แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 51 38 74.51% 10 19.61% 3 5.88% 0 0% 51
2 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 37 31 83.78% 4 10.81% 2 5.41% 0 0% 37
3 โรงเรียนไชยะวิทยา 41 25 69.44% 6 16.67% 5 13.89% 0 0% 36
4 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 36 23 63.89% 9 25% 4 11.11% 0 0% 36
5 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 33 23 69.7% 6 18.18% 4 12.12% 0 0% 33
6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 27 19 70.37% 4 14.81% 4 14.81% 0 0% 27
7 โรงเรียนบ้านสุเม่น 33 18 54.55% 8 24.24% 7 21.21% 0 0% 33
8 โรงเรียนบ้านบึงบอน 29 18 62.07% 7 24.14% 4 13.79% 0 0% 29
9 โรงเรียนวัดปากน้ำ 31 18 66.67% 5 18.52% 4 14.81% 0 0% 27
10 โรงเรียนบ้านสารจิตร 26 17 65.38% 5 19.23% 4 15.38% 0 0% 26
11 โรงเรียนป้วยมิ้ง 20 17 89.47% 2 10.53% 0 0% 0 0% 19
12 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 39 16 48.48% 14 42.42% 3 9.09% 0 0% 33
13 โรงเรียนบ้านซ่าน 29 16 55.17% 11 37.93% 2 6.9% 0 0% 29
14 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 24 16 66.67% 8 33.33% 0 0% 0 0% 24
15 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 29 16 57.14% 7 25% 5 17.86% 0 0% 28
16 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 19 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
17 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 17 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
18 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 16 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
19 โรงเรียนบ้านสันหีบ 26 12 46.15% 9 34.62% 5 19.23% 0 0% 26
20 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 24 12 50% 5 20.83% 7 29.17% 0 0% 24
21 โรงเรียนบ้านธารชะอม 17 12 70.59% 1 5.88% 4 23.53% 0 0% 17
22 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 22 11 50% 5 22.73% 6 27.27% 0 0% 22
23 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 18 11 64.71% 5 29.41% 1 5.88% 0 0% 17
24 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
25 โรงเรียนบ้านแม่เทิน 20 10 50% 6 30% 4 20% 0 0% 20
26 โรงเรียนวัดคลองกระจง 13 10 83.33% 0 0% 2 16.67% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านกลางดง 30 9 30% 13 43.33% 8 26.67% 0 0% 30
28 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 17 9 52.94% 6 35.29% 2 11.76% 0 0% 17
29 โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 16 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
30 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 16 8 50% 4 25% 4 25% 0 0% 16
31 โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) 15 8 53.33% 4 26.67% 3 20% 0 0% 15
32 โรงเรียนบ้านดงคู่ 13 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
33 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 14 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
34 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 13 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
35 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
36 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
37 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 17 7 41.18% 7 41.18% 3 17.65% 0 0% 17
38 โรงเรียนบ้านแก่ง 14 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
39 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 13 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 13
40 โรงเรียนบ้านผาเวียง 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
41 โรงเรียนบ้านป่าเลา 13 7 53.85% 2 15.38% 4 30.77% 0 0% 13
42 โรงเรียนบ้านหนองกลับ 15 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
43 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านโซกม่วง 16 6 37.5% 6 37.5% 4 25% 0 0% 16
45 โรงเรียนเดชาบดินทร์ 16 6 37.5% 6 37.5% 4 25% 0 0% 16
46 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 17 6 40% 5 33.33% 4 26.67% 0 0% 15
47 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 15 6 40% 4 26.67% 5 33.33% 0 0% 15
48 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
49 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
50 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านโซกเปือย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านขอนซุง 16 5 31.25% 7 43.75% 4 25% 0 0% 16
54 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 13 5 41.67% 7 58.33% 0 0% 0 0% 12
55 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 12 5 41.67% 7 58.33% 0 0% 0 0% 12
56 โรงเรียนวัดภูนก 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
57 โรงเรียนบ้านหนองยาว 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
58 โรงเรียนบ้านสันติสุข 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
59 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 9 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
62 โรงเรียนบ้านปากสาน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนวัดบ้านกรุ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านท่าชัย 15 4 28.57% 7 50% 3 21.43% 0 0% 14
65 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 15 4 26.67% 6 40% 5 33.33% 0 0% 15
66 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) 11 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
67 โรงเรียนบ้านวังแร่ 13 4 30.77% 4 30.77% 5 38.46% 0 0% 13
68 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 11 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
69 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
70 โรงเรียนบ้านวังตามน 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านเขาทอง 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
75 โรงเรียนวัดแสนตอ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
76 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 10 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านน้ำขุม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านห้วยตม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนเชิงผา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านนาพง 10 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
84 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 15 3 25% 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 12
85 โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านตึก 9 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
87 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
88 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านนา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
90 โรงเรียนแม่สานสามัคคี 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
91 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านดงยาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านแม่ราก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
103 โรงเรียนวัดโบราณหลวง 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
104 โรงเรียนพุ่ยฮัว 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
105 โรงเรียนวัดเกาะ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
106 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 10 2 20% 2 20% 6 60% 0 0% 10
107 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านวังทอง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านลำโชค 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านหนองแหน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านแม่สาน 7 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
119 โรงเรียนวัดศรีสังวร 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านวังยายมาก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านป่าคา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านแม่คุ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนวัดกรงทอง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านร้องตลาด 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
127 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านปางสา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านวังธาร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านสะท้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านไม้งาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านตาลพร้า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านบึงงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านดงย่าปา 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนประชาอุทิศ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนวัดเกาะน้อย 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านบึงสวย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
162 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]