แก้ไขประกาศผลการแข่งขันศิลปะ-ทัศนศิลป์
ขอแก้ไขประกาศผลการแข่งขันทัศนศิลป์ วาดภาพระบายสี ป.1-3 และ ป.4-6 ได้เพิ่มผลการแข่งขันของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโสภิต (ไม่มีผลต่อลำดับที่ 1-3 ตามที่ประกาศไปแล้ว)
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30 น.