.การตรวจสอบรายชื่อ กรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
ให้กรรมการตัดสินผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรมตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรมที่ตัดสิน ชื่อ นามสกุล หากผิดพลาดให้แจ้งทางไลน์กลุ่ม Admin ศิลปะฯ อน.1 หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ 
วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 22:49 น.