แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 63 34 54.84% 15 24.19% 7 11.29% 6 9.68% 62
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 28 24 85.71% 4 14.29% 0 0% 0 0% 28
3 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 40 21 56.76% 8 21.62% 4 10.81% 4 10.81% 37
4 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 34 21 61.76% 6 17.65% 2 5.88% 5 14.71% 34
5 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 32 18 56.25% 6 18.75% 3 9.38% 5 15.63% 32
6 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 22 17 77.27% 4 18.18% 0 0% 1 4.55% 22
7 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 31 16 55.17% 4 13.79% 5 17.24% 4 13.79% 29
8 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 23 16 69.57% 4 17.39% 0 0% 3 13.04% 23
9 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 27 15 57.69% 8 30.77% 1 3.85% 2 7.69% 26
10 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 27 15 57.69% 7 26.92% 3 11.54% 1 3.85% 26
11 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 24 14 58.33% 4 16.67% 3 12.5% 3 12.5% 24
12 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 22 13 61.9% 7 33.33% 1 4.76% 0 0% 21
13 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 24 13 59.09% 2 9.09% 3 13.64% 4 18.18% 22
14 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
15 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 15 10 66.67% 1 6.67% 0 0% 4 26.67% 15
16 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 20 9 45% 5 25% 2 10% 4 20% 20
17 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 17 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 18 9 56.25% 2 12.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
19 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 18 8 44.44% 4 22.22% 1 5.56% 5 27.78% 18
20 โรงเรียนวัดท่าโพ 16 8 50% 3 18.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
21 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 10 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
22 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
24 โรงเรียนวัดดอนหวาย 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
25 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 18 7 41.18% 1 5.88% 5 29.41% 4 23.53% 17
26 โรงเรียนบ้านคอดยาง 13 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
27 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 17 6 35.29% 3 17.65% 3 17.65% 5 29.41% 17
28 โรงเรียนบ้านปากดง 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
29 โรงเรียนวัดตลุกดู่ 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
30 โรงเรียนบ้านวังเตย 24 5 20.83% 11 45.83% 5 20.83% 3 12.5% 24
31 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 15 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 14
32 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 11 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
33 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
34 โรงเรียนบ้านหนองเมน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
35 โรงเรียนวัดหนองตางู 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
36 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
37 โรงเรียนวัดดอนกลอย 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
38 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
39 โรงเรียนวัดหนองแก 9 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
40 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 9 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
41 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
42 โรงเรียนบ้านเนินก้าว 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
43 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
44 โรงเรียนวัดหนองสระ 8 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
45 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
46 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๔ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนบ้านหนองรัก 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
50 โรงเรียนวัดวังบุญ 7 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 4 57.14% 7
51 โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
52 โรงเรียนบ้านท่าซุง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
53 โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
54 โรงเรียนวัดเขาปฐวี 7 1 14.29% 6 85.71% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
59 โรงเรียนวัดหนองแฟบ 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
60 โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
61 โรงเรียนวัดโนนเหล็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 9 0 0% 2 25% 2 25% 4 50% 8
63 โรงเรียนบ้านหนองกี่ 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
64 โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
65 โรงเรียนวัดหาดทนง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนอนุบาลรจนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
69 โรงเรียนวัดสะพานหิน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
70 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
71 โรงเรียนวัดจักษา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
72 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
73 โรงเรียนบ้านภูมิธรรม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
74 โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
75 โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ โทร 0865926721
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]