แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 109 87 81.31% 12 11.21% 4 3.74% 4 3.74% 107
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 56 36 64.29% 8 14.29% 6 10.71% 6 10.71% 56
3 โรงเรียนบ้านในเมือง 50 33 66% 11 22% 3 6% 3 6% 50
4 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 60 32 53.33% 16 26.67% 7 11.67% 5 8.33% 60
5 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 40 25 64.1% 8 20.51% 4 10.26% 2 5.13% 39
6 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 38 22 61.11% 6 16.67% 7 19.44% 1 2.78% 36
7 โรงเรียนเจริญวิทยา 31 19 67.86% 7 25% 1 3.57% 1 3.57% 28
8 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 24 19 82.61% 1 4.35% 0 0% 3 13.04% 23
9 โรงเรียนบ้านวังดิน 30 17 58.62% 10 34.48% 2 6.9% 0 0% 29
10 โรงเรียนบ้านร้องลึก 33 17 51.52% 7 21.21% 7 21.21% 2 6.06% 33
11 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 30 17 56.67% 7 23.33% 1 3.33% 5 16.67% 30
12 โรงเรียนบ้านชำสอง 32 16 51.61% 10 32.26% 5 16.13% 0 0% 31
13 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 19 15 78.95% 1 5.26% 1 5.26% 2 10.53% 19
14 โรงเรียนบ้านนายาง 31 14 45.16% 6 19.35% 7 22.58% 4 12.9% 31
15 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 28 14 51.85% 6 22.22% 4 14.81% 3 11.11% 27
16 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 22 13 61.9% 5 23.81% 3 14.29% 0 0% 21
17 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 18 13 72.22% 2 11.11% 2 11.11% 1 5.56% 18
18 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 21 13 68.42% 2 10.53% 1 5.26% 3 15.79% 19
19 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 22 12 60% 7 35% 1 5% 0 0% 20
20 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 25 11 44% 11 44% 2 8% 1 4% 25
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 24 11 50% 8 36.36% 0 0% 3 13.64% 22
22 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 20 11 57.89% 5 26.32% 2 10.53% 1 5.26% 19
23 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 22 11 50% 4 18.18% 3 13.64% 4 18.18% 22
24 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 27 10 50% 8 40% 2 10% 0 0% 20
25 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 21 10 47.62% 6 28.57% 5 23.81% 0 0% 21
26 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 17 10 62.5% 5 31.25% 0 0% 1 6.25% 16
27 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 23 10 47.62% 3 14.29% 6 28.57% 2 9.52% 21
28 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
29 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 23 9 39.13% 6 26.09% 3 13.04% 5 21.74% 23
30 โรงเรียนวัดพระฝาง 17 9 52.94% 6 35.29% 2 11.76% 0 0% 17
31 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 17 9 52.94% 5 29.41% 3 17.65% 0 0% 17
32 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 14 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
33 โรงเรียนนานกกก 18 9 50% 4 22.22% 4 22.22% 1 5.56% 18
34 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 15 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
35 โรงเรียนบ้านกองโค 14 9 64.29% 2 14.29% 0 0% 3 21.43% 14
36 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 25 8 32% 10 40% 3 12% 4 16% 25
37 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
38 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
39 โรงเรียนวัดคลองนาพง 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านแสนขัน 22 7 31.82% 9 40.91% 3 13.64% 3 13.64% 22
41 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร 15 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
42 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 16 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
43 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 14 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
44 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
45 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 13 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
47 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 11 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
48 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 13 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
49 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
50 โรงเรียนบ้านท่าอวน 12 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
51 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนจรัสศิลป์ 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
53 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
55 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 14 5 38.46% 6 46.15% 0 0% 2 15.38% 13
56 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 13 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
57 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
58 โรงเรียนบ้านดารา 12 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
59 โรงเรียนวัดโรงม้า 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
61 โรงเรียนหวัวเฉียว 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
62 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
63 โรงเรียนบ้านดอนโพ 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
64 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 11 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
65 โรงเรียนบ้านปากคลอง 11 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
66 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 12 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
67 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
68 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 14 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 9 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 9
72 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
73 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 17 3 20% 7 46.67% 2 13.33% 3 20% 15
74 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
75 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 8 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
79 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
80 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
82 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 9 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
83 โรงเรียนวัดวังผักรุง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนวัดน้ำใส 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
85 โรงเรียนบ้านผักขวง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
86 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 10 3 30% 0 0% 6 60% 1 10% 10
89 โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
90 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 6 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านฟากบึง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
92 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 18 2 12.5% 8 50% 4 25% 2 12.5% 16
95 โรงเรียนบ้านท่าสัก 12 2 16.67% 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
96 โรงเรียนบ้านแพะ 18 2 11.76% 5 29.41% 4 23.53% 6 35.29% 17
97 โรงเรียนวัดแม่เฉย 11 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
98 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 9 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
99 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
100 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
101 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
102 โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนวัดช่องลม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนชายเขาวิทยา 8 2 25% 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 8
105 โรงเรียนวัดนาทะเล 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนวัดห้องสูง 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 11 1 10% 4 40% 3 30% 2 20% 10
112 โรงเรียนบ้านชำตก 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านเหล่า 9 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 0 0% 8
114 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านขอม 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
116 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
117 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
118 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 8 1 12.5% 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 8
120 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
121 โรงเรียนประชาชนอุทิศ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
122 โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทพิทยา) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านหัวค่าย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านหาดทับยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนราษฎร์อำนวย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
128 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านชำทอง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
130 โรงเรียนไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
131 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนวัดดอนสัก 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
135 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
136 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
137 โรงเรียนวัดวังยาง 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านหัวหาด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนวัดดอกไม้ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
143 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
144 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านชำผักหนาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านวังสะโม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนสามัคยาราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
149 โรงเรียนวัดดอย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
150 โรงเรียนบ้านดินแดง 4 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
151 โรงเรียนนาน้อยวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
152 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
153 โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
154 โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
155 โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายโสภณ สีหะอำไพ โทร 0817078766 หรือ นายชณดล พูสาย โทร 0902475601
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]