สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 19 12 4 35 44 11 2 1 57
2 แม่สอด 10 4 7 21 33 6 7 7 46
3 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 10 3 3 16 21 3 1 2 25
4 บ้านเจดีย์โคะ 8 15 9 32 42 13 4 2 59
5 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 8 2 2 12 15 2 1 3 18
6 บ้านห้วยนกกก 7 3 3 13 26 8 2 7 36
7 บ้านวาเล่ย์ 7 0 1 8 11 2 1 0 14
8 บ้านแม่ตาว 6 6 2 14 17 8 4 1 29
9 บ้านหนองบัว 6 3 2 11 11 2 1 1 14
10 รวมไทยพัฒนา 3 6 1 2 9 12 4 0 2 16
11 ชุมชนบ้านพบพระ 5 4 4 13 17 10 1 3 28
12 ห้วยน้ำนักวิทยา 5 3 3 11 13 2 1 2 16
13 บ้านห้วยบง 5 2 1 8 11 2 1 2 14
14 บ้านปูเต้อ 5 1 3 9 9 0 1 2 10
15 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 5 0 2 7 19 10 0 1 29
16 บ้านแม่โกนเกน 4 6 3 13 21 4 3 0 28
17 บ้านแม่ตื่น 4 3 0 7 9 1 0 2 10
18 บ้านขะเนจื้อ 4 2 4 10 22 11 1 3 34
19 บ้านอู่หู่ 4 2 3 9 15 4 1 3 20
20 ภัทรวิทยา 4 2 1 7 9 0 0 2 9
21 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 3 7 8 18 20 3 1 3 24
22 บ้านร่มเกล้า 2 3 5 6 14 18 2 1 0 21
23 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 3 4 6 13 18 6 3 4 27
24 บ้านแม่กุเหนือ 3 4 2 9 8 2 0 0 10
25 บ้านแม่อมกิ 3 4 1 8 14 0 0 2 14
26 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 3 4 1 8 9 2 0 0 11
27 ไทยราษฎร์คีรี 3 3 6 12 12 4 3 3 19
28 บ้านห้วยปลาหลด 3 3 2 8 12 3 2 0 17
29 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 3 3 1 7 10 3 1 2 14
30 รวมไทยพัฒนา 2 3 2 4 9 6 2 4 1 12
31 บ้านต้นผึ้ง 3 2 1 6 7 2 0 0 9
32 บ้านน้ำดิบ 3 2 0 5 8 2 0 2 10
33 รวมไทยพัฒนา 1 3 1 4 8 10 1 0 0 11
34 บ้านแม่อุสุวิทยา 3 1 1 5 5 1 0 1 6
35 บ้านแม่พลู 3 1 0 4 9 2 0 0 11
36 บ้านแม่ระมาดน้อย 3 0 1 4 12 7 2 3 21
37 บ้านปรอผาโด้ 2 4 2 8 14 6 1 3 21
38 รวมไทยพัฒนา 4 2 4 1 7 8 1 1 1 10
39 อรุณเมธา 2 4 0 6 8 5 1 3 14
40 บ้านแม่จวาง 2 3 4 9 7 2 1 0 10
41 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 2 2 2 6 12 6 3 7 21
42 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 2 2 1 5 7 1 0 0 8
43 รวมไทยพัฒนา 6 2 1 2 5 5 1 0 2 6
44 บ้านห้วยม่วง 2 1 2 5 4 2 2 2 8
45 บ้านแม่ปะใต้ 2 1 0 3 5 2 0 2 7
46 บ้านแแม่ระเมิง 2 1 0 3 5 1 0 1 6
47 เทศบาลตำบลแม่กุ 2 0 3 5 12 3 3 5 18
48 บ้านยะพอ 2 0 2 4 9 3 1 0 13
49 บ้านห้วยนกแล 2 0 1 3 6 3 1 0 10
50 บ้านร่มเกล้า 3 2 0 0 2 9 1 0 0 10
51 ตชด.บ้านมอเกอร์ 2 0 0 2 3 0 1 0 4
52 บ้านหนองหลวง 1 4 3 8 13 9 5 4 27
53 บ้านค้างภิบาล 1 4 1 6 10 5 0 1 15
54 บ้านนุเซะโปล้ 1 4 0 5 7 1 2 3 10
55 บ้านร่มเกล้า 4 1 2 3 6 10 0 0 0 10
56 บ้านป่าคาใหม่ 1 2 2 5 8 2 1 0 11
57 บ้านแม่สละ 1 2 1 4 6 4 0 0 10
58 บ้านแม่กื้ดสามท่า 1 1 2 4 5 2 1 0 8
59 บ้านพะเด๊ะ 1 1 1 3 11 3 2 1 16
60 บ้านปางส้าน 1 1 1 3 8 6 6 7 20
61 บ้านสันป่าไร่ 1 1 1 3 4 1 1 1 6
62 บ้านหมื่นฤาชัย 1 1 1 3 4 0 0 0 4
63 สามัคคีวิทยา 1 1 0 2 7 2 1 2 10
64 บ้านทีกะเป่อ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
65 บ้านแม่สละเหนือ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
66 บ้านแม่ตาวใหม่ 1 0 1 2 1 3 3 1 7
67 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 1 0 0 1 5 1 0 1 6
68 บ้านปูแป้ 1 0 0 1 5 1 0 0 6
69 บ้านแม่วะหลวง 1 0 0 1 4 2 1 0 7
70 คริสเตียนแม่หละโกร 1 0 0 1 2 0 0 1 2
71 บ้านไม้กะพง 1 0 0 1 1 1 0 1 2
72 บ้านป่าไร่เหนือ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
73 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 0 5 1 6 12 4 0 2 16
74 บ้านแม่ตาวใต้ 0 2 2 4 7 7 2 2 16
75 บ้านน้ำหอม 0 2 2 4 7 6 1 2 14
76 บ้านแม่กาษา 0 2 2 4 5 5 1 3 11
77 บ้านแม่ละมุ้งวิทยา 0 2 2 4 5 3 0 1 8
78 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 0 2 1 3 9 7 5 5 21
79 บ้านวังผา 0 2 0 2 2 2 1 3 5
80 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 0 1 2 3 5 4 0 1 9
81 บ้านขุนห้วยนกแล 0 1 1 2 5 2 0 0 7
82 บ้านห้วยหินฝน 0 1 1 2 4 0 0 0 4
83 บ้านถ้ำผาโด้ 0 1 1 2 2 2 0 0 4
84 บ้านป่าไร่ 0 1 1 2 2 0 0 1 2
85 บ้านห้วยกะโหลก 0 1 0 1 8 4 0 1 12
86 บ้านแม่จะเราสองแคว 0 1 0 1 7 1 1 1 9
87 ปรีชาญาณศึกษา พบพระ 0 1 0 1 5 1 0 1 6
88 บ้านสามหมื่น 0 1 0 1 4 2 2 2 8
89 อิสลามศึกษา 0 1 0 1 4 2 1 0 7
90 บ้านแม่ปะเหนือ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
91 บ้านแม่กลองใหม่ 0 1 0 1 3 4 0 1 7
92 รวมไทยพัฒนา 5 0 1 0 1 3 2 1 1 6
93 บ้านเซอทะ 0 1 0 1 3 1 0 2 4
94 บ้านแม่โพ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
95 บ้านหัวฝาย 0 1 0 1 2 4 1 0 7
96 ไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
97 บ้านทุ่งมะขามป้อม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
98 บ้านแม่กลองเก่า 0 1 0 1 1 0 0 1 1
99 บ้านวังตะเคียน 0 0 3 3 10 6 3 1 19
100 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 0 0 3 3 6 0 1 0 7
101 บ้านพะละ 0 0 2 2 4 0 0 0 4
102 ป่าไม้อุทิศ 4 0 0 1 1 10 6 1 3 17
103 บ้านกล้อทอ 0 0 1 1 7 4 0 0 11
104 บ้านแม่ตาวแพะ 0 0 1 1 7 1 0 1 8
105 สันถวไมตรีศึกษา 0 0 1 1 4 1 1 0 6
106 บ้านท่าอาจ 0 0 1 1 2 2 1 2 5
107 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
108 บ้านแม่ละเมา 0 0 1 1 1 3 1 2 5
109 กลาโหมราชเสนา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
110 บ้านขุนห้วยช่องแคบ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
111 บ้านแม่กุหลวง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
112 บ้านมอเกอ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
113 บ้านช่องแคบ 0 0 0 0 7 2 0 0 9
114 ญาณวิศิษฎ์ 0 0 0 0 4 3 1 2 8
115 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 0 0 0 0 4 2 2 2 8
116 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 0 0 0 0 3 3 1 1 7
117 บ้านธงชัย 0 0 0 0 3 3 0 1 6
118 บ้านทุ่งถ้ำ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
119 บ้านแม่ปะ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
120 ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 0 0 0 0 2 3 0 0 5
121 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
122 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 0 0 0 0 1 4 0 0 5
123 ตชด.จาตุรจินดา 0 0 0 0 1 3 1 0 5
124 ศกร.ตชด.บ.ห้วยสลุง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
125 บ้านแม่กลองน้อย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
126 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
127 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 ตชด.แสมใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
132 อนุบาลการุณย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านจกปก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 231 204 176 611 997 351 127 163 1,475