งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ สพป.ตาก เขต 1, โรงเรียนอนุบาลตาก, โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์, โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า, โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง,องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ระหว่าง วันที่ 25 - 27 กันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้น 1 ห้อง 1 25 ก.ย. 2562 09.00-10.30
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้น 1 ห้อง 2 25 ก.ย. 2562 09.00-10.30
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้น 1 ห้อง 3 25 ก.ย. 2562 09.00-10.30
-
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้น 2 ห้อง 1 25 ก.ย. 2562 11.00-12.00
-
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้น 2 ห้อง 2 25 ก.ย. 2562 11.00-12.00
-
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้น 2 ห้อง 1 25 ก.ย. 2562 09.00-10.30
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้น 2 ห้อง 2 25 ก.ย. 2562 09.00-10.30
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น 2 ห้อง 3 25 ก.ย. 2562 09.00-10.30
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ประชุม 25 ก.ย. 2562 09.00-10.30
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง พยาบาล 25 ก.ย. 2562 09.00-10.30
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ประชุม 25 ก.ย. 2562 11.00-12.30
-
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ตัดผม 25 ก.ย. 2562 09.00-10.00
-
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ตัดผม 25 ก.ย. 2562 11.00-12.00
-
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 สพป.ตาก เขต 1 อาคารแม่ 80 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 25 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 สพป.ตาก เขต 1 อาคารแม่ 80 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 25 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่ม ICT, กลุ่มนิเทศ, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]