สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 23 42 38
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 7 9 9
3 004 โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 3 3 1
4 005 โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 3 3 3
5 013 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 31 62 47
6 014 โรงเรียนบ้านคอดยาง 13 28 19
7 015 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 10 39 18
8 018 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 32 79 54
9 016 โรงเรียนบ้านท่าซุง 3 7 5
10 017 โรงเรียนบ้านท่าดาน 0 0 0
11 021 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 15 30 22
12 022 โรงเรียนบ้านปากดง 10 17 16
13 024 โรงเรียนบ้านภูมิธรรม 1 0 0
14 025 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 27 49 39
15 027 โรงเรียนบ้านวังเตย 24 39 35
16 026 โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 1 1 1
17 029 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 22 31 31
18 028 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 2 2 1
19 030 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 20 55 34
20 031 โรงเรียนบ้านหนองกี่ 4 6 5
21 032 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 17 37 26
22 035 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 1 1 1
23 036 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 40 89 60
24 040 โรงเรียนบ้านหนองรัก 5 10 6
25 042 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 24 52 40
26 043 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 9 16 12
27 033 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 3 3 3
28 039 โรงเรียนบ้านหนองเมน 6 20 7
29 034 โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 5 7 7
30 041 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 14 26 23
31 044 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 15 33 26
32 038 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1 2 0
33 037 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 8 6
34 045 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 18 28 25
35 010 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 11 22 18
36 011 โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 2 2 1
37 012 โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 5 13 9
38 019 โรงเรียนบ้านเนินก้าว 5 7 6
39 020 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 9 20 16
40 023 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 34 60 53
41 050 โรงเรียนวัดจักษา 1 1 1
42 052 โรงเรียนวัดดงพิกุล 0 0 0
43 051 โรงเรียนวัดดงแขวน 0 0 0
44 053 โรงเรียนวัดดอนกลอย 10 19 14
45 054 โรงเรียนวัดดอนหวาย 11 16 14
46 055 โรงเรียนวัดตลุกดู่ 9 20 13
47 056 โรงเรียนวัดตานาด 0 0 0
48 058 โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 0 0 0
49 059 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 4 4 4
50 057 โรงเรียนวัดท่าโพ 16 24 22
51 062 โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 2 4 4
52 063 โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 1 1 1
53 064 โรงเรียนวัดวังบุญ 7 11 8
54 065 โรงเรียนวัดวังสาริกา 0 0 0
55 066 โรงเรียนวัดสะพานหิน 2 0 0
56 067 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 3 4 1
57 069 โรงเรียนวัดหนองตางู 7 11 9
58 070 โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 0 0 0
59 072 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 7 18 12
60 073 โรงเรียนวัดหนองสระ 8 14 12
61 068 โรงเรียนวัดหนองแก 9 27 14
62 071 โรงเรียนวัดหนองแฟบ 3 11 5
63 074 โรงเรียนวัดหาดทนง 2 4 3
64 075 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 0 0 0
65 076 โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 4 7 3
66 047 โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 5 8 6
67 048 โรงเรียนวัดเขาปฐวี 7 14 10
68 049 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 18 34 29
69 060 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 8 18 12
70 061 โรงเรียนวัดโนนเหล็ก 1 1 1
71 077 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 63 141 98
72 080 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 18 33 26
73 081 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 22 40 26
74 082 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 12 23 19
75 078 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 28 84 50
76 046 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 17 21 19
77 079 โรงเรียนอนุบาลรจนา 1 3 2
78 083 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 11 14 11
79 084 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๔ 5 9 4
80 001 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 24 45 33
81 006 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด 0 0 0
82 007 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 7 13 9
83 008 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 27 47 33
84 009 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 7 10 9
รวม 865 1712 1260
2972

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ โทร 0865926721
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]