สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุโขทัย 13 9 2 24 25 6 5 1 36
2 วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 8 7 1 16 20 5 5 4 30
3 บ้านห้วยไคร้ 8 6 3 17 16 2 2 5 20
4 บ้านวังน้ำขาว 8 1 5 14 16 2 1 0 19
5 วัดหางตลาด 8 1 4 13 16 5 1 2 22
6 บ้านลานกระบือ 7 6 5 18 19 1 3 1 23
7 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 7 6 2 15 16 2 2 0 20
8 บ้านบึงหญ้า 7 5 1 13 14 3 1 0 18
9 บ้านน้ำพุ 6 6 7 19 16 12 2 6 30
10 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 6 2 3 11 11 4 0 0 15
11 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 5 8 4 17 16 13 7 3 36
12 บ้านตลิ่งชัน 5 4 5 14 16 2 1 2 19
13 บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 5 4 2 11 14 7 9 4 30
14 บ้านน้ำเรื่อง 5 2 0 7 8 2 4 0 14
15 บ้านดงเดือย 4 4 3 11 9 5 3 2 17
16 วัดกกแรต 4 2 4 10 11 5 4 0 20
17 วัดมุจลินทาราม 4 2 2 8 9 4 0 1 13
18 บ้านวังตะคร้อ 4 2 0 6 6 2 0 1 8
19 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 3 6 8 17 16 3 5 2 24
20 กวางตง 3 5 1 9 17 12 5 6 34
21 วัดปรักรัก 3 1 0 4 5 0 2 1 7
22 เทศบาลเมืองสุโขทัย 3 0 3 6 7 5 1 0 13
23 วัดคุ้งยางใหญ่ 3 0 2 5 4 2 4 1 10
24 บ้านคลองไผ่งาม 3 0 0 3 3 2 0 0 5
25 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 3 0 0 3 3 1 0 0 4
26 บ้านป่าสัก 3 0 0 3 3 0 2 0 5
27 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 2 5 3 10 11 2 0 0 13
28 บ้านขุนนาวัง 2 4 4 10 12 18 5 4 35
29 บ้านปากคลองร่วม 2 4 1 7 8 3 5 0 16
30 บ้านคลองปลายนา 2 3 1 6 7 1 1 0 9
31 บ้านหนองกระดิ่ง 2 2 3 7 7 3 2 1 12
32 วัดปากพระ 2 2 1 5 7 4 4 0 15
33 บ้านหนองเฒ่า 2 1 2 5 5 1 1 0 7
34 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 2 1 1 4 4 0 2 1 6
35 บ้านยางเมือง 2 0 4 6 5 3 5 5 13
36 บ้านปากแคว 2 0 3 5 7 4 0 0 11
37 วัดคุ้งยาง 2 0 3 5 6 2 0 3 8
38 ศรีคีรีมาศวิทยา 2 0 3 5 5 3 1 2 9
39 บ้านลานเอื้อง 2 0 1 3 3 0 0 0 3
40 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 2 0 1 3 2 1 0 0 3
41 บ้านหนองเสาเถียร 2 0 0 2 4 1 0 1 5
42 วัดโบสถ์ 2 0 0 2 3 1 2 0 6
43 บ้านวังแดด 2 0 0 2 3 0 0 0 3
44 บ้านเนินประดู่ 1 4 1 6 7 3 0 0 10
45 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1 3 1 5 6 7 2 1 15
46 บ้านหนองมะเกลือ 1 3 1 5 4 2 2 1 8
47 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1 2 3 6 8 3 1 0 12
48 บ้านลานทอง 1 2 1 4 3 1 1 0 5
49 บ้านป้อมประชานุกูล 1 1 4 6 6 4 0 0 10
50 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 1 1 3 5 5 2 3 0 10
51 บ้านหรรษา 1 1 1 3 6 2 0 1 8
52 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1 1 1 3 5 1 1 2 7
53 บ้านวังลึก 1 1 0 2 3 0 0 0 3
54 วัดหนองกก 1 1 0 2 2 0 1 0 3
55 บ้านวังไทร 1 1 0 2 2 0 0 0 2
56 บ้านเนินพยอม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
57 วัดเต่าทอง 1 1 0 2 1 1 4 0 6
58 บ้านวังหิน 1 0 1 2 4 1 1 0 6
59 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 1 0 1 2 2 2 1 0 5
60 วัดทุ่ง 1 0 1 2 2 1 0 0 3
61 วัดตาลเตี้ย 1 0 1 2 2 0 0 0 2
62 บ้านโป่งแค 1 0 0 1 3 1 0 0 4
63 บ้านน้ำลาด 1 0 0 1 2 1 1 3 4
64 บ้านวังขวัญ 1 0 0 1 2 1 0 1 3
65 บ้านเขาทองผางับ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
66 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 1 0 0 1 1 3 0 0 4
67 บ้านลำคลองยาง 1 0 0 1 1 3 0 0 4
68 บ้านคลองน้ำเย็น 1 0 0 1 1 1 0 0 2
69 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
70 บ้านวังโคนเปือย 1 0 0 1 1 0 2 0 3
71 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านหนองจัง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 เทศบาลบ้านโตนด 0 6 3 9 7 5 3 0 15
74 บ้านใหม่เจริญผล 0 4 2 6 7 3 1 0 11
75 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 0 3 0 3 3 0 0 0 3
76 บ้านด่าน 0 2 2 4 4 2 0 0 6
77 บ้านคลองตะเข้ 0 2 1 3 7 3 1 0 11
78 บ้านหนองจิกตีนเนิน 0 2 1 3 3 2 1 0 6
79 บ้านใหม่สุขเกษม 0 2 1 3 1 2 4 0 7
80 บ้านนากาหลง 0 1 1 2 3 1 1 1 5
81 บ้านประดู่เฒ่า 0 1 1 2 3 0 1 1 4
82 บ้านวังทองแดง 0 1 1 2 2 2 1 0 5
83 บ้านหนองตม 0 1 1 2 1 1 0 0 2
84 บ้านวังวน 0 1 0 1 3 5 3 0 11
85 บ้านปากคลอง 0 1 0 1 3 2 2 1 7
86 บ้านกล้วย 0 1 0 1 2 1 2 0 5
87 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 0 1 0 1 2 0 1 2 3
88 บ้านหนองตลับ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
89 บ้านนาสระลอย 0 1 0 1 1 5 1 0 7
90 วัดใหม่ไทยบำรุง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
91 วัดสงฆาราม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
92 บ้านหนองบัว 0 0 4 4 5 2 1 0 8
93 วัดท่าฉนวน 0 0 3 3 5 6 1 2 12
94 วัดเสาหิน 0 0 1 1 2 2 2 1 6
95 วัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) 0 0 1 1 2 1 0 1 3
96 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ 5) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
97 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 0 0 1 1 1 2 1 0 4
98 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
99 บ้านป่ามะม่วง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
100 วัดศรีเมือง 0 0 0 0 3 3 0 0 6
101 อนุบาลเมืองสุโขทัย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
102 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
103 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
104 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 3 3 1 7
105 บ้านเนินยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
106 บ้านวังกร่าง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
107 บ้านหนองตูม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 อนุบาลกงไกรลาศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 บ้านนาเชิงคีรี 0 0 0 0 0 2 2 0 4
110 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 0 0 0 0 0 2 1 0 3
111 บ้านวังหาด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
112 บ้านโว้งบ่อ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
113 หนองบัวเขาดิน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
114 บ้านกระชงค์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
115 บ้านยางแหลม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 บ้านหนองไม้กอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 วัดยางเอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 บ้านดอนสำโรง 0 0 0 0 0 0 3 1 3
รวม 201 167 145 513 590 267 162 81 1,019