สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 011 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 3 3
2 012 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 8 13 11
3 014 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 58 142 99
4 015 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 33 52 47
5 020 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 30 66 46
6 016 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 9 20 14
7 017 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 10 17 14
8 019 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 28 50 34
9 018 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 27 72 45
10 022 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 10 28 18
11 025 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 7 17 13
12 026 โรงเรียนตาก 2 0 0 0
13 029 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 19 47 32
14 030 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 11 27 14
15 036 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 12 23 19
16 037 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 40 105 67
17 038 โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 2 8 3
18 039 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 7 15 10
19 040 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 1 1 1
20 041 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 8 14 8
21 042 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 16 27 23
22 043 โรงเรียนบ้านจกปก 2 3 2
23 045 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 9 21 14
24 047 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 9 15 14
25 048 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 4 15 6
26 050 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 2 10 4
27 051 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 6 8 7
28 052 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 2 6 2
29 049 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 8 15 11
30 053 โรงเรียนบ้านธงชัย 7 13 11
31 056 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 13 29 20
32 054 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 12 35 22
33 055 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 18 56 32
34 057 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 26 35 28
35 059 โรงเรียนบ้านปางส้าน 27 40 33
36 062 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 12 37 22
37 063 โรงเรียนบ้านปูแป้ 6 25 10
38 058 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 13 40 24
39 061 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 3 4 4
40 060 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 2 4 3
41 065 โรงเรียนบ้านพะละ 4 8 6
42 064 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 17 26 22
43 066 โรงเรียนบ้านมอเกอ 1 3 2
44 067 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 7 18 13
45 101 โรงเรียนบ้านยะพอ 13 38 25
46 102 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 21 48 36
47 103 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 10 17 14
48 104 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 10 25 17
49 105 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 22 30 26
50 106 โรงเรียนบ้านวังผา 8 21 12
51 107 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 14 31 23
52 109 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 7 18 11
53 110 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 10 16 11
54 112 โรงเรียนบ้านหนองบัว 15 47 25
55 113 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 31 47 43
56 114 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 4 7 7
57 125 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 8 22 13
58 116 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 13 25 20
59 117 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 44 99 68
60 118 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 10 24 16
61 119 โรงเรียนบ้านห้วยบง 16 38 26
62 120 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 19 35 27
63 122 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 10 23 14
64 124 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 4 8 6
65 121 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 2 4 4
66 123 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 0 0 0
67 126 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 23 40 35
68 044 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 68 180 110
69 046 โรงเรียนบ้านเซอทะ 6 11 9
70 069 โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 3 7 6
71 068 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 2 4 3
72 070 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 8 17 14
73 071 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 14 41 27
74 072 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 8 23 16
75 073 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 31 44 37
76 074 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 2 4 3
77 075 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 11 30 19
78 077 โรงเรียนบ้านแม่จวาง 10 15 13
79 078 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 10 27 18
80 081 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 32 55 45
81 080 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 9 14 13
82 079 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 20 60 36
83 082 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 8 12 10
84 083 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 12 27 19
85 086 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 6 14 11
86 085 โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 6 15 11
87 084 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 9 13 12
88 087 โรงเรียนบ้านแม่พลู 11 40 23
89 089 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 24 60 37
90 090 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 27 59 42
91 091 โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 9 25 16
92 092 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 7 16 11
93 093 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 8 11 10
94 095 โรงเรียนบ้านแม่สละ 11 36 16
95 094 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 4 18 9
96 096 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 16 41 28
97 097 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 16 65 31
98 098 โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 0 0 0
99 099 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 7 10 9
100 076 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 29 67 45
101 088 โรงเรียนบ้านแม่โพ 3 4 3
102 127 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 7 19 13
103 100 โรงเรียนบ้านไม้กะพง 3 5 5
104 129 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 20 51 35
105 133 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 11 13 13
106 134 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 13 76 30
107 135 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 7 11 9
108 136 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 18 60 28
109 137 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 12 30 19
110 138 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 8 19 13
111 140 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 3 18 9
112 143 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 12 37 24
113 144 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 18 60 33
114 147 โรงเรียนอนุบาล 0 0 0
115 151 โรงเรียนอรุณเมธา 17 43 28
116 132 โรงเรียนแม่สอด 53 172 96
117 153 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 27 66 42
118 033 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 23 44 35
119 034 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 2 4 3
120 013 โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร 3 3 3
121 035 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 0 0 0
122 128 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ 7 16 10
123 130 โรงเรียนภัทรวิทยา 11 20 18
124 139 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 21 45 33
125 141 โรงเรียนศิริวรรณศึกษา 0 0 0
126 142 โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา 6 10 8
127 146 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 2 10 4
128 148 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ 1 3 2
129 150 โรงเรียนอนุบาลสิริโรจนา 0 0 0
130 131 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย 0 0 0
131 152 โรงเรียนอิสลามศึกษา 8 19 15
132 021 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 11 37 18
133 002 โรงเรียน ตชด.จาตุรจินดา 5 7 7
134 005 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 2 4 4
135 006 โรงเรียน ตชด.ศึกษาสงเคราะ์ 2 0 0 0
136 007 โรงเรียน ตชด.แสมใหญ่ 1 3 2
137 023 โรงเรียนตชด.บ้านถ้ำเสือ 0 0 0
138 024 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 4 5 4
139 027 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ 3 5 5
140 108 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา 0 0 0
141 111 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0
142 115 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 0 0 0
143 145 โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ 0 0 0
144 149 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 3 7 5
145 031 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 23 39 27
146 001 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ.แม่อมยะ 0 0 0
147 004 โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 5 10 7
148 003 โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านแพะ จังหวัดตาก) 0 0 0
149 008 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ.ห้วยสลุง 5 17 9
150 009 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย 0 0 0
151 010 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ้านห้วยสลุง 0 0 0
152 028 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร 0 0 0
รวม 1684 3929 2640
6569

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ทิฆัมพร 091-8585476 พรรณภัทร 086-9041987
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]