สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 32 18 8 58
2 บ้านหูช้าง 16 7 3 26
3 อนุบาลลานสัก 13 11 5 29
4 วัดทัพหมัน 11 8 4 23
5 บ้านทุ่งสามแท่ง 11 5 5 21
6 บ้านโกรกลึก 10 7 6 23
7 บ้านห้วยเปล้า 8 6 3 17
8 รัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 7 7 5 19
9 อนุบาลบ้านไร่ 7 6 5 18
10 วัดหนองบัว 6 2 4 12
11 บ้านน้ำพุ 5 5 3 13
12 ทองประสาทเวทย์ 5 5 2 12
13 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 5 5 1 11
14 บ้านท่าชะอม 5 3 5 13
15 บ้านจัน 5 0 1 6
16 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 4 6 5 15
17 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 4 2 5 11
18 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 4 0 0 4
19 บ้านบุ่งฝาง 4 0 0 4
20 วัดเขาพระยาสังฆาราม 3 4 3 10
21 บ้านหนองกระทุ่ม 3 4 2 9
22 บ้านประดาหัก 3 2 3 8
23 บ้านคลองหวาย 3 2 1 6
24 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 3 1 4 8
25 บ้านทุ่งนาสวน 3 1 3 7
26 อนุบาลรัศมี 3 1 1 5
27 วัดห้วยแห้ง 3 1 0 4
28 วัดทองหลาง 3 1 0 4
29 บ้านหนองจอก 2 3 2 7
30 วัดหนองมะกอก 2 1 2 5
31 วัดสะนำ 2 1 2 5
32 วัดผาทั่ง 2 1 1 4
33 วัดทัพหลวง 2 1 1 4
34 บ้านโป่งสามสิบ 2 1 0 3
35 บ้านลานคา 2 1 0 3
36 วัดหนองยาง 2 1 0 3
37 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 2 0 3 5
38 บ้านเจ้าวัด 2 0 2 4
39 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 2 0 0 2
40 บ้านร่องมะดูก 2 0 0 2
41 บ้านป่าเลา 2 0 0 2
42 บ้านหนองฝาง 1 4 5 10
43 บ้านอีมาดอีทราย 1 4 3 8
44 บ้านเขาวง 1 4 1 6
45 บ้านป่าอ้อ 1 3 1 5
46 บ้านเขาน้ำโจน 1 3 0 4
47 บ้านเนินมะค่า 1 2 3 6
48 บ้านหนองมะสัง 1 2 2 5
49 ชุมชนบ้านทุ่งนา 1 1 2 4
50 วัดทัพคล้าย 1 0 2 3
51 บ้านทุ่งน้อย 1 0 1 2
52 บ้านใหม่หนองแก 1 0 1 2
53 บ้านห้วยโศก 1 0 1 2
54 บ้านตลิ่งสูง 1 0 0 1
55 บ้านเขาลูกโล่ 1 0 0 1
56 บ้านคลองตะขาบ 1 0 0 1
57 บ้านซับสุราษฎร์ 1 0 0 1
58 บ้านพุบอน 1 0 0 1
59 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1
60 บ้านสมอทอง 0 4 2 6
61 บ้านนาไร่เดียว 0 3 1 4
62 บ้านหนองผักกาด 0 2 2 4
63 บ้านวังหิน 0 2 2 4
64 บ้านน้ำรอบ 0 2 1 3
65 บ้านใหม่คลองอังวะ 0 2 1 3
66 บ้านกลาง 0 2 0 2
67 บ้านห้วยไผ่ขุย 0 2 0 2
68 วัดหัวเมือง 0 1 2 3
69 บ้านห้วยพลู 0 1 1 2
70 บ้านคลองชะนี 0 1 1 2
71 วัดห้วยพระจันทร์ 0 1 1 2
72 บ้านหนองผักแพว 0 1 1 2
73 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 0 1 0 1
74 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 0 1 0 1
75 บ้านทัพยายปอน 0 1 0 1
76 บ้านหนองบ่มกล้วย 0 1 0 1
77 บ้านห้วยป่าปก 0 1 0 1
78 บ้านใหม่คลองเคียน 0 1 0 1
79 บ้านปางไม้ไผ่ 0 1 0 1
80 บ้านล่อมเสือโฮก 0 1 0 1
81 อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 0 0 2 2
82 บ้านหนองไม้แก่น 0 0 2 2
83 บ้านงิ้วงาม 0 0 1 1
84 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 0 0 1 1
85 บ้านดงประดาพระ 0 0 1 1
86 สง่ารวมราษฎร์ 0 0 1 1
87 บ้านคลองแห้งวิทยา 0 0 1 1
88 บ้านบุ่ง 0 0 1 1
89 บ้านวังพง 0 0 1 1
90 บ้านดง 0 0 1 1
91 บ้านร่องตาที 0 0 1 1
92 วัดทุ่งหลวง 0 0 1 1
93 บ้านหินงามสามัคคี 0 0 1 1
94 บ้านห้วยบง 0 0 1 1
95 บ้านโป่งข่อย 0 0 0 0
96 บ้านน้ำวิ่ง 0 0 0 0
97 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 0 0 0 0
98 บ้านหินตุ้ม 0 0 0 0
99 วัดทุ่งโพ 0 0 0 0
100 บ้านหนองจิกยาว 0 0 0 0
101 บ้านหนองอาสา 0 0 0 0
102 บ้านเนินพยอม 0 0 0 0
103 วัดเขาฆ้องชัย 0 0 0 0
104 บ้านหินโหง่น 0 0 0 0
105 บ้านศาลาคลอง 0 0 0 0
106 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 0 0 0 0
107 บ้านเขากวางทอง 0 0 0 0
108 บ้านบุ่งกะเซอร์ 0 0 0 0
109 บ้านนาทุ่งเชือก 0 0 0 0
110 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 0 0 0 0
111 บ้านวังผาลาด 0 0 0 0
112 บ้านเนินสาธารณ์ 0 0 0 0
113 อนุบาลสีฟ้า 0 0 0 0
114 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 0 0 0 0
115 บ้านตะกรุด 0 0 0 0
116 บ้านคลองโป่ง 0 0 0 0
117 วัดเขาผาแรต 0 0 0 0
รวม 233 185 153 571

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]