งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 1 ห้อง 121 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 1 ห้อง 122 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 1 ห้อง 123 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
-
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอม 1 (321) 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง คอม 3 (631) 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 638 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]