สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 87 12 4 4 103
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 36 8 6 6 50
3 บ้านในเมือง 33 11 3 3 47
4 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 32 16 7 5 55
5 บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 25 8 4 2 37
6 ชุมชนบ้านดง 22 6 7 1 35
7 เจริญวิทยา 19 7 1 1 27
8 เทศบาลท่าอิฐ 19 1 0 3 20
9 บ้านวังดิน 17 10 2 0 29
10 บ้านร้องลึก 17 7 7 2 31
11 วัดอรัญญิการาม 17 7 1 5 25
12 บ้านชำสอง 16 10 5 0 31
13 ชุมชนวัดบรมธาตุ 15 1 1 2 17
14 บ้านนายาง 14 6 7 4 27
15 บ้านปางวุ้น 14 6 4 3 24
16 ชุมชนบ้านโคน 13 5 3 0 21
17 บ้านวังถ้ำ 13 2 2 1 17
18 พิชัยดาบหัก 1 13 2 1 3 16
19 หมู่ห้าสามัคคี 12 7 1 0 20
20 ชุมชนเมืองปากฝาง 11 11 2 1 24
21 ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 11 8 0 3 19
22 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 11 5 2 1 18
23 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 11 4 3 4 18
24 วังโป่งดำรงวิทย์ 10 8 2 0 20
25 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 10 6 5 0 21
26 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 10 5 0 1 15
27 อนุบาลชุมชนหัวดง 10 3 6 2 19
28 บ้านข่อยสูง 10 3 1 0 14
29 นาอินวิทยาคม 9 6 3 5 18
30 วัดพระฝาง 9 6 2 0 17
31 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 9 5 3 0 17
32 วัดบ้านใหม่ 9 5 0 0 14
33 นานกกก 9 4 4 1 17
34 บ้านป่าแต้ว 9 4 1 0 14
35 บ้านกองโค 9 2 0 3 11
36 บ้านเหล่าป่าสา 8 10 3 4 21
37 บ้านนาอิซาง 8 3 1 2 12
38 บ้านซ่านสามัคคี 8 2 2 0 12
39 วัดคลองนาพง 8 2 0 0 10
40 บ้านแสนขัน 7 9 3 3 19
41 พนมมาศพิทยากร 7 6 2 0 15
42 บ้านหลักร้อย 7 4 2 2 13
43 ชุมชนบ้านวังหิน 7 4 1 2 12
44 น้ำริดราษฎร์บำรุง 7 4 0 1 11
45 วัดบ้านเกาะ 7 3 1 1 11
46 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 7 2 1 2 10
47 ภราดานุสรณ์ 7 1 1 1 9
48 บ้านขุนฝาง 6 3 2 1 11
49 บ้านคุ้งตะเภา 6 3 1 0 10
50 บ้านท่าอวน 6 3 0 1 9
51 บ้านเด่นสำโรง 6 2 0 0 8
52 จรัสศิลป์ 6 1 0 2 7
53 บ้านคลองเรียงงาม 6 1 0 0 7
54 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 6 0 1 1 7
55 ป่าขนุนเจริญวิทยา 5 6 0 2 11
56 บ้านนาป่าคาย 5 3 2 0 10
57 ชุมชนด่านวิทยา 5 2 1 1 8
58 บ้านดารา 5 2 1 0 8
59 วัดโรงม้า 5 2 0 0 7
60 บ้านห้วยทราย 5 1 2 0 8
61 หวัวเฉียว 5 1 1 1 7
62 เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 5 1 0 1 6
63 บ้านดอนโพ 5 0 2 0 7
64 วัดพญาปันแดน 4 5 2 0 11
65 บ้านปากคลอง 4 4 3 0 11
66 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 4 3 2 3 9
67 ด่านแม่คำมัน 4 3 1 2 8
68 แหลมนกแก้ว 4 3 1 1 8
69 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 4 2 2 1 8
70 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 4 1 1 0 6
71 บ้านหาดเสือเต้น 4 0 3 2 7
72 บ้านวังโป่ง 4 0 0 1 4
73 บ้านห้วยใต้ 3 7 2 3 12
74 บ้านทุ่งป่ากระถิน 3 4 0 1 7
75 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 3 3 1 1 7
76 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 3 3 0 1 6
77 บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 3 3 0 0 6
78 บ้านป่ากะพี้ 3 2 2 2 7
79 บ้านท่าเดื่อ 3 2 1 3 6
80 ม่อนดินแดงวิทยาคม 3 2 1 1 6
81 บ้านบึงท่ายวน 3 1 3 0 7
82 วัดสิงห์ศรีสว่าง 3 1 2 3 6
83 วัดวังผักรุง 3 1 1 1 5
84 วัดน้ำใส 3 1 0 2 4
85 บ้านผักขวง 3 1 0 1 4
86 บ้านหน้าพระธาตุ 3 1 0 0 4
87 วัดดอยแก้ว 3 1 0 0 4
88 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 3 0 6 1 9
89 ไตรศาสตร์วิเทศศึกษา 3 0 2 1 5
90 บ้านฟากบึง 3 0 1 0 4
91 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 3 0 1 0 4
92 วัดดงสระแก้ว 3 0 0 0 3
93 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 3 0 0 0 3
94 บ้านหาดสองแคว 2 8 4 2 14
95 บ้านท่าสัก 2 8 1 1 11
96 บ้านแพะ 2 5 4 6 11
97 วัดแม่เฉย 2 4 3 2 9
98 บ้านท่ามะปราง 2 3 3 0 8
99 วัดคุ้งยาง 2 3 0 1 5
100 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 2 2 1 2 5
101 บ้านวังปรากฎ 2 2 0 1 4
102 วัดช่องลม 2 2 0 0 4
103 บ้านท้ายน้ำ 2 2 0 0 4
104 ชายเขาวิทยา 2 1 4 1 7
105 วัดนาทะเล 2 1 2 1 5
106 วัดห้องสูง 2 1 0 1 3
107 บ้านหาดงิ้ว 2 1 0 0 3
108 บ้านคลองกะพั้ว 2 0 1 0 3
109 บ้านน้ำไคร้ 2 0 0 0 2
110 เทศบาลวัดท้ายตลาด 2 0 0 0 2
111 วัดไร่อ้อย 1 4 3 2 8
112 บ้านชำตก 1 4 0 1 5
113 บ้านเหล่า 1 3 4 0 8
114 บ้านงิ้วงาม 1 3 0 0 4
115 บ้านบ่อพระ 1 2 2 1 5
116 บ้านขอม 1 2 2 1 5
117 บ้านไชยมงคล 1 2 1 1 4
118 อนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1 2 1 0 4
119 บ้านหนองกวาง 1 1 5 1 7
120 บ้านชำหนึ่ง 1 1 1 1 3
121 ประชาชนอุทิศ 1 1 1 1 3
122 วัดท่าทอง (นิมมานโกวิทพิทยา) 1 1 0 1 2
123 บ้านหัวค่าย 1 1 0 0 2
124 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 1 1 0 0 2
125 บ้านหาดทับยา 1 1 0 0 2
126 ราษฎร์อำนวย 1 1 0 0 2
127 บ้านห้วยฉลอง 1 0 1 1 2
128 สามัคคีวิทยา 1 0 1 0 2
129 บ้านชำทอง 1 0 0 1 1
130 ไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 1 0 0 1 1
131 ราษฎร์ดำริ 1 0 0 0 1
132 บ้านคลองละวาน 1 0 0 0 1
133 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1 0 0 0 1
134 วัดดอนสัก 0 4 1 0 5
135 บ้านเต่าไหเหนือ 0 2 0 2 2
136 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 1 1 0 2
137 วัดวังยาง 0 1 1 0 2
138 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 0 1 1 0 2
139 บ้านท่าช้าง 0 1 1 0 2
140 บ้านหัวหาด 0 1 1 0 2
141 วัดดอกไม้ 0 1 1 0 2
142 บ้านห้วยปลาดุก 0 1 0 1 1
143 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 0 1 0 1 1
144 บ้านคลองกล้วย 0 1 0 0 1
145 บ้านชำผักหนาม 0 1 0 0 1
146 บ้านวังสะโม 0 1 0 0 1
147 สามัคยาราม 0 1 0 0 1
148 อุตรดิตถ์คริสเตียน 0 0 1 1 1
149 วัดดอย 0 0 1 1 1
150 บ้านดินแดง 0 0 0 2 0
151 นาน้อยวิทยา 0 0 0 1 0
152 บ้านเด่นด่าน 0 0 0 1 0
153 วัดทุ่งเศรษฐี 0 0 0 0 0
154 บ้านปางหมิ่น 0 0 0 0 0
155 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 0
รวม 922 443 222 166 1,587