งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ สพป.ตาก เขต 1, โรงเรียนอนุบาลตาก, โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์, โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า, โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง,องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ระหว่าง วันที่ 25 - 27 กันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 26 ก.ย. 2562 09.00-10.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 26 ก.ย. 2562 10.30-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 26 ก.ย. 2562 13.00-14.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ประถมศึกษาปีที่1 26 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ขอให้ส่งเล่มรายงานจำนวน 5 เล่ม ที่กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ประถมศึกษาปีที่2 26 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ขอให้ส่งเล่มรายงานจำนวน 5 เล่ม ที่กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ประถมศึกษาปีที่3 26 ก.ย. 2562 09.00-12.00 นำเสนอต่อจากระดับชั้น ป.1-ป.3 กรรมการชุดเดียวกัน ขอให้ส่งเล่มรายงานจำนวน 5 เล่ม ที่กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 26 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 26 ก.ย. 2562 09.00-12.00 นำเสนอต่อจากระดับชั้น ป.1-ป.6 กรรมการชุดเดียวกัน
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงยิม โรงเรียนเทศบาล 3 ชั้น 1 ห้อง โรงยิม 26 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงยิม โรงเรียนเทศบาล 3 ชั้น 1 ห้อง โรงยิม 26 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 26 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 26 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่5 26 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องจริยศึกษา 26 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่6 26 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องจริยศึกษา 26 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ห้องพยาบาล 26 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ห้องพยาบาล 26 ก.ย. 2562 09.00-12.00 นำเสนอต่อจากสวดมนต์แปลไทย กรรมการชุดเดียวกัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่ม ICT, กลุ่มนิเทศ, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]