ประชุมคณะกรรมการการแข่งขัน
1. ประชุมคณะกรรมการการแข่งขัน วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต2
2. โรงเรียนเอกชน ส่งรายชื่อ ภายใน 30 สิงหาคม 2562 หรือลงทะเบียนในเวปไซต์
วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 10:35 น.