สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชายเขาวิทยา 8 25 16
2 004 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 9 16 12
3 007 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 38 69 58
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 14 25 21
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 17 29 24
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 22 51 38
7 011 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 19 65 31
8 010 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 25 48 34
9 009 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 20 32 27
10 013 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 10 20 15
11 023 โรงเรียนนานกกก 18 38 26
12 024 โรงเรียนนาน้อยวิทยา 1 1 1
13 025 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 23 32 29
14 026 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 12 19 17
15 027 โรงเรียนบ้านกองโค 14 43 23
16 028 โรงเรียนบ้านขอม 6 18 10
17 030 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 13 21 17
18 029 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 14 28 23
19 031 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 1 10 3
20 032 โรงเรียนบ้านคลองกะชี 0 0 0
21 033 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 4 6 4
22 035 โรงเรียนบ้านคลองละมุง 0 0 0
23 036 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 1 2 1
24 034 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 7 19 13
25 037 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 10 20 17
26 038 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 4 17 8
27 039 โรงเรียนบ้านชำตก 6 10 9
28 040 โรงเรียนบ้านชำทอง 2 5 4
29 041 โรงเรียนบ้านชำผักหนาม 1 1 1
30 042 โรงเรียนบ้านชำสอง 32 50 43
31 043 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 5 11 7
32 045 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 12 34 21
33 046 โรงเรียนบ้านดงช้างดี 0 0 0
34 047 โรงเรียนบ้านดอนโพ 7 15 10
35 048 โรงเรียนบ้านดารา 12 19 15
36 049 โรงเรียนบ้านดินแดง 4 5 5
37 053 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 2 2 2
38 060 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 8 11 11
39 054 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 2 2 2
40 056 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 9 24 14
41 058 โรงเรียนบ้านท่าสัก 12 30 21
42 059 โรงเรียนบ้านท่าอวน 12 28 19
43 055 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 9 10 10
44 057 โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 4 7 7
45 062 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 13 18 18
46 063 โรงเรียนบ้านนายาง 31 53 45
47 064 โรงเรียนบ้านนาลับแลง 0 0 0
48 065 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 14 36 26
49 068 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 60 102 79
50 069 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 10 19 16
51 070 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 3 9 6
52 071 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 22 34 31
53 066 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 2 3 3
54 067 โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ 0 0 0
55 075 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 7 14 9
56 076 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 8 19 14
57 074 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 6 6 6
58 077 โรงเรียนบ้านปากคลอง 11 28 20
59 079 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 28 51 46
60 080 โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 1 1 1
61 078 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 9 16 13
62 081 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 12 14 12
63 082 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 15 37 26
64 083 โรงเรียนบ้านผักขวง 5 8 7
65 086 โรงเรียนบ้านฟากบึง 4 7 6
66 087 โรงเรียนบ้านร้องลึก 33 53 47
67 090 โรงเรียนบ้านวังดิน 30 59 45
68 095 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 18 49 33
69 097 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 5 11 7
70 099 โรงเรียนบ้านวังสะโม 1 2 2
71 100 โรงเรียนบ้านวังสำโม 0 0 0
72 096 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 14 39 22
73 094 โรงเรียนบ้านวังแดง 0 0 0
74 091 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 40 65 54
75 092 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 0 0 0
76 093 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 2 3 3
77 098 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 5 13 9
78 102 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 8 23 13
79 103 โรงเรียนบ้านหนองป่าไร่ 0 0 0
80 104 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
81 105 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 4 5 5
82 106 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 16 32 22
83 112 โรงเรียนบ้านหัวค่าย 2 4 3
84 113 โรงเรียนบ้านหัวดาน 0 0 0
85 114 โรงเรียนบ้านหัวดุม 0 0 0
86 115 โรงเรียนบ้านหัวหาด 2 4 2
87 116 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 3 6 4
88 117 โรงเรียนบ้านหาดทับยา 2 4 3
89 118 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 18 27 24
90 119 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 9 25 14
91 107 โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น 0 0 0
92 108 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 3 4 4
93 110 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 8 17 13
94 111 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 2 2 2
95 109 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 17 28 27
96 050 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 1 1 1
97 051 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 8 21 13
98 052 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 4 15 7
99 072 โรงเรียนบ้านเนินซ่าน 0 0 0
100 121 โรงเรียนบ้านเหล่า 9 30 16
101 120 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 25 48 40
102 085 โรงเรียนบ้านแพะ 18 42 26
103 101 โรงเรียนบ้านแสนขัน 22 42 31
104 122 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 17 35 23
105 123 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 8 20 13
106 088 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1 3 2
107 073 โรงเรียนบ้านในเมือง 50 109 79
108 124 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 2 3 3
109 044 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 5 7 7
110 084 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 0 0 0
111 089 โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ 0 0 0
112 125 โรงเรียนประชาชนอุทิศ 4 12 4
113 128 โรงเรียนปางต้นผึ้ง 0 0 0
114 126 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา 0 0 0
115 127 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 14 35 24
116 131 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 8 22 11
117 132 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 21 35 27
118 135 โรงเรียนมิตรภาพที่ 39 0 0 0
119 134 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 7 14 13
120 137 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 1 1 1
121 138 โรงเรียนราษฎร์อำนวย 2 3 3
122 139 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0
123 136 โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 1 1 1
124 141 โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 0 0 0
125 143 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 27 44 37
126 144 โรงเรียนวัดคลองนาพง 11 26 17
127 145 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 6 21 10
128 146 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 0 0 0
129 147 โรงเรียนวัดช่องลม 4 8 5
130 148 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 3 6 3
131 149 โรงเรียนวัดดอกไม้ 2 5 4
132 150 โรงเรียนวัดดอนสัก 5 14 10
133 151 โรงเรียนวัดดอย 2 4 3
134 152 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 4 7 7
135 154 โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 5 8 8
136 153 โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทพิทยา) 3 5 5
137 155 โรงเรียนวัดนาทะเล 6 11 10
138 156 โรงเรียนวัดน้ำใส 6 12 9
139 157 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 13 19 15
140 158 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 14 37 22
141 159 โรงเรียนวัดผาจักร 0 0 0
142 161 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 11 16 15
143 162 โรงเรียนวัดพระฝาง 17 25 18
144 167 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 7 16 13
145 168 โรงเรียนวัดวังผักรุง 6 10 9
146 169 โรงเรียนวัดวังยาง 3 3 3
147 170 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 7 9 8
148 171 โรงเรียนวัดศรีธาราม 0 0 0
149 172 โรงเรียนวัดสว่าง 0 0 0
150 173 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 9 15 12
151 174 โรงเรียนวัดห้องสูง 5 10 7
152 176 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 30 52 44
153 164 โรงเรียนวัดแม่เฉย 11 13 13
154 163 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 0 0 0
155 165 โรงเรียนวัดโรงม้า 7 29 16
156 175 โรงเรียนวัดใหม่ 0 0 0
157 160 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 0 0 0
158 166 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 11 19 12
159 177 โรงเรียนศรีอุทิศ 0 0 0
160 178 โรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา 0 0 0
161 179 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 21 39 32
162 181 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 2 5 4
163 182 โรงเรียนสามัคยาราม 1 1 1
164 183 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 6 8 8
165 184 โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา 0 0 0
166 185 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 22 32 30
167 189 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 23 37 29
168 192 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 109 238 165
169 142 โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์ 0 0 0
170 187 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 9 24 16
171 022 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 24 43 37
172 130 โรงเรียนไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 2 2 2
173 140 โรงเรียนไร่อ้อย 0 0 0
174 001 โรงเรียนจรัสศิลป์ 9 31 16
175 133 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 11 20 16
176 186 โรงเรียนหวัวเฉียว 8 11 10
177 188 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน 0 0 0
178 190 โรงเรียนอนุบาลดวงใจลูกรัก 0 0 0
179 193 โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน 3 4 4
180 002 โรงเรียนเจริญวิทยา 31 92 53
181 012 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 12 30 15
182 129 โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาคาร 0 0 0
183 195 โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา 6 10 9
184 020 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร 15 56 28
185 194 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ 4 8 6
186 014 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 24 42 30
187 016 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 8 20 11
188 017 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 2 2 2
189 019 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา 0 0 0
190 015 โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม 0 0 0
191 018 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 3 3 3
192 021 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 7 19 7
193 180 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 56 108 81
รวม 1833 3696 2706
6402

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายโสภณ สีหะอำไพ โทร 0817078766 หรือ นายชณดล พูสาย โทร 0902475601
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]