สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากสินราชานุสรณ์ 36 7 2 2 45
2 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 30 2 2 3 34
3 บ้านมูเซอ 27 5 1 3 33
4 อนุบาลตาก 26 5 1 0 32
5 บ้านตากประถมวิทยา 24 11 0 2 35
6 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 20 3 0 0 23
7 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 18 4 0 1 22
8 หินลาดนาไฮวิทยาคม 17 2 1 1 20
9 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 16 1 1 0 18
10 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 15 2 1 0 18
11 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 14 7 1 2 22
12 บ้านป่ายางตะวันตก 13 7 2 0 22
13 บ้านโป่งแดง 13 1 1 2 15
14 บ้านตลุกกลางทุ่ง 12 5 0 0 17
15 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 11 5 3 2 19
16 ราชประชานุเคราะห์ 55 10 6 1 0 17
17 บ้านนาตาโพ 10 2 0 0 12
18 ยางโองน้ำวิทยาคม 9 6 2 0 17
19 เขื่อนภูมิพล 9 5 3 3 17
20 บ้านใหม่สามัคคี 9 3 0 1 12
21 หนองเสือพิทยาคม 9 1 0 1 10
22 บ้านห้วยพลู 8 6 1 1 15
23 บ้านน้ำดิบ 8 4 1 0 13
24 บ้านหนองนกปีกกา 8 2 1 0 11
25 บ้านชะลาดระฆัง 8 2 1 0 11
26 บ้านห้วยแม่บอน 8 1 1 0 10
27 บ้านวังโพ 7 7 0 0 14
28 สว่างวิทยา 7 2 1 0 10
29 หมู่บ้านตัวอย่าง 7 1 1 0 9
30 วังหวายวิทยาคม 7 1 0 2 8
31 บ้านดงลาน 7 1 0 0 8
32 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 7 1 0 0 8
33 ผาผึ้งวิทยาคม 6 4 1 1 11
34 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 6 3 2 0 11
35 บ้านหนองร่ม 6 1 0 0 7
36 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 5 3 1 1 9
37 บ้านหนองเชียงคา 5 3 1 0 9
38 บ้านคลองห้วยทราย 5 3 0 0 8
39 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 5 2 2 1 9
40 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 5 2 1 1 8
41 ชูวิชาราษฎร์ 5 1 0 1 6
42 ตากกวง 5 0 1 0 6
43 พลูหลวงวิทยา 4 5 3 0 12
44 บ้านยางโองนอก 4 3 2 0 9
45 บ้านวังน้ำเย็น 4 2 0 0 6
46 บ้านท่าไม้แดง 4 1 0 2 5
47 อนุบาลรอดบำรุง 4 1 0 0 5
48 บ้านลานสาง 4 1 0 0 5
49 บ้านหนองบัวเหนือ 4 0 1 0 5
50 บ้านเนินมะลื่น 4 0 0 0 4
51 บ้านห้วยเหลือง 4 0 0 0 4
52 ธรรมราชานุสรณ์ 4 0 0 0 4
53 ดงซ่อมพิทยาคม 3 4 0 4 7
54 อนุบาลบ้านท่าปุย 3 4 0 1 7
55 บ้านวังไม้ส้าน 3 3 0 0 6
56 ชุมชนบ้านไม้งาม 3 2 0 0 5
57 ชุมชนวัดสันป่าลาน 3 1 2 1 6
58 บ้านศรีคีรีรักษ์ 3 1 0 0 4
59 บ้านปากวัง 3 0 2 0 5
60 บ้านตะเคียนด้วน 3 0 0 0 3
61 อนุบาลวังเจ้า 3 0 0 0 3
62 บ้านวังตำลึง 3 0 0 0 3
63 บ้านสันป่าป๋วย 3 0 0 0 3
64 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 2 2 2 0 6
65 บ้านท่าไผ่ 2 2 1 0 5
66 บ้านนาโบสถ์ 2 2 0 0 4
67 บ้านน้ำด้วน 2 2 0 0 4
68 บ้านป่ายางใต้ 2 1 2 0 5
69 ชุมชนบ้านแม่ยะ 2 1 1 2 4
70 บ้านเกาะอ้ายด้วน 2 1 1 0 4
71 บ้านโพรงตะเข้ 2 1 1 0 4
72 บ้านท่าตะคร้อ 2 1 0 1 3
73 น้ำดิบพิทยาคม 2 1 0 0 3
74 บ้านสะแกเครือ 2 1 0 0 3
75 บ้านโสมง 2 1 0 0 3
76 บ้านอูมวาบ 2 1 0 0 3
77 บ้านสามเงา 2 1 0 0 3
78 บ้านลานเต็ง 2 0 1 0 3
79 บ้านหนองปลาไหล 2 0 1 0 3
80 บ้านวังประจบ 2 0 0 0 2
81 บ้านใหม่เสรีธรรม 2 0 0 0 2
82 บ้านลานห้วยเดื่อ 1 3 0 1 4
83 อนุบาลเพ็ชระ 1 1 1 1 3
84 บ้านแม่พะยวบ 1 1 1 0 3
85 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 1 1 0 1 2
86 ศรีวิทยา 1 1 0 0 2
87 บ้านประดาง 1 1 0 0 2
88 ชุมชนบ้านวังหิน 1 0 0 0 1
89 บ้านคลองไม้แดง 1 0 0 0 1
90 บ้านตลุกป่าตาล 1 0 0 0 1
91 บ้านวังม่วง 1 0 0 0 1
92 วัดสามเงา 1 0 0 0 1
93 บ้านดงยาง 1 0 0 0 1
94 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 0 1
95 บ้านหนองกระโห้ 1 0 0 0 1
96 บ้านหนองแขม 1 0 0 0 1
97 วัดปากห้วยไม้งาม 1 0 0 0 1
98 บ้านฉลอม 0 3 0 0 3
99 บ้านทุ่งกระเชาะ 0 2 0 0 2
100 บ้านคลองสัก 0 1 0 0 1
101 บ้านท่าเล่ 0 1 0 0 1
102 วัดพระธาตุน้อย 0 1 0 0 1
รวม 608 202 60 45 915