งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
-
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
-
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
-
-
4 841 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
-
-
5 842 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
-
-
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
-
-
7 839 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
-
-
8 840 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
-
-
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
-
-
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
-
-
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
-
-
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
-
-
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
-
-
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
-
-
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
-
-
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
-
-
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
-
-
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
-
-
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ โทร 0865926721
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]