สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 11 19 16
2 003 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 9 27 15
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 11 17 13
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1 1 1
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสมอโคน 0 0 0
6 005 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 6 9 8
7 006 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 9 17 14
8 007 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 6 9 8
9 010 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 7 17 12
10 011 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 9 28 15
11 013 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 11 16 15
12 017 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 18 47 27
13 020 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 52 194 97
14 021 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 19 48 29
15 027 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 3 7 5
16 030 โรงเรียนบ้านคลองสัก 1 1 1
17 031 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 9 15 10
18 029 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 1 2 2
19 032 โรงเรียนบ้านฉลอม 3 8 6
20 033 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 11 28 19
21 035 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 1 1
22 036 โรงเรียนบ้านดงลาน 8 10 10
23 037 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 17 31 26
24 038 โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 1 1 1
25 039 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 3 4 4
26 040 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 37 76 51
27 047 โรงเรียนบ้านทุ่งกง 0 0 0
28 048 โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 4 5 5
29 042 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 4 8 6
30 043 โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 0 0 0
31 046 โรงเรียนบ้านท่าเล่ 1 1 1
32 044 โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 5 11 8
33 045 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 7 15 11
34 041 โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 0 0 0
35 049 โรงเรียนบ้านนาตาโพ 12 27 20
36 050 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ 4 7 6
37 052 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 15 31 22
38 051 โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 4 4 4
39 054 โรงเรียนบ้านประดาง 2 3 3
40 055 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 6 11 6
41 056 โรงเรียนบ้านปากวัง 5 7 6
42 057 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 23 36 33
43 058 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 5 8 5
44 061 โรงเรียนบ้านมูเซอ 37 76 57
45 064 โรงเรียนบ้านยางโองนอก 10 23 18
46 067 โรงเรียนบ้านลานสาง 5 5 5
47 068 โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 5 12 8
48 065 โรงเรียนบ้านลานเต็ง 3 12 5
49 070 โรงเรียนบ้านวังตำลึง 3 3 3
50 071 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 6 13 10
51 072 โรงเรียนบ้านวังประจบ 2 5 3
52 074 โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 1 1
53 073 โรงเรียนบ้านวังโพ 14 17 15
54 069 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 0 0 0
55 075 โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 6 7 7
56 076 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 4 10 8
57 077 โรงเรียนบ้านสบยม 0 0 0
58 078 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 3 3 3
59 079 โรงเรียนบ้านสันกลาง 0 0 0
60 080 โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 3 3 3
61 081 โรงเรียนบ้านสามเงา 3 6 4
62 083 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 1 1
63 084 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 1 1 1
64 086 โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 0 0 0
65 088 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 12 40 22
66 090 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 5 13 9
67 089 โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 0 0 0
68 091 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 3 10 7
69 092 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 7 19 11
70 087 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 10 17 15
71 085 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 1 1
72 093 โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง 0 0 0
73 094 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 18 52 34
74 096 โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 4 13 8
75 095 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 10 12 12
76 100 โรงเรียนบ้านอูมวาบ 3 4 4
77 028 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 4 12 6
78 053 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 4 17 7
79 062 โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 4 12 5
80 063 โรงเรียนบ้านแม่สลิด 0 0 0
81 059 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 17 33 25
82 060 โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 4 7 7
83 082 โรงเรียนบ้านโสมง 3 5 4
84 099 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
85 097 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 16 36 28
86 098 โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 2 2 2
87 101 โรงเรียนประชาพัฒนา 0 0 0
88 102 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 12 21 15
89 104 โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 17 39 27
90 106 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 10 17 14
91 107 โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 1 2 1
92 108 โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 1 2 2
93 109 โรงเรียนวัดสามเงา 1 1 1
94 110 โรงเรียนศรีวิทยา 3 5 4
95 111 โรงเรียนสว่างวิทยา 10 13 12
96 113 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 11 22 13
97 114 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 10 15 13
98 115 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 21 33 25
99 116 โรงเรียนอนุบาลตาก 35 105 60
100 117 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 8 15 11
101 118 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 23 70 40
102 121 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 5 13 7
103 122 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 6 21 12
104 002 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 21 43 34
105 015 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 25 44 36
106 016 โรงเรียนเด่นวิทยา 0 0 0
107 014 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 23 46 35
108 112 โรงเรียนเสริมปัญญา 0 0 0
109 018 โรงเรียนตรีวิทย์ 0 0 0
110 019 โรงเรียนตากกวง 6 19 6
111 026 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ 4 26 11
112 103 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 14 16 14
113 120 โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร 0 0 0
114 123 โรงเรียนอนุบาลสีห์อักษร 0 0 0
115 119 โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 4 5 5
116 012 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 40 68 60
117 124 โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก 0 0 0
118 022 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 0 0 0
119 023 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 4 7 6
120 125 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 24 87 31
121 025 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 10 25 18
122 105 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 20 63 36
รวม 964 2153 1450
3603

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่ม ICT, กลุ่มนิเทศ, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]