สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุโขทัย 13 9 2 24 25 6 5 1 36
2 บ้านลานกระบือ 7 6 5 18 19 1 3 1 23
3 บ้านบึงหญ้า 7 5 1 13 14 3 1 0 18
4 บ้านห้วยไคร้ 6 6 3 15 14 2 1 5 17
5 บ้านน้ำพุ 6 5 7 18 15 11 2 6 28
6 วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 6 4 1 11 15 5 5 4 25
7 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 6 2 3 11 11 4 0 0 15
8 วัดหางตลาด 6 1 4 11 14 5 1 2 20
9 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 5 8 4 17 16 13 7 3 36
10 บ้านตลิ่งชัน 5 4 5 14 16 2 1 2 19
11 บ้านน้ำเรื่อง 5 2 0 7 8 2 4 0 14
12 บ้านวังน้ำขาว 5 0 4 9 11 2 1 0 14
13 บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 4 4 2 10 13 6 9 4 28
14 บ้านดงเดือย 4 3 3 10 8 5 3 2 16
15 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 3 6 8 17 16 3 5 2 24
16 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 3 5 2 10 11 2 2 0 15
17 กวางตง 3 5 1 9 17 12 5 6 34
18 บ้านวังตะคร้อ 3 2 0 5 5 2 0 1 7
19 เทศบาลเมืองสุโขทัย 3 0 3 6 7 5 1 0 13
20 บ้านคลองไผ่งาม 3 0 0 3 3 2 0 0 5
21 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 3 0 0 3 3 1 0 0 4
22 บ้านป่าสัก 3 0 0 3 3 0 2 0 5
23 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 2 5 3 10 11 2 0 0 13
24 บ้านขุนนาวัง 2 4 4 10 12 18 5 4 35
25 บ้านปากคลองร่วม 2 4 1 7 8 3 5 0 16
26 บ้านคลองปลายนา 2 3 1 6 7 1 1 0 9
27 บ้านหนองกระดิ่ง 2 2 3 7 7 3 2 1 12
28 วัดปากพระ 2 2 1 5 7 4 4 0 15
29 วัดมุจลินทาราม 2 2 1 5 7 3 0 1 10
30 วัดกกแรต 2 1 3 6 8 4 4 0 16
31 บ้านหนองเฒ่า 2 1 2 5 5 1 1 0 7
32 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 2 1 1 4 4 0 2 1 6
33 บ้านปากแคว 2 0 3 5 7 4 0 0 11
34 วัดคุ้งยาง 2 0 3 5 6 2 0 3 8
35 วัดคุ้งยางใหญ่ 2 0 2 4 4 2 3 1 9
36 บ้านยางเมือง 2 0 2 4 3 3 4 5 10
37 บ้านหนองเสาเถียร 2 0 0 2 4 1 0 1 5
38 วัดโบสถ์ 2 0 0 2 3 0 2 0 5
39 บ้านวังแดด 2 0 0 2 3 0 0 0 3
40 บ้านเนินประดู่ 1 4 1 6 7 3 0 0 10
41 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1 3 1 5 6 7 2 1 15
42 บ้านหนองมะเกลือ 1 3 1 5 4 2 2 1 8
43 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1 1 3 5 7 3 1 0 11
44 บ้านหรรษา 1 1 1 3 6 2 0 1 8
45 บ้านลานทอง 1 1 1 3 2 1 1 0 4
46 วัดปรักรัก 1 1 0 2 3 0 2 1 5
47 บ้านวังลึก 1 1 0 2 3 0 0 0 3
48 วัดหนองกก 1 1 0 2 2 0 1 0 3
49 บ้านวังไทร 1 1 0 2 2 0 0 0 2
50 วัดเต่าทอง 1 1 0 2 1 1 4 0 6
51 ศรีคีรีมาศวิทยา 1 0 3 4 4 3 1 2 8
52 บ้านป้อมประชานุกูล 1 0 2 3 5 2 0 0 7
53 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1 0 1 2 4 1 1 2 6
54 บ้านวังหิน 1 0 1 2 4 1 1 0 6
55 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 1 0 1 2 2 2 1 0 5
56 บ้านลานเอื้อง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
57 วัดตาลเตี้ย 1 0 1 2 2 0 0 0 2
58 วัดทุ่ง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
59 บ้านโป่งแค 1 0 0 1 3 1 0 0 4
60 บ้านวังขวัญ 1 0 0 1 2 1 0 1 3
61 บ้านเขาทองผางับ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
62 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 1 0 0 1 1 3 0 0 4
63 บ้านคลองน้ำเย็น 1 0 0 1 1 1 0 0 2
64 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
65 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านหนองจัง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 เทศบาลบ้านโตนด 0 6 3 9 7 5 3 0 15
69 บ้านใหม่เจริญผล 0 4 2 6 7 3 1 0 11
70 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 0 3 0 3 3 0 0 0 3
71 บ้านคลองตะเข้ 0 2 1 3 7 2 1 0 10
72 บ้านหนองจิกตีนเนิน 0 2 1 3 3 2 1 0 6
73 บ้านใหม่สุขเกษม 0 2 1 3 1 2 4 0 7
74 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 0 1 3 4 4 2 3 0 9
75 บ้านด่าน 0 1 2 3 3 2 0 0 5
76 บ้านวังทองแดง 0 1 1 2 2 2 1 0 5
77 บ้านหนองตม 0 1 1 2 1 1 0 0 2
78 บ้านวังวน 0 1 0 1 3 5 3 0 11
79 บ้านปากคลอง 0 1 0 1 3 2 2 1 7
80 บ้านกล้วย 0 1 0 1 2 1 2 0 5
81 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 0 1 0 1 2 0 1 2 3
82 บ้านหนองตลับ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
83 บ้านนาสระลอย 0 1 0 1 1 5 1 0 7
84 วัดสงฆาราม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
85 บ้านเนินพยอม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 วัดท่าฉนวน 0 0 3 3 5 5 1 2 11
87 บ้านหนองบัว 0 0 3 3 4 2 1 0 7
88 วัดเสาหิน 0 0 1 1 2 2 2 1 6
89 บ้านนากาหลง 0 0 1 1 2 1 1 1 4
90 วัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) 0 0 1 1 2 1 0 1 3
91 บ้านประดู่เฒ่า 0 0 1 1 2 0 1 1 3
92 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ 5) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
93 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 0 0 1 1 1 2 0 0 3
94 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
95 บ้านป่ามะม่วง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
96 วัดศรีเมือง 0 0 0 0 3 3 0 0 6
97 อนุบาลเมืองสุโขทัย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
98 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
99 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
100 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 3 2 1 6
101 บ้านน้ำลาด 0 0 0 0 1 1 1 3 3
102 บ้านเนินยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
103 บ้านวังกร่าง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
104 บ้านหนองตูม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 อนุบาลกงไกรลาศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 บ้านนาเชิงคีรี 0 0 0 0 0 2 1 0 3
107 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 0 0 0 0 0 2 1 0 3
108 บ้านลำคลองยาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
109 บ้านวังหาด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
110 บ้านโว้งบ่อ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
111 วัดใหม่ไทยบำรุง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
112 หนองบัวเขาดิน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
113 บ้านกระชงค์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
114 บ้านยางแหลม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านหนองไม้กอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 วัดยางเอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 บ้านดอนสำโรง 0 0 0 0 0 0 3 1 3
118 บ้านวังโคนเปือย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 171 151 136 458 541 255 155 81 951