แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 58 44 75.86% 11 18.97% 2 3.45% 1 1.72% 58
2 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 68 42 68.85% 13 21.31% 4 6.56% 2 3.28% 61
3 โรงเรียนแม่สอด 53 33 62.26% 6 11.32% 7 13.21% 7 13.21% 53
4 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 44 26 60.47% 8 18.6% 2 4.65% 7 16.28% 43
5 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 40 22 59.46% 11 29.73% 1 2.7% 3 8.11% 37
6 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 29 21 75% 4 14.29% 3 10.71% 0 0% 28
7 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 27 21 77.78% 3 11.11% 1 3.7% 2 7.41% 27
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 27 20 74.07% 3 11.11% 1 3.7% 3 11.11% 27
9 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 30 19 63.33% 10 33.33% 0 0% 1 3.33% 30
10 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 31 18 58.06% 6 19.35% 3 9.68% 4 12.9% 31
11 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 21 18 85.71% 2 9.52% 1 4.76% 0 0% 21
12 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 33 17 54.84% 10 32.26% 1 3.23% 3 9.68% 31
13 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 32 17 56.67% 8 26.67% 4 13.33% 1 3.33% 30
14 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 23 15 65.22% 4 17.39% 1 4.35% 3 13.04% 23
15 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 21 15 71.43% 2 9.52% 1 4.76% 3 14.29% 21
16 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 26 14 58.33% 6 25% 1 4.17% 3 12.5% 24
17 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 16 14 87.5% 0 0% 0 0% 2 12.5% 16
18 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 31 13 41.94% 9 29.03% 5 16.13% 4 12.9% 31
19 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 18 13 72.22% 2 11.11% 1 5.56% 2 11.11% 18
20 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 24 12 50% 7 29.17% 2 8.33% 3 12.5% 24
21 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 28 12 42.86% 6 21.43% 3 10.71% 7 25% 28
22 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 23 12 54.55% 4 18.18% 3 13.64% 3 13.64% 22
23 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 19 12 66.67% 4 22.22% 0 0% 2 11.11% 18
24 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 18 12 66.67% 4 22.22% 0 0% 2 11.11% 18
25 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 23 12 52.17% 3 13.04% 3 13.04% 5 21.74% 23
26 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 19 12 70.59% 3 17.65% 2 11.76% 0 0% 17
27 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 17 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
28 โรงเรียนบ้านห้วยบง 16 11 68.75% 2 12.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
29 โรงเรียนบ้านหนองบัว 15 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
30 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
31 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 22 10 50% 6 30% 3 15% 1 5% 20
32 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 20 10 50% 6 30% 1 5% 3 15% 20
33 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 16 10 62.5% 5 31.25% 0 0% 1 6.25% 16
34 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 16 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
35 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
36 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 27 9 34.62% 7 26.92% 5 19.23% 5 19.23% 26
38 โรงเรียนบ้านยะพอ 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
39 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
40 โรงเรียนบ้านแม่พลู 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
41 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 12 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
42 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 12 9 75% 0 0% 1 8.33% 2 16.67% 12
44 โรงเรียนภัทรวิทยา 11 9 81.82% 0 0% 0 0% 2 18.18% 11
45 โรงเรียนบ้านปางส้าน 27 8 29.63% 6 22.22% 6 22.22% 7 25.93% 27
46 โรงเรียนอรุณเมธา 17 8 47.06% 5 29.41% 1 5.88% 3 17.65% 17
47 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 13 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
48 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 13 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
50 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
51 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 12 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 20 7 38.89% 7 38.89% 2 11.11% 2 11.11% 18
53 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 18 7 43.75% 6 37.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
54 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 12 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
55 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
56 โรงเรียนบ้านแม่จวาง 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
57 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
59 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 13 7 53.85% 1 7.69% 2 15.38% 3 23.08% 13
60 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านแม่สละ 11 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
64 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
65 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 13 6 46.15% 2 15.38% 4 30.77% 1 7.69% 13
66 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
67 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 14 5 35.71% 5 35.71% 1 7.14% 3 21.43% 14
68 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 11 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
69 โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
71 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
72 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
73 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
74 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
75 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนบ้านปูแป้ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
80 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
81 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
82 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
83 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
84 โรงเรียนอิสลามศึกษา 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านพะละ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
92 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
93 โรงเรียนบ้านธงชัย 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
95 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านเซอทะ 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
97 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านแม่โพ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 8 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
102 โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านวังผา 8 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
104 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 8 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
105 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
107 โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
109 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 7 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
114 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
115 โรงเรียน ตชด.จาตุรจินดา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ.ห้วยสลุง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
117 โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
118 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านไม้กะพง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียน ตชด.แสมใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านมอเกอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านจกปก 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ทิฆัมพร 091-8585476 พรรณภัทร 086-9041987
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]