สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 32 18 8 58 62 7 1 0 70
2 บ้านหูช้าง 16 7 3 26 30 8 4 8 42
3 อนุบาลลานสัก 13 11 5 29 42 8 4 2 54
4 วัดทัพหมัน 11 8 4 23 34 11 12 3 57
5 บ้านทุ่งสามแท่ง 11 5 5 21 26 6 4 2 36
6 บ้านโกรกลึก 10 7 6 23 31 9 8 3 48
7 บ้านห้วยเปล้า 8 6 3 17 16 9 3 2 28
8 รัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 7 7 5 19 20 11 4 4 35
9 อนุบาลบ้านไร่ 7 6 5 18 29 8 3 3 40
10 วัดหนองบัว 6 2 4 12 12 0 1 0 13
11 บ้านน้ำพุ 5 5 3 13 17 3 4 2 24
12 ทองประสาทเวทย์ 5 5 2 12 14 1 0 1 15
13 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 5 5 1 11 16 5 5 2 26
14 บ้านท่าชะอม 5 3 5 13 20 5 5 3 30
15 บ้านจัน 5 0 1 6 8 1 0 2 9
16 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 4 6 5 15 20 10 4 4 34
17 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 4 2 5 11 16 7 6 1 29
18 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 4 0 0 4 6 0 1 2 7
19 บ้านบุ่งฝาง 4 0 0 4 5 1 1 0 7
20 วัดเขาพระยาสังฆาราม 3 4 3 10 17 3 1 0 21
21 บ้านหนองกระทุ่ม 3 4 2 9 10 18 2 4 30
22 บ้านประดาหัก 3 2 3 8 13 4 2 4 19
23 บ้านคลองหวาย 3 2 1 6 6 2 1 0 9
24 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 3 1 4 8 8 2 5 4 15
25 บ้านทุ่งนาสวน 3 1 3 7 7 1 0 0 8
26 อนุบาลรัศมี 3 1 1 5 9 2 1 0 12
27 วัดห้วยแห้ง 3 1 0 4 8 2 5 1 15
28 วัดทองหลาง 3 1 0 4 5 4 1 2 10
29 บ้านหนองจอก 2 3 2 7 10 3 0 1 13
30 วัดหนองมะกอก 2 1 2 5 11 1 0 3 12
31 วัดสะนำ 2 1 2 5 7 0 0 0 7
32 วัดผาทั่ง 2 1 1 4 5 0 1 0 6
33 วัดทัพหลวง 2 1 1 4 4 3 3 0 10
34 บ้านโป่งสามสิบ 2 1 0 3 6 1 3 0 10
35 บ้านลานคา 2 1 0 3 6 1 0 0 7
36 วัดหนองยาง 2 1 0 3 3 0 0 0 3
37 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 2 0 3 5 9 0 0 0 9
38 บ้านเจ้าวัด 2 0 2 4 6 4 0 0 10
39 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 2 0 0 2 4 0 0 0 4
40 บ้านร่องมะดูก 2 0 0 2 3 0 0 0 3
41 บ้านป่าเลา 2 0 0 2 2 2 0 1 4
42 บ้านหนองฝาง 1 4 5 10 18 3 3 0 24
43 บ้านอีมาดอีทราย 1 4 3 8 12 15 2 4 29
44 บ้านเขาวง 1 4 1 6 11 1 1 0 13
45 บ้านป่าอ้อ 1 3 1 5 17 1 3 2 21
46 บ้านเขาน้ำโจน 1 3 0 4 6 1 3 0 10
47 บ้านเนินมะค่า 1 2 3 6 7 2 1 5 10
48 บ้านหนองมะสัง 1 2 2 5 6 10 2 3 18
49 ชุมชนบ้านทุ่งนา 1 1 2 4 10 5 8 3 23
50 วัดทัพคล้าย 1 0 2 3 4 3 1 2 8
51 บ้านทุ่งน้อย 1 0 1 2 4 1 0 0 5
52 บ้านใหม่หนองแก 1 0 1 2 4 1 0 0 5
53 บ้านห้วยโศก 1 0 1 2 4 0 0 0 4
54 บ้านตลิ่งสูง 1 0 0 1 5 6 5 1 16
55 บ้านเขาลูกโล่ 1 0 0 1 4 6 2 1 12
56 บ้านคลองตะขาบ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
57 บ้านซับสุราษฎร์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 บ้านพุบอน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
60 บ้านสมอทอง 0 4 2 6 7 7 0 4 14
61 บ้านนาไร่เดียว 0 3 1 4 5 1 1 0 7
62 บ้านหนองผักกาด 0 2 2 4 7 3 0 1 10
63 บ้านวังหิน 0 2 2 4 4 6 0 1 10
64 บ้านน้ำรอบ 0 2 1 3 4 1 0 1 5
65 บ้านใหม่คลองอังวะ 0 2 1 3 3 6 1 0 10
66 บ้านกลาง 0 2 0 2 4 6 2 3 12
67 บ้านห้วยไผ่ขุย 0 2 0 2 1 1 0 0 2
68 วัดหัวเมือง 0 1 2 3 4 1 1 0 6
69 บ้านห้วยพลู 0 1 1 2 5 0 0 2 5
70 บ้านคลองชะนี 0 1 1 2 3 4 4 0 11
71 วัดห้วยพระจันทร์ 0 1 1 2 3 2 0 0 5
72 บ้านหนองผักแพว 0 1 1 2 1 3 0 0 4
73 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 0 1 0 1 3 4 1 1 8
74 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 0 1 0 1 3 1 5 2 9
75 บ้านทัพยายปอน 0 1 0 1 2 1 1 0 4
76 บ้านหนองบ่มกล้วย 0 1 0 1 2 1 1 0 4
77 บ้านห้วยป่าปก 0 1 0 1 2 1 0 1 3
78 บ้านใหม่คลองเคียน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
79 บ้านปางไม้ไผ่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
80 บ้านล่อมเสือโฮก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 0 0 2 2 11 7 2 0 20
82 บ้านหนองไม้แก่น 0 0 2 2 3 0 0 0 3
83 บ้านงิ้วงาม 0 0 1 1 4 0 0 0 4
84 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 3 1 2 0 6
85 บ้านดงประดาพระ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
86 สง่ารวมราษฎร์ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
87 บ้านคลองแห้งวิทยา 0 0 1 1 2 1 2 0 5
88 บ้านบุ่ง 0 0 1 1 2 1 1 1 4
89 บ้านวังพง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
90 บ้านดง 0 0 1 1 1 1 1 1 3
91 บ้านร่องตาที 0 0 1 1 1 1 0 0 2
92 วัดทุ่งหลวง 0 0 1 1 1 0 4 5 5
93 บ้านหินงามสามัคคี 0 0 1 1 1 0 1 0 2
94 บ้านห้วยบง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 บ้านโป่งข่อย 0 0 0 0 4 2 2 0 8
96 บ้านน้ำวิ่ง 0 0 0 0 4 0 1 1 5
97 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
98 บ้านหินตุ้ม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
99 วัดทุ่งโพ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
100 บ้านหนองจิกยาว 0 0 0 0 2 1 2 0 5
101 บ้านหนองอาสา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
102 บ้านเนินพยอม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
103 วัดเขาฆ้องชัย 0 0 0 0 1 2 0 1 3
104 บ้านหินโหง่น 0 0 0 0 1 2 0 0 3
105 บ้านศาลาคลอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
106 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
107 บ้านเขากวางทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
108 บ้านบุ่งกะเซอร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 บ้านนาทุ่งเชือก 0 0 0 0 0 4 0 0 4
110 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 บ้านวังผาลาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 บ้านเนินสาธารณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 อนุบาลสีฟ้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 0 0 0 0 0 0 2 2 2
115 บ้านตะกรุด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 บ้านคลองโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
117 วัดเขาผาแรต 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 233 185 153 571 834 309 165 114 1,308