การแก้ไขข้อมูลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ(ภาคเหนือ)
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 และประสงค์จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ให้เข้าไปดำเนินการแก้ไขในระบบ ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562 ก่อนที่เขตพื้นที่การศึกษาจะโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ) โดยแนบแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล ลงในระบบด้วย (ดาวน์โหลดเอกสาร)  
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 15:34 น.