สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 18 8 9 35
2 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 16 8 1 25
3 บ้านทุ่งมน 11 6 3 20
4 บ้านหนองตะเคียน 10 8 5 23
5 บ้านโป่งเก้ง 10 6 3 19
6 บ้านสระนารายณ์ 10 4 3 17
7 บ้านวังเกษตร 9 4 6 19
8 บ้านคลองข่อย 9 4 2 15
9 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 8 7 2 17
10 ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 8 5 3 16
11 บ้านหนองสมบูรณ์ 6 3 4 13
12 บ้านดงยางใต้ 6 2 0 8
13 พิทักษ์ศิษย์วิทยา 5 3 2 10
14 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 5 1 3 9
15 บ้านเกาะเทโพ 5 0 2 7
16 บ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 4 7 2 13
17 บ้านหนองแว่น 4 5 1 10
18 วัดท่าโพ 4 3 2 9
19 บ้านหนองเมน 4 1 0 5
20 อนุบาลสว่างอารมณ์ 3 10 4 17
21 บ้านสวนขวัญ 3 7 2 12
22 เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 3 4 7 14
23 วัดหนองระแหงเหนือ 3 1 1 5
24 วัดเขาหินเทิน 2 3 2 7
25 วัดเนื้อร้อน 2 2 1 5
26 บ้านบ่อยาง 2 1 2 5
27 บ้านหนองแห้ว 2 1 0 3
28 วัดหนองแก 2 0 0 2
29 บ้านวังเตย 1 3 6 10
30 อนุบาลวัดหนองเต่า 1 3 2 6
31 บ้านเนินก้าว 1 3 0 4
32 วัดดอนหวาย 1 2 4 7
33 อนุบาลหนองขาหย่าง 1 2 2 5
34 วัดหนองตางู 1 2 1 4
35 บ้านคอดยาง 1 1 3 5
36 วัดเขาปฐวี 1 1 1 3
37 วัดตลุกดู่ 1 0 2 3
38 วัดหนองสระ 1 0 1 2
39 บ้านหนองแขวนกูบ 1 0 1 2
40 เทศบาลวัดอมฤตวารี 1 0 0 1
41 วัดทุ่งพึ่ง 1 0 0 1
42 บ้านหนองไผ่ 1 0 0 1
43 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 3 1 4
44 เทศบาลวัดธรรมโศภิต 0 2 0 2
45 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 0 2 0 2
46 บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 0 2 0 2
47 บ้านปากดง 0 1 9 10
48 อนุศิษย์วิทยา ๓ 0 1 2 3
49 บ้านท่าซุง 0 1 1 2
50 วัดเขาดาวเรือง 0 1 0 1
51 วัดวังบุญ 0 1 0 1
52 ชุมชนวัดดงขวาง 0 1 0 1
53 วัดหนองแฟบ 0 1 0 1
54 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 0 1 0 1
55 บ้านหนองเข้ 0 1 0 1
56 วัดดอนกลอย 0 0 2 2
57 บ้านหนองรัก 0 0 2 2
58 ชุมชนบ้านโคกหม้อ 0 0 1 1
59 วัดอุโปสถาราม 0 0 1 1
60 บ้านเขาผาลาด 0 0 1 1
61 วัดโนนเหล็ก 0 0 1 1
62 อนุศิษย์วิทยา ๔ 0 0 0 0
63 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 0 0 0 0
64 บ้านหนองกี่ 0 0 0 0
65 บ้านเขาทองหลาง 0 0 0 0
66 วัดหาดทนง 0 0 0 0
67 บ้านหนองชุมเห็ด 0 0 0 0
68 อนุบาลรจนา 0 0 0 0
69 วัดสังกัสรัตนคีรี 0 0 0 0
70 วัดสะพานหิน 0 0 0 0
71 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 0 0
72 วัดจักษา 0 0 0 0
73 บ้านภูมิธรรม 0 0 0 0
74 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 0 0 0 0
75 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 0 0 0 0
รวม 188 149 116 453

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ โทร 0865926721
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]