สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 36 10 3 0 49
2 อนุบาลศรีสำโรง 30 3 2 0 35
3 ไชยะวิทยา 25 6 4 0 35
4 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 23 9 4 0 36
5 บ้านแม่ท่าแพ 23 6 4 0 33
6 บ้านป่ากล้วย 19 4 4 0 27
7 บ้านสุเม่น 18 8 7 0 33
8 วัดปากน้ำ 18 5 4 0 27
9 บ้านบึงบอน 17 7 4 0 28
10 ป้วยมิ้ง 17 2 0 0 19
11 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 16 14 3 0 33
12 บ้านซ่าน 16 11 2 0 29
13 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 16 8 0 0 24
14 บ้านสารจิตร 16 5 4 0 25
15 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 15 7 4 0 26
16 หาดเสี้ยววิทยา 14 4 1 0 19
17 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 13 1 1 0 15
18 บ้านดงไทยวิทยา 12 5 7 0 24
19 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 12 3 0 0 15
20 บ้านธารชะอม 12 1 4 0 17
21 บ้านสันหีบ 11 9 5 0 25
22 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 11 5 6 0 22
23 ชุมชนบ้านคลองยาง 11 1 0 0 12
24 บ้านแม่เทิน 10 6 4 0 20
25 พระหฤทัยสวรรคโลก 10 5 1 0 16
26 วัดคลองกระจง 10 0 2 0 12
27 บ้านกลางดง 9 13 8 0 30
28 บ้านท่ามักกะสัง 9 6 2 0 17
29 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 9 4 2 0 15
30 บ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) 8 4 3 0 15
31 บ้านดงคู่ 8 4 0 0 12
32 บ้านปากคะยาง 8 3 2 0 13
33 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 8 3 1 0 12
34 บ้านห้วยติ่ง 8 3 1 0 12
35 หนองอ้อบำเพ็ญ 8 1 1 0 10
36 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 7 7 3 0 17
37 บ้านแก่ง 7 5 2 0 14
38 บ้านห้วยโป้ 7 3 4 0 14
39 บ้านทุ่งพล้อ 7 3 3 0 13
40 บ้านผาเวียง 7 3 0 0 10
41 บ้านป่าเลา 7 2 4 0 13
42 บ้านหนองกลับ 7 2 2 0 11
43 บ้านแม่ทุเลา 7 1 0 0 8
44 บ้านโซกม่วง 6 6 4 0 16
45 เดชาบดินทร์ 6 6 4 0 16
46 บ้านวังพิกุล 6 5 4 0 15
47 บ้านฝั่งหมิ่น 6 4 5 0 15
48 บ้านหัวฝาย 6 4 2 0 12
49 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 6 3 2 0 11
50 บ้านห้วยไคร้ 6 3 1 0 10
51 บ้านป่ากุมเกาะ 6 2 1 0 9
52 บ้านโซกเปือย 6 0 0 0 6
53 เทวัญอำนวยวิทย์ 5 7 0 0 12
54 บ้านไทยชนะศึก 5 7 0 0 12
55 บ้านขอนซุง 5 6 4 0 15
56 บ้านหนองยาว 5 3 2 0 10
57 บ้านใหม่โพธิ์งาม 5 2 1 0 8
58 บ้านสันติสุข 5 2 0 0 7
59 บ้านพระปรางค์ 5 2 0 0 7
60 บ้านราวต้นจันทน์ 5 1 2 0 8
61 บ้านปากสาน 5 1 0 0 6
62 วัดบ้านกรุ 5 0 0 0 5
63 บ้านท่าชัย 4 7 3 0 14
64 บ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 4 6 5 0 15
65 เทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) 4 5 2 0 11
66 บ้านวังแร่ 4 4 5 0 13
67 วัดภูนก 4 4 2 0 10
68 วัดตลิ่งชัน 4 3 3 0 10
69 บ้านท่าโพธิ์ 4 2 3 0 9
70 บ้านวังตามน 4 2 1 0 7
71 บ้านห้วยเจริญ 4 2 0 0 6
72 บ้านหนองผักบุ้ง 4 2 0 0 6
73 บ้านวังไฟไหม้ 4 2 0 0 6
74 บ้านเขาทอง 4 1 2 0 7
75 วัดแสนตอ 4 1 1 0 6
76 มิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 4 1 0 0 5
77 บ้านห้วยตม 4 1 0 0 5
78 บ้านน้ำขุม 4 1 0 0 5
79 บ้านสันติพิทยาคาร 4 0 1 0 5
80 บ้านนาต้นจั่น 4 0 0 0 4
81 เชิงผา 4 0 0 0 4
82 บ้านหนองรังสิต 3 5 4 0 12
83 บ้านนาพง 3 5 1 0 9
84 บ้านท่าวิเศษ 3 3 0 0 6
85 บ้านตึก 3 2 3 0 8
86 วัดคุ้งยาง 3 2 3 0 8
87 บ้านลานตาเมือง 3 2 2 0 7
88 บ้านนา 3 2 1 0 6
89 แม่สานสามัคคี 3 2 1 0 6
90 บ้านวงฆ้อง 3 1 0 0 4
91 บ้านดอนจันทร์ 3 1 0 0 4
92 หมอนสูงประชาสรรค์ 3 1 0 0 4
93 บ้านเขาดินไพรวัน 3 0 2 0 5
94 บ้านปากคลองแดน 3 0 1 0 4
95 ศึกษาเกษตรศิลป์ 3 0 0 0 3
96 บ้านแม่ราก 3 0 0 0 3
97 บ้านไผ่ตะล่อม 3 0 0 0 3
98 บ้านดงยาง 3 0 0 0 3
99 บ้านโคกกะทือ 3 0 0 0 3
100 บ้านคลองวังทอง 3 0 0 0 3
101 บ้านวังสมบูรณ์ 2 4 2 0 8
102 พุ่ยฮัว 2 3 2 0 7
103 วัดเกาะ 2 3 0 0 5
104 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 2 2 6 0 10
105 เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 2 2 0 0 4
106 บ้านคลองแห้ง 2 2 0 0 4
107 โรตารี่สวรรคโลก1 2 1 0 0 3
108 บ้านวังทอง 2 1 0 0 3
109 บ้านโป่งตีนตั่ง 2 0 2 0 4
110 บ้านลำโชค 2 0 1 0 3
111 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 2 0 1 0 3
112 บ้านหนองแหน 2 0 0 0 2
113 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
114 บ้านวัดโบสถ์ 2 0 0 0 2
115 เทศบาลวัดสวรรคาราม 2 0 0 0 2
116 บ้านหนองหมื่นชัย 2 0 0 0 2
117 วัดโบราณหลวง 1 4 0 0 5
118 บ้านแม่สาน 1 3 3 0 7
119 วัดศรีสังวร 1 3 1 0 5
120 บ้านเตว็ดกลาง 1 2 2 0 5
121 บ้านวังยายมาก 1 2 1 0 4
122 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 1 2 1 0 4
123 บ้านป่าคา 1 2 0 0 3
124 บ้านแม่คุ 1 2 0 0 3
125 วัดกรงทอง 1 2 0 0 3
126 บ้านร้องตลาด 1 1 2 0 4
127 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 1 1 2 0 4
128 บ้านศาลาไก่ฟุบ 1 1 1 0 3
129 วัดบ้านคลอง 1 1 0 0 2
130 บ้านคลองสำราญ 1 1 0 0 2
131 บ้านปางสา 1 1 0 0 2
132 บ้านสะท้อ 1 1 0 0 2
133 วัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) 1 1 0 0 2
134 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 1 1 0 0 2
135 บ้านดอนระเบียง 1 1 0 0 2
136 บ้านหนองป่าตอ 1 1 0 0 2
137 บ้านไม้งาม 1 1 0 0 2
138 สามัคคีวิทยา 1 0 1 0 2
139 บ้านดอยไก่เขี่ย 1 0 1 0 2
140 บ้านตาลพร้า 1 0 1 0 2
141 บ้านธารน้ำทิพย์ 1 0 1 0 2
142 วัดบ้านเหมือง 1 0 0 0 1
143 บ้านบึงงาม 1 0 0 0 1
144 บ้านวังธาร 1 0 0 0 1
145 บ้านเกาะน้อย 1 0 0 0 1
146 วัดศิริบูรณาราม 1 0 0 0 1
147 วัดไผ่ล้อม 1 0 0 0 1
148 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน 1 0 0 0 1
149 อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 1 0 0 0 1
150 เทศบาลวัดสวัสติการาม 1 0 0 0 1
151 บ้านนาขุนไกร 0 3 0 0 3
152 เทศบาลศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) 0 3 0 0 3
153 บ้านโป่งฝาง 0 2 0 0 2
154 บ้านหนองบัว 0 1 3 0 4
155 บ้านทับผึ้ง 0 1 0 0 1
156 บ้านห้วยหยวก 0 1 0 0 1
157 บ้านแม่บ่อทอง 0 1 0 0 1
158 ประชาอุทิศ 0 1 0 0 1
159 วัดเกาะน้อย 0 0 3 0 3
160 บ้านดงย่าปา 0 0 2 0 2
161 บ้านบึงสวย 0 0 1 0 1
162 วัดท่าช้าง 0 0 1 0 1
รวม 865 411 237 0 1,513