สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 14 6 3 23 36 10 3 0 49
2 บ้านป่ากล้วย 8 5 1 14 19 4 4 0 27
3 ไชยะวิทยา 8 4 5 17 19 6 5 0 30
4 อนุบาลศรีสำโรง 7 9 6 22 30 4 2 0 36
5 วัดปากน้ำ 7 6 1 14 16 4 1 0 21
6 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 7 4 1 12 22 9 4 0 35
7 หาดเสี้ยววิทยา 7 2 2 11 14 4 1 0 19
8 บ้านท่ามักกะสัง 7 2 0 9 9 6 2 0 17
9 บ้านสารจิตร 7 1 2 10 17 5 4 0 26
10 บ้านบึงบอน 5 3 4 12 18 7 4 0 29
11 บ้านแม่ท่าแพ 5 3 3 11 18 4 3 0 25
12 บ้านซ่าน 5 3 3 11 16 9 2 0 27
13 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 5 2 3 10 13 2 1 0 16
14 บ้านธารชะอม 5 2 0 7 11 1 4 0 16
15 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 5 1 1 7 7 3 1 0 11
16 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 4 2 4 10 16 14 3 0 33
17 บ้านสันหีบ 4 1 2 7 12 5 5 0 22
18 ป้วยมิ้ง 3 6 4 13 17 2 0 0 19
19 บ้านสุเม่น 3 4 2 9 18 7 6 0 31
20 เทวัญอำนวยวิทย์ 3 3 2 8 5 7 0 0 12
21 บ้านดงคู่ 3 3 0 6 8 4 0 0 12
22 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 3 2 4 9 14 7 0 0 21
23 ชุมชนบ้านคลองยาง 3 2 1 6 11 1 0 0 12
24 บ้านใหม่โพธิ์งาม 3 1 1 5 5 2 1 0 8
25 บ้านปากคะยาง 3 0 1 4 7 3 2 0 12
26 วัดบ้านกรุ 3 0 1 4 5 0 0 0 5
27 บ้านแม่เทิน 2 4 3 9 10 6 4 0 20
28 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 2 2 3 7 11 5 6 0 22
29 บ้านดงไทยวิทยา 2 2 2 6 12 5 7 0 24
30 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 2 2 2 6 12 4 0 0 16
31 พระหฤทัยสวรรคโลก 2 2 1 5 11 5 1 0 17
32 บ้านห้วยโป้ 2 1 3 6 8 4 4 0 16
33 บ้านแม่ราก 2 1 0 3 3 0 0 0 3
34 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 2 0 2 4 13 7 5 0 25
35 บ้านผาเวียง 2 0 2 4 7 3 0 0 10
36 บ้านป่าเลา 2 0 1 3 7 2 4 0 13
37 บ้านวังแร่ 2 0 1 3 4 4 5 0 13
38 บ้านแก่ง 2 0 0 2 7 5 2 0 14
39 บ้านไผ่ตะล่อม 2 0 0 2 3 0 0 0 3
40 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
41 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1 3 0 4 6 3 2 0 11
42 บ้านดงยาง 1 2 0 3 3 0 0 0 3
43 บ้านห้วยไคร้ 1 1 2 4 5 3 1 0 9
44 บ้านห้วยตม 1 1 1 3 4 1 0 0 5
45 บ้านนาต้นจั่น 1 1 1 3 4 0 0 0 4
46 วัดโบราณหลวง 1 1 1 3 2 4 0 0 6
47 บ้านทุ่งพล้อ 1 1 0 2 7 3 3 0 13
48 บ้านไทยชนะศึก 1 1 0 2 5 7 0 0 12
49 บ้านขอนซุง 1 0 3 4 4 5 4 0 13
50 บ้านโซกเปือย 1 0 1 2 6 0 0 0 6
51 หนองอ้อบำเพ็ญ 1 0 1 2 4 1 1 0 6
52 บ้านเขาดินไพรวัน 1 0 1 2 4 0 2 0 6
53 บ้านวงฆ้อง 1 0 1 2 3 1 0 0 4
54 พุ่ยฮัว 1 0 1 2 2 3 2 0 7
55 บ้านหนองยาว 1 0 0 1 4 2 2 0 8
56 บ้านห้วยเจริญ 1 0 0 1 4 2 0 0 6
57 บ้านหนองกลับ 1 0 0 1 3 1 2 0 6
58 บ้านปากสาน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
59 บ้านโคกกะทือ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
60 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1 0 0 1 2 2 6 0 10
61 มิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
62 บ้านป่าคา 1 0 0 1 1 2 0 0 3
63 วัดบ้านคลอง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
64 วัดคลองกระจง 0 5 3 8 10 0 2 0 12
65 บ้านวังพิกุล 0 5 0 5 6 5 4 0 15
66 บ้านโซกม่วง 0 4 2 6 6 6 4 0 16
67 บ้านกลางดง 0 3 3 6 8 10 8 0 26
68 บ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 0 3 2 5 4 6 4 0 14
69 บ้านป่ากุมเกาะ 0 3 1 4 6 2 1 0 9
70 บ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) 0 2 1 3 7 4 3 0 14
71 บ้านหนองผักบุ้ง 0 2 1 3 4 1 0 0 5
72 เชิงผา 0 2 1 3 4 1 0 0 5
73 บ้านหัวฝาย 0 2 0 2 4 3 2 0 9
74 บ้านท่าโพธิ์ 0 2 0 2 3 2 3 0 8
75 เดชาบดินทร์ 0 1 2 3 6 6 4 0 16
76 วัดภูนก 0 1 2 3 5 4 2 0 11
77 เทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) 0 1 2 3 4 4 1 0 9
78 วัดแสนตอ 0 1 2 3 4 1 1 0 6
79 บ้านพระปรางค์ 0 1 2 3 4 1 0 0 5
80 วัดตลิ่งชัน 0 1 2 3 3 3 3 0 9
81 บ้านสันติพิทยาคาร 0 1 1 2 4 0 1 0 5
82 บ้านท่าชัย 0 1 1 2 3 6 2 0 11
83 บ้านหนองรังสิต 0 1 1 2 3 4 3 0 10
84 บ้านวังตามน 0 1 1 2 2 2 0 0 4
85 วัดเกาะ 0 1 1 2 2 2 0 0 4
86 บ้านลำโชค 0 1 1 2 2 0 1 0 3
87 บ้านวัดโบสถ์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
88 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 9 4 2 0 15
89 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 0 1 0 1 7 7 3 0 17
90 บ้านลานตาเมือง 0 1 0 1 3 2 2 0 7
91 หมอนสูงประชาสรรค์ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
92 บ้านสันติสุข 0 1 0 1 2 2 0 0 4
93 โรตารี่สวรรคโลก1 0 1 0 1 2 1 0 0 3
94 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 0 1 0 1 2 0 1 0 3
95 บ้านคลองสำราญ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
96 บ้านดอนจันทร์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
97 บ้านสะท้อ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
98 บ้านดอยไก่เขี่ย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
99 บ้านโป่งตีนตั่ง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
100 บ้านปางสา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 วัดบ้านเหมือง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านนาขุนไกร 0 1 0 1 0 3 0 0 3
103 บ้านห้วยติ่ง 0 0 2 2 7 3 1 0 11
104 บ้านราวต้นจันทน์ 0 0 2 2 5 1 2 0 8
105 บ้านท่าวิเศษ 0 0 2 2 3 3 0 0 6
106 เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 0 0 2 2 3 2 0 0 5
107 บ้านฝั่งหมิ่น 0 0 1 1 6 3 5 0 14
108 บ้านตึก 0 0 1 1 3 2 3 0 8
109 บ้านปากคลองแดน 0 0 1 1 3 0 1 0 4
110 บ้านวังสมบูรณ์ 0 0 1 1 2 4 2 0 8
111 บ้านแม่ทุเลา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
112 เทศบาลวัดสวรรคาราม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
113 วัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
114 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
115 บ้านศาลาไก่ฟุบ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
116 บ้านเขาทอง 0 0 0 0 3 1 2 0 6
117 วัดคุ้งยาง 0 0 0 0 3 1 2 0 6
118 บ้านน้ำขุม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
119 บ้านวังไฟไหม้ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
120 บ้านคลองวังทอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
121 แม่สานสามัคคี 0 0 0 0 2 2 1 0 5
122 บ้านวังทอง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
123 บ้านคลองแห้ง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
124 บ้านหนองหมื่นชัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
125 บ้านนาพง 0 0 0 0 1 5 1 0 7
126 บ้านแม่สาน 0 0 0 0 1 3 3 0 7
127 วัดศรีสังวร 0 0 0 0 1 3 1 0 5
128 บ้านเตว็ดกลาง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
129 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
130 วัดกรงทอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
131 บ้านร้องตลาด 0 0 0 0 1 1 2 0 4
132 บ้านวังยายมาก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
133 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
134 บ้านดอนระเบียง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 บ้านวังธาร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านหนองป่าตอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านแม่คุ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านไม้งาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านตาลพร้า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
140 บ้านธารน้ำทิพย์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
141 บ้านบึงงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านเกาะน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 วัดไผ่ล้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 เทศบาลวัดสวัสติการาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 เทศบาลศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
148 บ้านนา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
149 บ้านโป่งฝาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
150 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 3 0 4
151 บ้านดงย่าปา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
152 บ้านทับผึ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านห้วยหยวก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านแม่บ่อทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 วัดเกาะน้อย 0 0 0 0 0 0 3 0 3
156 บ้านบึงสวย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 วัดท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 188 163 140 491 799 385 225 0 1,409