22 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 8 3 1 0 12
23 บ้านน้ำเรื่อง 8 2 4 0 14
24 เทศบาลบ้านโตนด 7 5 3 0 15
25 เทศบาลเมืองสุโขทัย 7 5 1 0 13
26 วัดปากพระ 7 4 4 0 15
27 บ้านปากแคว 7 4 0 0 11
28 บ้านหนองกระดิ่ง 7 3 2 1 12
29 บ้านใหม่เจริญผล 7 3 1 0 11
30 บ้านคลองตะเข้ 7 3 1 0 11
31 บ้านเนินประดู่ 7 3 0 0 10
32 บ้านคลองปลายนา 7 1 1 0 9
33 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 6 7 2 1 15
34 บ้านป้อมประชานุกูล 6 4 0 0 10
35 วัดคุ้งยาง 6 2 0 3 8
36 บ้านวังตะคร้อ 6 2 0 1 8
37 บ้านหรรษา 6 2 0 1 8
38 วัดท่าฉนวน 5 6 1 2 12
39 บ้านยางเมือง 5 3 5 5 13
40 ศรีคีรีมาศวิทยา 5 3 1 2 9
41 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 5 2 3 0 10
42 บ้านหนองบัว 5 2 1 0 8
43 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 5 1 1 2 7
44 บ้านหนองเฒ่า 5 1 1 0 7
45 วัดปรักรัก 5 0 2 1 7
46 วัดคุ้งยางใหญ่ 4 2 4 1 10
47 บ้านหนองมะเกลือ 4 2 2 1 8
48 บ้านด่าน 4 2 0 0 6
49 บ้านวังหิน 4 1 1 0 6
50 บ้านหนองเสาเถียร 4 1 0 1 5
51 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 4 0 2 1 6
52 บ้านวังวน 3 5 3 0 11
53 วัดศรีเมือง 3 3 0 0 6
54 บ้านปากคลอง 3 2 2 1 7
55 บ้านหนองจิกตีนเนิน 3 2 1 0 6
56 บ้านคลองไผ่งาม 3 2 0 0 5
57 วัดโบสถ์ 3 1 2 0 6
58 บ้านนากาหลง 3 1 1 1 5
59 บ้านลานทอง 3 1 1 0 5
60 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 3 1 0 0 4
61 บ้านโป่งแค 3 1 0 0 4
62 บ้านป่าสัก 3 0 2 0 5
63 บ้านประดู่เฒ่า 3 0 1 1 4
64 บ้านลานเอื้อง 3 0 0 0 3
65 บ้านวังแดด 3 0 0 0 3
66 บ้านวังลึก 3 0 0 0 3
67 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 3 0 0 0 3
68 วัดเสาหิน 2 2 2 1 6
69 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 2 2 1 0 5
70 บ้านวังทองแดง 2 2 1 0 5
71 บ้านกล้วย 2 1 2 0 5
72 บ้านน้ำลาด 2 1 1 3 4
73 อนุบาลเมืองสุโขทัย 2 1 1 0 4
74 บ้านวังขวัญ 2 1 0 1 3
75 วัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) 2 1 0 1 3
76 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 2 1 0 0 3
77 วัดทุ่ง 2 1 0 0 3
78 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 2 0 1 2 3
79 วัดหนองกก 2 0 1 0 3
80 บ้านเขาทองผางับ 2 0 1 0 3
81 บ้านหนองตลับ 2 0 1 0 3
82 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 2 0 1 0 3
83 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 2 0 1 0 3
84 บ้านวังไทร 2 0 0 0 2
85 บ้านเนินพยอม 2 0 0 0 2
86 วัดตาลเตี้ย 2 0 0 0 2
87 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ 5) 2 0 0 0 2
88 บ้านนาสระลอย 1 5 1 0 7
89 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 1 3 3 1 7
90 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 1 3 0 0 4
91 บ้านลำคลองยาง 1 3 0 0 4
92 บ้านใหม่สุขเกษม 1 2 4 0 7
93 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 1 2 1 0 4
94 วัดใหม่ไทยบำรุง 1 2 0 0 3
95 วัดเต่าทอง 1 1 4 0 6
96 วัดสงฆาราม 1 1 1 0 3
97 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 1 1 1 0 3
98 บ้านคลองน้ำเย็น 1 1 0 0 2
99 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 1 1 0 0 2
100 บ้านหนองตม 1 1 0 0 2
101 บ้านเนินยาง 1 1 0 0 2
102 บ้านวังโคนเปือย 1 0 2 0 3
103 บ้านป่ามะม่วง 1 0 1 0 2
104 บ้านวังกร่าง 1 0 0 1 1
105 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 1 0 0 0 1
106 บ้านหนองจัง 1 0 0 0 1
107 บ้านหนองตูม 1 0 0 0 1
108 อนุบาลกงไกรลาศ 1 0 0 0 1
109 บ้านนาเชิงคีรี 0 2 2 0 4
110 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 0 2 1 0 3
111 บ้านวังหาด 0 2 0 0 2
112 บ้านโว้งบ่อ 0 2 0 0 2
113 หนองบัวเขาดิน 0 1 1 0 2
114 บ้านกระชงค์ 0 1 0 1 1
115 บ้านยางแหลม 0 1 0 0 1
116 บ้านหนองไม้กอง 0 1 0 0 1
117 วัดยางเอน 0 1 0 0 1
118 บ้านดอนสำโรง 0 0 3 1 3
รวม 590 267 162 81 1,019