แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 70 62 88.57% 7 10% 1 1.43% 0 0% 70
2 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 57 42 75% 8 14.29% 4 7.14% 2 3.57% 56
3 โรงเรียนวัดทัพหมัน 61 34 56.67% 11 18.33% 12 20% 3 5% 60
4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 71 31 60.78% 9 17.65% 8 15.69% 3 5.88% 51
5 โรงเรียนบ้านหูช้าง 53 30 60% 8 16% 4 8% 8 16% 50
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 49 29 67.44% 8 18.6% 3 6.98% 3 6.98% 43
7 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 39 26 68.42% 6 15.79% 4 10.53% 2 5.26% 38
8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 41 20 51.28% 11 28.21% 4 10.26% 4 10.26% 39
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 41 20 52.63% 10 26.32% 4 10.53% 4 10.53% 38
10 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 34 20 60.61% 5 15.15% 5 15.15% 3 9.09% 33
11 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 28 18 75% 3 12.5% 3 12.5% 0 0% 24
12 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 29 17 65.38% 3 11.54% 4 15.38% 2 7.69% 26
13 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 23 17 80.95% 3 14.29% 1 4.76% 0 0% 21
14 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 24 17 73.91% 1 4.35% 3 13.04% 2 8.7% 23
15 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 31 16 53.33% 9 30% 3 10% 2 6.67% 30
16 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 37 16 53.33% 7 23.33% 6 20% 1 3.33% 30
17 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 31 16 57.14% 5 17.86% 5 17.86% 2 7.14% 28
18 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 16 14 87.5% 1 6.25% 0 0% 1 6.25% 16
19 โรงเรียนบ้านประดาหัก 23 13 56.52% 4 17.39% 2 8.7% 4 17.39% 23
20 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 33 12 36.36% 15 45.45% 2 6.06% 4 12.12% 33
21 โรงเรียนวัดหนองบัว 15 12 92.31% 0 0% 1 7.69% 0 0% 13
22 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 21 11 55% 7 35% 2 10% 0 0% 20
23 โรงเรียนบ้านเขาวง 14 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
24 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 15 11 73.33% 1 6.67% 0 0% 3 20% 15
25 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 41 10 29.41% 18 52.94% 2 5.88% 4 11.76% 34
26 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 26 10 38.46% 5 19.23% 8 30.77% 3 11.54% 26
27 โรงเรียนบ้านหนองจอก 14 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
28 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
29 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
30 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 22 8 42.11% 2 10.53% 5 26.32% 4 21.05% 19
31 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 17 8 50% 2 12.5% 5 31.25% 1 6.25% 16
32 โรงเรียนบ้านจัน 11 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
33 โรงเรียนบ้านสมอทอง 18 7 38.89% 7 38.89% 0 0% 4 22.22% 18
34 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 12 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
35 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 16 7 46.67% 2 13.33% 1 6.67% 5 33.33% 15
36 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนวัดสะนำ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 21 6 28.57% 10 47.62% 2 9.52% 3 14.29% 21
39 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านคลองหวาย 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 12 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 11 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านลานคา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 9 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
45 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 18 5 29.41% 6 35.29% 5 29.41% 1 5.88% 17
46 โรงเรียนวัดทองหลาง 12 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
47 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
49 โรงเรียนวัดผาทั่ง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 8 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
51 โรงเรียนบ้านกลาง 15 4 26.67% 6 40% 2 13.33% 3 20% 15
52 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 13 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 13
53 โรงเรียนบ้านวังหิน 11 4 36.36% 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 11
54 โรงเรียนวัดทัพหลวง 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
55 โรงเรียนวัดทัพคล้าย 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
56 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
57 โรงเรียนวัดหัวเมือง 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 11 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
66 โรงเรียนบ้านคลองชะนี 13 3 27.27% 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 11
67 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 10 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
68 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 15 3 27.27% 1 9.09% 5 45.45% 2 18.18% 11
70 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนวัดหนองยาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนวัดทุ่งโพ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านป่าเลา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
80 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านบุ่ง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
83 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
86 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านหนองอาสา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านวังพง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
94 โรงเรียนบ้านหินโหง่น 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านดง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านพุบอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านร่องตาที 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 10 1 10% 0 0% 4 40% 5 50% 10
105 โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านวังผาลาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนอนุบาลสีฟ้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
115 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
117 โรงเรียนวัดเขาผาแรต 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]