สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 18 11 4 33 43 10 2 1 55
2 แม่สอด 9 4 7 20 32 6 7 7 45
3 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 8 3 2 13 18 2 1 2 21
4 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 8 2 2 12 15 2 1 3 18
5 บ้านเจดีย์โคะ 6 11 9 26 35 13 4 2 52
6 บ้านห้วยนกกก 6 3 3 12 25 8 2 7 35
7 บ้านวาเล่ย์ 6 0 1 7 10 2 1 0 13
8 ชุมชนบ้านพบพระ 5 4 3 12 16 10 1 3 27
9 บ้านห้วยบง 5 2 1 8 11 2 1 2 14
10 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 5 0 2 7 19 10 0 1 29
11 รวมไทยพัฒนา 3 5 0 2 7 10 4 0 2 14
12 ห้วยน้ำนักวิทยา 4 3 3 10 12 2 1 2 15
13 ภัทรวิทยา 4 2 1 7 9 0 0 2 9
14 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 3 6 7 16 17 3 1 3 21
15 บ้านแม่โกนเกน 3 6 3 12 20 4 3 0 27
16 บ้านร่มเกล้า 2 3 5 6 14 18 2 1 0 21
17 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 3 4 6 13 18 6 3 4 27
18 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 3 4 1 8 9 2 0 0 11
19 ไทยราษฎร์คีรี 3 3 6 12 12 4 3 3 19
20 บ้านแม่กุเหนือ 3 3 2 8 6 2 0 0 8
21 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 3 3 1 7 10 3 1 2 14
22 รวมไทยพัฒนา 2 3 2 4 9 6 2 4 1 12
23 บ้านขะเนจื้อ 3 2 2 7 18 11 1 3 30
24 บ้านต้นผึ้ง 3 2 1 6 7 2 0 0 9
25 รวมไทยพัฒนา 1 3 1 4 8 10 1 0 0 11
26 บ้านปูเต้อ 3 1 3 7 7 0 1 2 8
27 บ้านแม่พลู 3 1 0 4 9 2 0 0 11
28 บ้านแม่อุสุวิทยา 3 1 0 4 4 0 0 1 4
29 บ้านหนองบัว 3 0 2 5 5 2 1 1 8
30 บ้านปรอผาโด้ 2 4 2 8 14 6 1 3 21
31 บ้านแม่อมกิ 2 4 1 7 13 0 0 2 13
32 รวมไทยพัฒนา 4 2 4 1 7 8 1 1 1 10
33 อรุณเมธา 2 4 0 6 8 5 1 3 14
34 บ้านแม่จวาง 2 3 1 6 5 1 1 0 7
35 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 2 2 2 6 12 6 3 7 21
36 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 2 2 1 5 7 1 0 0 8
37 บ้านน้ำดิบ 2 2 0 4 7 2 0 2 9
38 รวมไทยพัฒนา 6 2 1 2 5 5 1 0 2 6
39 บ้านห้วยม่วง 2 1 2 5 4 2 2 2 8
40 บ้านแม่ปะใต้ 2 1 0 3 5 2 0 2 7
41 บ้านแแม่ระเมิง 2 1 0 3 5 1 0 1 6
42 เทศบาลตำบลแม่กุ 2 0 3 5 12 3 3 5 18
43 บ้านยะพอ 2 0 2 4 9 3 1 0 13
44 บ้านแม่ระมาดน้อย 2 0 1 3 11 7 2 3 20
45 บ้านร่มเกล้า 3 2 0 0 2 7 0 0 0 7
46 ตชด.บ้านมอเกอร์ 2 0 0 2 3 0 1 0 4
47 บ้านหนองหลวง 1 4 3 8 13 9 5 4 27
48 บ้านค้างภิบาล 1 4 1 6 10 5 0 1 15
49 บ้านนุเซะโปล้ 1 4 0 5 7 1 2 3 10
50 บ้านร่มเกล้า 4 1 2 1 4 8 0 0 0 8
51 บ้านแม่สละ 1 2 1 4 6 4 0 0 10
52 บ้านแม่กื้ดสามท่า 1 1 2 4 5 2 1 0 8
53 บ้านพะเด๊ะ 1 1 1 3 11 3 2 1 16
54 บ้านปางส้าน 1 1 1 3 7 6 6 7 19
55 บ้านป่าคาใหม่ 1 1 1 3 5 2 1 0 8
56 บ้านสันป่าไร่ 1 1 1 3 4 1 1 1 6
57 บ้านหมื่นฤาชัย 1 1 1 3 4 0 0 0 4
58 บ้านแม่ตื่น 1 1 0 2 4 1 0 2 5
59 บ้านทีกะเป่อ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
60 บ้านแม่ตาว 1 0 2 3 6 6 3 1 15
61 บ้านห้วยนกแล 1 0 1 2 5 2 1 0 8
62 บ้านแม่สละเหนือ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
63 บ้านปูแป้ 1 0 0 1 5 1 0 0 6
64 บ้านแม่วะหลวง 1 0 0 1 4 2 1 0 7
65 คริสเตียนแม่หละโกร 1 0 0 1 2 0 0 1 2
66 บ้านไม้กะพง 1 0 0 1 1 1 0 1 2
67 บ้านป่าไร่เหนือ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
68 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 0 5 1 6 12 4 0 2 16
69 บ้านน้ำหอม 0 2 2 4 7 6 1 2 14
70 บ้านแม่กาษา 0 2 2 4 5 5 1 3 11
71 บ้านแม่ละมุ้งวิทยา 0 2 2 4 5 3 0 1 8
72 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 0 2 1 3 9 7 5 5 21
73 บ้านห้วยปลาหลด 0 2 1 3 8 2 2 0 12
74 บ้านวังผา 0 2 0 2 2 2 1 3 5
75 บ้านอู่หู่ 0 1 3 4 10 4 1 3 15
76 บ้านแม่ตาวใต้ 0 1 2 3 6 6 2 2 14
77 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 0 1 2 3 5 4 0 1 9
78 บ้านขุนห้วยนกแล 0 1 1 2 5 2 0 0 7
79 บ้านห้วยหินฝน 0 1 1 2 4 0 0 0 4
80 บ้านถ้ำผาโด้ 0 1 1 2 2 2 0 0 4
81 บ้านป่าไร่ 0 1 1 2 2 0 0 1 2
82 บ้านห้วยกะโหลก 0 1 0 1 8 4 0 1 12
83 บ้านแม่จะเราสองแคว 0 1 0 1 7 1 1 1 9
84 ปรีชาญาณศึกษา พบพระ 0 1 0 1 5 1 0 1 6
85 บ้านสามหมื่น 0 1 0 1 4 2 2 2 8
86 อิสลามศึกษา 0 1 0 1 4 2 1 0 7
87 บ้านแม่ปะเหนือ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
88 บ้านแม่กลองใหม่ 0 1 0 1 3 4 0 1 7
89 รวมไทยพัฒนา 5 0 1 0 1 3 2 1 1 6
90 บ้านเซอทะ 0 1 0 1 3 1 0 2 4
91 บ้านแม่โพ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
92 บ้านหัวฝาย 0 1 0 1 2 4 1 0 7
93 ไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
94 บ้านทุ่งมะขามป้อม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
95 บ้านแม่กลองเก่า 0 1 0 1 1 0 0 1 1
96 บ้านวังตะเคียน 0 0 3 3 10 6 3 1 19
97 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 0 0 3 3 6 0 1 0 7
98 ป่าไม้อุทิศ 4 0 0 1 1 10 6 1 3 17
99 บ้านกล้อทอ 0 0 1 1 7 4 0 0 11
100 บ้านแม่ตาวแพะ 0 0 1 1 7 1 0 1 8
101 สันถวไมตรีศึกษา 0 0 1 1 4 1 1 0 6
102 บ้านท่าอาจ 0 0 1 1 2 2 1 2 5
103 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
104 บ้านพะละ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
105 บ้านขุนห้วยช่องแคบ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
106 บ้านแม่กุหลวง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
107 บ้านมอเกอ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 กลาโหมราชเสนา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
109 บ้านช่องแคบ 0 0 0 0 7 2 0 0 9
110 ญาณวิศิษฎ์ 0 0 0 0 4 3 1 2 8
111 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 0 0 0 0 4 2 2 2 8
112 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 4 2 1 2 7
113 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 0 0 0 0 4 1 0 1 5
114 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 0 0 0 0 3 3 1 1 7
115 บ้านธงชัย 0 0 0 0 3 3 0 1 6
116 บ้านทุ่งถ้ำ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
117 บ้านแม่ปะ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
118 ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 0 0 0 0 2 3 0 0 5
119 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
120 ตชด.จาตุรจินดา 0 0 0 0 1 3 1 0 5
121 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 0 0 0 0 1 3 0 0 4
122 บ้านแม่ละเมา 0 0 0 0 1 2 1 2 4
123 ศกร.ตชด.บ.ห้วยสลุง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
124 บ้านแม่กลองน้อย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
125 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
126 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 ตชด.แสมใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านแม่ตาวใหม่ 0 0 0 0 0 3 2 1 5
131 ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
132 อนุบาลการุณย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านจกปก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 192 180 160 532 912 339 125 163 1,376