งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1

สรุปการแข่งขันรายวัน

นายธงชัย  มั่นสุข โทร.
นางจันเพ็ญ  นางแย้ม โทร.
นายมาก  อ่อนผาง
นายประสาน  อรุณศรีสุขสันต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1 ส.ค.-5 สิงหาคม 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  5 สิงหาคม 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 9 สิงหาคม 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  10 สิงหาคม 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 16-17 สิงหาคม 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 และประสงค์จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ให้เข้าไปดำเนินการแก้ไขในระบบ ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562 ก่อนที่เขตพื้นที่การศึกษาจะโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ) โดยแนบแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล ลงในระบบด้วย (ดาวน์โหลดเอกสาร)  
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 15:34 น.
ขอแก้ไขประกาศผลการแข่งขันทัศนศิลป์ วาดภาพระบายสี ป.1-3 และ ป.4-6 ได้เพิ่มผลการแข่งขันของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโสภิต (ไม่มีผลต่อลำดับที่ 1-3 ตามที่ประกาศไปแล้ว)
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30 น.
เปิดระบบให้โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน ครูผู้ควบคุม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  และคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09:03 น.
ระบบจะเปิดให้โรงเรียนแก้ไขชื่อ-นามสกุล นักเรียน ครูผู้ควบคุม ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เฉพาะกรณีที่มีการพิมพ์ข้อมูลไม่ถูกต้อง (กรณีเปลี่ยนตัวจะเปิดให้ดำเนินการแก้ไขหลัง) 
และจะเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตร ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 04:15 น.
ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มโรงเรียนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ (ในกรณีไม่พบรายชื่่อในกิจกรรมนั้น ๆ ให้ติดต่อประธานกลุ่มโรงเรียน หรือ Admin กลุ่มโรงเรียน) พร้องทั้งความถูกต้องของข้อมูล ชื่อ นาม-สกุล ของผู้เรียน และครูผู้ควบคุมเพื่อจัดเตรียมแก้ไขให้ถูกต้อง
วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 22:58 น.
ให้กรรมการตัดสินผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรมตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรมที่ตัดสิน ชื่อ นามสกุล หากผิดพลาดให้แจ้งทางไลน์กลุ่ม Admin ศิลปะฯ อน.1 หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ 
วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 22:49 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 84
จำนวนทีม 865
จำนวนนักเรียน 1,712
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,260
จำนวนกรรมการ 841
ครู+นักเรียน 2,972
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,813
ประกาศผลแล้ว 188/277 (67.87%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 9
สัปดาห์นี้ 9
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 9
เดือนที่แล้ว 9
ปีนี้ 1,236
ทั้งหมด 62,217