เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตร
เปิดระบบให้โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน ครูผู้ควบคุม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  และคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
พบปัญหาข้อผิดพลาดติดต่อผู้ดูแลระบบ นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ โทร 0865926721
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09:03 น.