สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากสินราชานุสรณ์ 36 7 2 2 45
2 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 32 2 2 4 36
3 อนุบาลตาก 29 5 1 0 35
4 บ้านมูเซอ 27 5 1 3 33
5 บ้านตากประถมวิทยา 24 11 0 2 35
6 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 20 3 0 0 23
7 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 18 4 0 1 22
8 หินลาดนาไฮวิทยาคม 17 2 1 1 20
9 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 17 1 1 0 19
10 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 15 2 1 0 18
11 บ้านป่ายางตะวันตก 14 7 2 0 23
12 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 14 7 1 2 22
13 บ้านโป่งแดง 13 1 1 2 15
14 บ้านตลุกกลางทุ่ง 12 5 0 0 17
15 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 11 5 3 2 19
16 บ้านใหม่สามัคคี 11 3 0 1 14
17 ราชประชานุเคราะห์ 55 10 8 1 0 19
18 เขื่อนภูมิพล 10 5 3 3 18
19 บ้านน้ำดิบ 10 4 1 0 15
20 บ้านนาตาโพ 10 2 0 0 12
21 ยางโองน้ำวิทยาคม 9 6 2 0 17
22 บ้านหนองนกปีกกา 9 2 1 0 12
23 หนองเสือพิทยาคม 9 1 0 1 10
24 บ้านห้วยพลู 8 7 1 1 16
25 บ้านชะลาดระฆัง 8 2 1 0 11
26 บ้านห้วยแม่บอน 8 1 1 0 10
27 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 8 1 0 0 9
28 บ้านวังโพ 7 7 0 0 14
29 สว่างวิทยา 7 2 1 0 10
30 หมู่บ้านตัวอย่าง 7 1 1 0 9
31 วังหวายวิทยาคม 7 1 0 2 8
32 บ้านดงลาน 7 1 0 0 8
33 ผาผึ้งวิทยาคม 6 4 1 1 11
34 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 6 3 2 0 11
35 บ้านหนองเชียงคา 6 3 1 0 10
36 บ้านคลองห้วยทราย 6 3 0 0 9
37 ชูวิชาราษฎร์ 6 1 0 1 7
38 บ้านหนองร่ม 6 1 0 0 7
39 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 5 3 1 1 9
40 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 5 2 2 1 9
41 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 5 2 1 1 8
42 ตากกวง 5 0 1 0 6
43 อนุบาลวังเจ้า 5 0 0 0 5
44 พลูหลวงวิทยา 4 5 3 0 12
45 บ้านยางโองนอก 4 3 2 0 9
46 บ้านวังน้ำเย็น 4 2 0 0 6
47 บ้านท่าไม้แดง 4 1 0 2 5
48 อนุบาลรอดบำรุง 4 1 0 0 5
49 บ้านลานสาง 4 1 0 0 5
50 บ้านหนองบัวเหนือ 4 0 1 0 5
51 บ้านเนินมะลื่น 4 0 0 0 4
52 บ้านห้วยเหลือง 4 0 0 0 4
53 ธรรมราชานุสรณ์ 4 0 0 0 4
54 ดงซ่อมพิทยาคม 3 4 0 4 7
55 อนุบาลบ้านท่าปุย 3 4 0 1 7
56 บ้านวังไม้ส้าน 3 3 0 0 6
57 ชุมชนบ้านไม้งาม 3 2 0 0 5
58 ชุมชนวัดสันป่าลาน 3 1 2 1 6
59 บ้านศรีคีรีรักษ์ 3 1 0 0 4
60 บ้านปากวัง 3 0 2 0 5
61 บ้านตะเคียนด้วน 3 0 0 0 3
62 บ้านวังตำลึง 3 0 0 0 3
63 บ้านสันป่าป๋วย 3 0 0 0 3
64 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 2 2 2 0 6
65 บ้านท่าไผ่ 2 2 1 0 5
66 บ้านนาโบสถ์ 2 2 0 0 4
67 บ้านน้ำด้วน 2 2 0 0 4
68 บ้านป่ายางใต้ 2 1 2 0 5
69 ชุมชนบ้านแม่ยะ 2 1 1 2 4
70 บ้านเกาะอ้ายด้วน 2 1 1 0 4
71 บ้านโพรงตะเข้ 2 1 1 0 4
72 บ้านท่าตะคร้อ 2 1 0 1 3
73 น้ำดิบพิทยาคม 2 1 0 0 3
74 ศรีวิทยา 2 1 0 0 3
75 บ้านสะแกเครือ 2 1 0 0 3
76 บ้านโสมง 2 1 0 0 3
77 บ้านอูมวาบ 2 1 0 0 3
78 บ้านสามเงา 2 1 0 0 3
79 บ้านลานเต็ง 2 0 1 0 3
80 บ้านหนองปลาไหล 2 0 1 0 3
81 บ้านวังประจบ 2 0 0 0 2
82 บ้านใหม่เสรีธรรม 2 0 0 0 2
83 บ้านลานห้วยเดื่อ 1 3 0 1 4
84 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 1 2 0 1 3
85 อนุบาลเพ็ชระ 1 1 1 1 3
86 บ้านแม่พะยวบ 1 1 1 0 3
87 บ้านประดาง 1 1 0 0 2
88 ชุมชนบ้านวังหิน 1 0 0 0 1
89 บ้านคลองไม้แดง 1 0 0 0 1
90 บ้านตลุกป่าตาล 1 0 0 0 1
91 บ้านวังม่วง 1 0 0 0 1
92 วัดสามเงา 1 0 0 0 1
93 บ้านดงยาง 1 0 0 0 1
94 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 0 1
95 บ้านหนองกระโห้ 1 0 0 0 1
96 บ้านหนองแขม 1 0 0 0 1
97 วัดปากห้วยไม้งาม 1 0 0 0 1
98 บ้านฉลอม 0 3 0 0 3
99 บ้านทุ่งกระเชาะ 0 2 0 0 2
100 บ้านคลองสัก 0 1 0 0 1
101 บ้านท่าเล่ 0 1 0 0 1
102 วัดพระธาตุน้อย 0 1 0 0 1
รวม 628 206 60 46 940