สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 15 7 3 25
2 ไชยะวิทยา 11 6 6 23
3 วัดปากน้ำ 9 6 3 18
4 บ้านป่ากล้วย 8 5 1 14
5 อนุบาลศรีสำโรง 7 10 6 23
6 บ้านแม่ท่าแพ 7 5 4 16
7 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 7 5 1 13
8 หาดเสี้ยววิทยา 7 2 2 11
9 บ้านท่ามักกะสัง 7 2 0 9
10 บ้านสารจิตร 7 1 2 10
11 บ้านธารชะอม 6 2 0 8
12 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 6 1 1 8
13 บ้านบึงบอน 5 3 4 12
14 บ้านซ่าน 5 3 4 12
15 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 5 2 3 10
16 บ้านสันหีบ 4 5 2 11
17 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 4 2 4 10
18 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 4 0 2 6
19 บ้านปากคะยาง 4 0 1 5
20 ป้วยมิ้ง 3 6 4 13
21 บ้านสุเม่น 3 4 2 9
22 เทวัญอำนวยวิทย์ 3 3 2 8
23 บ้านดงคู่ 3 3 0 6
24 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 3 2 5 10
25 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 3 2 2 7
26 ชุมชนบ้านคลองยาง 3 2 1 6
27 บ้านหนองกลับ 3 1 1 5
28 บ้านแม่ทุเลา 3 1 1 5
29 บ้านใหม่โพธิ์งาม 3 1 1 5
30 บ้านสันติสุข 3 1 0 4
31 หนองอ้อบำเพ็ญ 3 0 2 5
32 วัดบ้านกรุ 3 0 1 4
33 มิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 3 0 0 3
34 ศึกษาเกษตรศิลป์ 3 0 0 3
35 บ้านแม่เทิน 2 4 3 9
36 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 2 2 3 7
37 บ้านดงไทยวิทยา 2 2 2 6
38 พระหฤทัยสวรรคโลก 2 2 1 5
39 บ้านวังตามน 2 2 1 5
40 บ้านห้วยโป้ 2 1 3 6
41 บ้านห้วยไคร้ 2 1 2 5
42 บ้านปากสาน 2 1 0 3
43 บ้านแม่ราก 2 1 0 3
44 บ้านผาเวียง 2 0 2 4
45 บ้านป่าเลา 2 0 1 3
46 บ้านวังแร่ 2 0 1 3
47 บ้านแก่ง 2 0 0 2
48 บ้านนาพง 2 0 0 2
49 บ้านไผ่ตะล่อม 2 0 0 2
50 บ้านหนองแหน 2 0 0 2
51 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 2 0 0 2
52 บ้านกลางดง 1 4 3 8
53 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1 3 0 4
54 บ้านขอนซุง 1 2 3 6
55 บ้านหัวฝาย 1 2 1 4
56 บ้านท่าโพธิ์ 1 2 0 3
57 บ้านดงยาง 1 2 0 3
58 บ้านพระปรางค์ 1 1 3 5
59 บ้านห้วยตม 1 1 1 3
60 บ้านนาต้นจั่น 1 1 1 3
61 วัดโบราณหลวง 1 1 1 3
62 บ้านทุ่งพล้อ 1 1 0 2
63 บ้านไทยชนะศึก 1 1 0 2
64 บ้านโป่งตีนตั่ง 1 1 0 2
65 บ้านห้วยติ่ง 1 0 2 3
66 บ้านโซกเปือย 1 0 1 2
67 บ้านเขาดินไพรวัน 1 0 1 2
68 บ้านวงฆ้อง 1 0 1 2
69 พุ่ยฮัว 1 0 1 2
70 บ้านศาลาไก่ฟุบ 1 0 1 2
71 บ้านหนองยาว 1 0 0 1
72 บ้านห้วยเจริญ 1 0 0 1
73 บ้านเขาทอง 1 0 0 1
74 บ้านน้ำขุม 1 0 0 1
75 บ้านโคกกะทือ 1 0 0 1
76 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1 0 0 1
77 บ้านป่าคา 1 0 0 1
78 วัดบ้านคลอง 1 0 0 1
79 สามัคคีวิทยา 1 0 0 1
80 วัดคลองกระจง 0 5 3 8
81 บ้านวังพิกุล 0 5 0 5
82 บ้านโซกม่วง 0 4 2 6
83 บ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 0 3 2 5
84 บ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) 0 3 1 4
85 บ้านป่ากุมเกาะ 0 3 1 4
86 วัดตลิ่งชัน 0 2 2 4
87 บ้านหนองผักบุ้ง 0 2 1 3
88 เชิงผา 0 2 1 3
89 บ้านดอนจันทร์ 0 2 1 3
90 เดชาบดินทร์ 0 1 2 3
91 วัดภูนก 0 1 2 3
92 บ้านท่าชัย 0 1 2 3
93 เทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) 0 1 2 3
94 วัดแสนตอ 0 1 2 3
95 บ้านสันติพิทยาคาร 0 1 1 2
96 บ้านหนองรังสิต 0 1 1 2
97 บ้านนา 0 1 1 2
98 วัดเกาะ 0 1 1 2
99 บ้านลำโชค 0 1 1 2
100 บ้านวัดโบสถ์ 0 1 1 2
101 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 0 1 0 1
102 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 0 1 0 1
103 บ้านลานตาเมือง 0 1 0 1
104 แม่สานสามัคคี 0 1 0 1
105 หมอนสูงประชาสรรค์ 0 1 0 1
106 โรตารี่สวรรคโลก1 0 1 0 1
107 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 0 1 0 1
108 บ้านคลองสำราญ 0 1 0 1
109 บ้านปางสา 0 1 0 1
110 บ้านสะท้อ 0 1 0 1
111 บ้านดอยไก่เขี่ย 0 1 0 1
112 วัดบ้านเหมือง 0 1 0 1
113 บ้านนาขุนไกร 0 1 0 1
114 บ้านราวต้นจันทน์ 0 0 2 2
115 บ้านท่าวิเศษ 0 0 2 2
116 เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 0 0 2 2
117 บ้านฝั่งหมิ่น 0 0 1 1
118 บ้านตึก 0 0 1 1
119 วัดคุ้งยาง 0 0 1 1
120 บ้านปากคลองแดน 0 0 1 1
121 บ้านวังสมบูรณ์ 0 0 1 1
122 เทศบาลวัดสวรรคาราม 0 0 1 1
123 บ้านวังยายมาก 0 0 1 1
124 วัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) 0 0 1 1
125 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 0 0 1 1
126 บ้านวังไฟไหม้ 0 0 0 0
127 บ้านคลองวังทอง 0 0 0 0
128 บ้านคลองแห้ง 0 0 0 0
129 บ้านวังทอง 0 0 0 0
130 บ้านหนองหมื่นชัย 0 0 0 0
131 บ้านแม่สาน 0 0 0 0
132 วัดศรีสังวร 0 0 0 0
133 บ้านเตว็ดกลาง 0 0 0 0
134 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
135 บ้านแม่คุ 0 0 0 0
136 วัดกรงทอง 0 0 0 0
137 บ้านร้องตลาด 0 0 0 0
138 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 0 0 0 0
139 บ้านดอนระเบียง 0 0 0 0
140 บ้านวังธาร 0 0 0 0
141 บ้านหนองป่าตอ 0 0 0 0
142 บ้านไม้งาม 0 0 0 0
143 บ้านตาลพร้า 0 0 0 0
144 บ้านธารน้ำทิพย์ 0 0 0 0
145 บ้านบึงงาม 0 0 0 0
146 บ้านเกาะน้อย 0 0 0 0
147 วัดศิริบูรณาราม 0 0 0 0
148 วัดไผ่ล้อม 0 0 0 0
149 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน 0 0 0 0
150 อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 0 0 0 0
151 เทศบาลวัดสวัสติการาม 0 0 0 0
152 เทศบาลศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) 0 0 0 0
153 บ้านโป่งฝาง 0 0 0 0
154 บ้านหนองบัว 0 0 0 0
155 บ้านดงย่าปา 0 0 0 0
156 บ้านทับผึ้ง 0 0 0 0
157 บ้านห้วยหยวก 0 0 0 0
158 บ้านแม่บ่อทอง 0 0 0 0
159 ประชาอุทิศ 0 0 0 0
160 วัดเกาะน้อย 0 0 0 0
161 บ้านบึงสวย 0 0 0 0
162 วัดท่าช้าง 0 0 0 0
รวม 235 186 155 576

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]