สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลสุโขทัย 13 9 2 24
2 วัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 8 7 1 16
3 บ้านห้วยไคร้ 8 6 3 17
4 บ้านวังน้ำขาว 8 1 5 14
5 วัดหางตลาด 8 1 4 13
6 บ้านลานกระบือ 7 6 5 18
7 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 7 6 2 15
8 บ้านบึงหญ้า 7 5 1 13
9 บ้านน้ำพุ 6 6 7 19
10 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 6 2 3 11
11 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 5 8 4 17
12 บ้านตลิ่งชัน 5 4 5 14
13 บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 5 4 2 11
14 บ้านน้ำเรื่อง 5 2 0 7
15 บ้านดงเดือย 4 4 3 11
16 วัดกกแรต 4 2 4 10
17 วัดมุจลินทาราม 4 2 2 8
18 บ้านวังตะคร้อ 4 2 0 6
19 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 3 6 8 17
20 กวางตง 3 5 1 9
21 วัดปรักรัก 3 1 0 4
22 เทศบาลเมืองสุโขทัย 3 0 3 6
23 วัดคุ้งยางใหญ่ 3 0 2 5
24 บ้านคลองไผ่งาม 3 0 0 3
25 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 3 0 0 3
26 บ้านป่าสัก 3 0 0 3
27 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 2 5 3 10
28 บ้านขุนนาวัง 2 4 4 10
29 บ้านปากคลองร่วม 2 4 1 7
30 บ้านคลองปลายนา 2 3 1 6
31 บ้านหนองกระดิ่ง 2 2 3 7
32 วัดปากพระ 2 2 1 5
33 บ้านหนองเฒ่า 2 1 2 5
34 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 2 1 1 4
35 บ้านยางเมือง 2 0 4 6
36 บ้านปากแคว 2 0 3 5
37 วัดคุ้งยาง 2 0 3 5
38 ศรีคีรีมาศวิทยา 2 0 3 5
39 บ้านลานเอื้อง 2 0 1 3
40 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 2 0 1 3
41 บ้านหนองเสาเถียร 2 0 0 2
42 วัดโบสถ์ 2 0 0 2
43 บ้านวังแดด 2 0 0 2
44 บ้านเนินประดู่ 1 4 1 6
45 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1 3 1 5
46 บ้านหนองมะเกลือ 1 3 1 5
47 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1 2 3 6
48 บ้านลานทอง 1 2 1 4
49 บ้านป้อมประชานุกูล 1 1 4 6
50 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 1 1 3 5
51 บ้านหรรษา 1 1 1 3
52 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1 1 1 3
53 บ้านวังลึก 1 1 0 2
54 วัดหนองกก 1 1 0 2
55 บ้านวังไทร 1 1 0 2
56 บ้านเนินพยอม 1 1 0 2
57 วัดเต่าทอง 1 1 0 2
58 บ้านวังหิน 1 0 1 2
59 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 1 0 1 2
60 วัดทุ่ง 1 0 1 2
61 วัดตาลเตี้ย 1 0 1 2
62 บ้านโป่งแค 1 0 0 1
63 บ้านน้ำลาด 1 0 0 1
64 บ้านวังขวัญ 1 0 0 1
65 บ้านเขาทองผางับ 1 0 0 1
66 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 1 0 0 1
67 บ้านลำคลองยาง 1 0 0 1
68 บ้านคลองน้ำเย็น 1 0 0 1
69 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 1 0 0 1
70 บ้านวังโคนเปือย 1 0 0 1
71 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 1 0 0 1
72 บ้านหนองจัง 1 0 0 1
73 เทศบาลบ้านโตนด 0 6 3 9
74 บ้านใหม่เจริญผล 0 4 2 6
75 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 0 3 0 3
76 บ้านด่าน 0 2 2 4
77 บ้านคลองตะเข้ 0 2 1 3
78 บ้านหนองจิกตีนเนิน 0 2 1 3
79 บ้านใหม่สุขเกษม 0 2 1 3
80 บ้านนากาหลง 0 1 1 2
81 บ้านประดู่เฒ่า 0 1 1 2
82 บ้านวังทองแดง 0 1 1 2
83 บ้านหนองตม 0 1 1 2
84 บ้านวังวน 0 1 0 1
85 บ้านปากคลอง 0 1 0 1
86 บ้านกล้วย 0 1 0 1
87 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 0 1 0 1
88 บ้านหนองตลับ 0 1 0 1
89 บ้านนาสระลอย 0 1 0 1
90 วัดใหม่ไทยบำรุง 0 1 0 1
91 วัดสงฆาราม 0 1 0 1
92 บ้านหนองบัว 0 0 4 4
93 วัดท่าฉนวน 0 0 3 3
94 วัดเสาหิน 0 0 1 1
95 วัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) 0 0 1 1
96 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ 5) 0 0 1 1
97 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 0 0 1 1
98 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 0 0 1 1
99 บ้านป่ามะม่วง 0 0 1 1
100 วัดศรีเมือง 0 0 0 0
101 อนุบาลเมืองสุโขทัย 0 0 0 0
102 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 0 0 0 0
103 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 0 0 0 0
104 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0
105 บ้านเนินยาง 0 0 0 0
106 บ้านวังกร่าง 0 0 0 0
107 บ้านหนองตูม 0 0 0 0
108 อนุบาลกงไกรลาศ 0 0 0 0
109 บ้านนาเชิงคีรี 0 0 0 0
110 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 0 0 0 0
111 บ้านวังหาด 0 0 0 0
112 บ้านโว้งบ่อ 0 0 0 0
113 หนองบัวเขาดิน 0 0 0 0
114 บ้านกระชงค์ 0 0 0 0
115 บ้านยางแหลม 0 0 0 0
116 บ้านหนองไม้กอง 0 0 0 0
117 วัดยางเอน 0 0 0 0
118 บ้านดอนสำโรง 0 0 0 0
รวม 201 167 145 513

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]