การแก้ไขชื่อ-นามสกุล นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
ระบบจะเปิดให้โรงเรียนแก้ไขชื่อ-นามสกุล นักเรียน ครูผู้ควบคุม ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เฉพาะกรณีที่มีการพิมพ์ข้อมูลไม่ถูกต้อง (กรณีเปลี่ยนตัวจะเปิดให้ดำเนินการแก้ไขหลัง) 
และจะเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตร ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 04:15 น.