สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 32 17 8 57 61 7 1 0 69
2 บ้านหูช้าง 13 6 2 21 22 8 4 8 34
3 บ้านทุ่งสามแท่ง 11 5 4 20 25 6 4 2 35
4 อนุบาลลานสัก 9 10 5 24 35 5 4 2 44
5 วัดทัพหมัน 9 8 3 20 31 10 11 3 52
6 บ้านโกรกลึก 9 5 5 19 29 7 7 3 43
7 บ้านห้วยเปล้า 8 6 3 17 16 9 3 2 28
8 อนุบาลบ้านไร่ 6 4 5 15 25 7 3 3 35
9 รัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 6 4 5 15 14 11 4 4 29
10 วัดหนองบัว 6 2 4 12 12 0 1 0 13
11 ทองประสาทเวทย์ 5 5 2 12 14 1 0 1 15
12 บ้านจัน 5 0 1 6 8 1 0 2 9
13 บ้านน้ำพุ 4 5 3 12 15 2 4 2 21
14 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 4 5 1 10 15 5 5 2 25
15 บ้านท่าชะอม 4 3 4 11 18 3 5 3 26
16 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 4 1 3 8 13 7 6 1 26
17 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 3 5 4 12 16 8 4 3 28
18 วัดเขาพระยาสังฆาราม 3 4 3 10 17 3 1 0 21
19 บ้านคลองหวาย 3 2 1 6 6 2 1 0 9
20 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 3 1 4 8 8 2 5 4 15
21 อนุบาลรัศมี 3 1 1 5 9 2 1 0 12
22 วัดทองหลาง 3 1 0 4 5 4 1 2 10
23 บ้านหนองกระทุ่ม 2 4 2 8 9 16 2 4 27
24 บ้านประดาหัก 2 2 3 7 11 4 2 4 17
25 บ้านหนองจอก 2 2 2 6 9 3 0 1 12
26 วัดหนองมะกอก 2 1 2 5 10 1 0 3 11
27 วัดผาทั่ง 2 1 1 4 5 0 1 0 6
28 วัดสะนำ 2 1 1 4 5 0 0 0 5
29 บ้านโป่งสามสิบ 2 1 0 3 6 1 3 0 10
30 บ้านลานคา 2 1 0 3 6 1 0 0 7
31 วัดหนองยาง 2 1 0 3 3 0 0 0 3
32 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 2 0 3 5 8 0 0 0 8
33 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 2 0 0 2 3 0 1 2 4
34 บ้านบุ่งฝาง 2 0 0 2 3 0 1 0 4
35 บ้านป่าเลา 2 0 0 2 2 2 0 1 4
36 บ้านหนองฝาง 1 4 5 10 18 3 3 0 24
37 บ้านอีมาดอีทราย 1 4 3 8 12 14 2 4 28
38 บ้านเขาวง 1 4 1 6 9 1 1 0 11
39 บ้านเขาน้ำโจน 1 3 0 4 6 1 3 0 10
40 บ้านหนองมะสัง 1 2 2 5 6 9 2 3 17
41 บ้านป่าอ้อ 1 2 1 4 16 1 3 2 20
42 บ้านเนินมะค่า 1 2 1 4 5 2 1 5 8
43 บ้านทุ่งนาสวน 1 1 3 5 5 1 0 0 6
44 ชุมชนบ้านทุ่งนา 1 1 2 4 9 1 8 3 18
45 วัดทัพหลวง 1 1 1 3 3 3 3 0 9
46 วัดห้วยแห้ง 1 1 0 2 6 2 5 1 13
47 วัดทัพคล้าย 1 0 2 3 4 3 1 2 8
48 บ้านทุ่งน้อย 1 0 1 2 4 1 0 0 5
49 บ้านใหม่หนองแก 1 0 1 2 4 1 0 0 5
50 บ้านห้วยโศก 1 0 1 2 4 0 0 0 4
51 บ้านเจ้าวัด 1 0 1 2 2 4 0 0 6
52 บ้านตลิ่งสูง 1 0 0 1 4 3 5 1 12
53 บ้านคลองตะขาบ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
54 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 บ้านพุบอน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
56 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
57 บ้านสมอทอง 0 4 2 6 7 7 0 4 14
58 บ้านหนองผักกาด 0 2 2 4 7 3 0 1 10
59 บ้านวังหิน 0 2 2 4 4 5 0 1 9
60 บ้านน้ำรอบ 0 2 1 3 4 1 0 1 5
61 บ้านใหม่คลองอังวะ 0 2 1 3 3 6 1 0 10
62 บ้านนาไร่เดียว 0 2 0 2 4 0 1 0 5
63 วัดหัวเมือง 0 1 2 3 4 1 1 0 6
64 บ้านห้วยพลู 0 1 1 2 5 0 0 2 5
65 บ้านคลองชะนี 0 1 1 2 3 3 4 0 10
66 วัดห้วยพระจันทร์ 0 1 1 2 3 2 0 0 5
67 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 0 1 0 1 3 4 1 1 8
68 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 0 1 0 1 3 1 5 2 9
69 บ้านห้วยป่าปก 0 1 0 1 2 1 0 1 3
70 บ้านใหม่คลองเคียน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
71 บ้านทัพยายปอน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
72 บ้านปางไม้ไผ่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านล่อมเสือโฮก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 0 0 2 2 10 5 1 0 16
75 บ้านหนองไม้แก่น 0 0 2 2 3 0 0 0 3
76 บ้านงิ้วงาม 0 0 1 1 4 0 0 0 4
77 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 3 1 2 0 6
78 บ้านดงประดาพระ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
79 บ้านคลองแห้งวิทยา 0 0 1 1 2 1 2 0 5
80 บ้านบุ่ง 0 0 1 1 2 1 1 1 4
81 บ้านวังพง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
82 บ้านร่องตาที 0 0 1 1 1 1 0 0 2
83 วัดทุ่งหลวง 0 0 1 1 1 0 4 5 5
84 บ้านดง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
85 บ้านหินงามสามัคคี 0 0 1 1 1 0 1 0 2
86 บ้านห้วยบง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 บ้านโป่งข่อย 0 0 0 0 4 1 2 0 7
88 บ้านน้ำวิ่ง 0 0 0 0 4 0 1 1 5
89 บ้านเขาลูกโล่ 0 0 0 0 3 5 2 1 10
90 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
91 บ้านกลาง 0 0 0 0 2 6 2 3 10
92 วัดทุ่งโพ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
93 บ้านหนองจิกยาว 0 0 0 0 2 1 2 0 5
94 บ้านหนองอาสา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
95 สง่ารวมราษฎร์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
96 บ้านหินตุ้ม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
97 บ้านเนินพยอม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
98 วัดเขาฆ้องชัย 0 0 0 0 1 2 0 1 3
99 บ้านหินโหง่น 0 0 0 0 1 2 0 0 3
100 บ้านศาลาคลอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
101 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
102 บ้านเขากวางทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
103 บ้านหนองบ่มกล้วย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
104 บ้านบุ่งกะเซอร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 บ้านร่องมะดูก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 บ้านนาทุ่งเชือก 0 0 0 0 0 4 0 0 4
107 บ้านหนองผักแพว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
108 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 บ้านซับสุราษฎร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 บ้านวังผาลาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 บ้านเนินสาธารณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 อนุบาลสีฟ้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 0 0 0 0 0 0 2 2 2
114 บ้านตะกรุด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 บ้านคลองโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
116 วัดเขาผาแรต 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 200 164 138 502 746 274 161 113 1,181