งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 1 4 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ประชุมเล็ก 5 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
3 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 2 4 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
4 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3 4 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
5 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 4 4 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
6 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 4 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
7 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 304 4 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
8 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 304 4 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
9 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 304 5 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
10 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 1 5 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
11 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 2 5 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
12 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3 5 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ทิฆัมพร 091-8585476 พรรณภัทร 086-9041987
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]