สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 85 12 4 4 101
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 35 8 6 6 49
3 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 31 15 7 5 53
4 บ้านในเมือง 31 11 3 3 45
5 บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 23 8 4 2 35
6 ชุมชนบ้านดง 21 6 7 1 34
7 เจริญวิทยา 19 6 1 1 26
8 เทศบาลท่าอิฐ 19 1 0 3 20
9 บ้านวังดิน 17 10 2 0 29
10 บ้านร้องลึก 17 7 7 2 31
11 บ้านชำสอง 16 10 5 0 31
12 วัดอรัญญิการาม 15 7 1 5 23
13 ชุมชนวัดบรมธาตุ 15 1 1 2 17
14 บ้านปางวุ้น 14 6 4 3 24
15 บ้านนายาง 13 6 7 4 26
16 บ้านวังถ้ำ 13 2 2 1 17
17 พิชัยดาบหัก 1 13 2 1 3 16
18 หมู่ห้าสามัคคี 12 7 1 0 20
19 ชุมชนเมืองปากฝาง 11 11 2 1 24
20 ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 11 8 0 3 19
21 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 11 5 2 1 18
22 ชุมชนบ้านโคน 11 5 2 0 18
23 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 11 3 3 4 17
24 วังโป่งดำรงวิทย์ 10 8 2 0 20
25 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 10 6 5 0 21
26 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 10 5 0 1 15
27 อนุบาลชุมชนหัวดง 10 3 6 2 19
28 บ้านข่อยสูง 10 3 1 0 14
29 นาอินวิทยาคม 9 6 3 5 18
30 วัดพระฝาง 9 6 2 0 17
31 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 9 5 3 0 17
32 วัดบ้านใหม่ 9 5 0 0 14
33 บ้านป่าแต้ว 9 4 1 0 14
34 บ้านกองโค 9 2 0 3 11
35 นานกกก 8 4 4 1 16
36 บ้านนาอิซาง 8 3 1 2 12
37 วัดคลองนาพง 8 2 0 0 10
38 บ้านเหล่าป่าสา 7 9 3 4 19
39 บ้านแสนขัน 7 8 3 3 18
40 พนมมาศพิทยากร 7 6 2 0 15
41 บ้านหลักร้อย 7 4 2 2 13
42 ชุมชนบ้านวังหิน 7 4 1 2 12
43 วัดบ้านเกาะ 7 3 1 1 11
44 น้ำริดราษฎร์บำรุง 7 3 0 1 10
45 บ้านซ่านสามัคคี 7 2 2 0 11
46 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 7 2 1 2 10
47 ภราดานุสรณ์ 7 1 1 1 9
48 บ้านขุนฝาง 6 3 2 1 11
49 บ้านท่าอวน 6 3 0 1 9
50 บ้านเด่นสำโรง 6 2 0 0 8
51 จรัสศิลป์ 6 1 0 2 7
52 บ้านคลองเรียงงาม 6 1 0 0 7
53 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 6 0 1 1 7
54 บ้านนาป่าคาย 5 3 2 0 10
55 บ้านคุ้งตะเภา 5 3 1 0 9
56 ชุมชนด่านวิทยา 5 2 1 1 8
57 บ้านดารา 5 2 1 0 8
58 วัดโรงม้า 5 2 0 0 7
59 เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 5 1 0 1 6
60 บ้านดอนโพ 5 0 2 0 7
61 ป่าขนุนเจริญวิทยา 4 6 0 2 10
62 วัดพญาปันแดน 4 5 2 0 11
63 บ้านปากคลอง 4 4 3 0 11
64 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 4 3 2 3 9
65 ด่านแม่คำมัน 4 3 1 2 8
66 แหลมนกแก้ว 4 3 1 1 8
67 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 4 2 2 1 8
68 บ้านห้วยทราย 4 1 2 0 7
69 หวัวเฉียว 4 1 1 1 6
70 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 4 1 1 0 6
71 บ้านหาดเสือเต้น 4 0 3 2 7
72 บ้านวังโป่ง 4 0 0 1 4
73 บ้านห้วยใต้ 3 7 2 3 12
74 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 3 3 1 1 7
75 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 3 3 0 1 6
76 บ้านป่ากะพี้ 3 2 2 2 7
77 บ้านท่าเดื่อ 3 2 1 3 6
78 บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 3 2 0 0 5
79 วัดสิงห์ศรีสว่าง 3 1 2 3 6
80 บ้านบึงท่ายวน 3 1 2 0 6
81 วัดวังผักรุง 3 1 1 1 5
82 วัดน้ำใส 3 1 0 2 4
83 บ้านผักขวง 3 1 0 1 4
84 บ้านหน้าพระธาตุ 3 1 0 0 4
85 วัดดอยแก้ว 3 1 0 0 4
86 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 3 0 6 1 9
87 ไตรศาสตร์วิเทศศึกษา 3 0 2 1 5
88 บ้านฟากบึง 3 0 1 0 4
89 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 3 0 1 0 4
90 วัดดงสระแก้ว 3 0 0 0 3
91 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 3 0 0 0 3
92 บ้านหาดสองแคว 2 8 4 2 14
93 บ้านท่าสัก 2 8 1 1 11
94 บ้านแพะ 2 5 4 6 11
95 วัดแม่เฉย 2 4 3 2 9
96 บ้านทุ่งป่ากระถิน 2 4 0 1 6
97 บ้านท่ามะปราง 2 3 3 0 8
98 วัดคุ้งยาง 2 3 0 1 5
99 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 2 2 1 2 5
100 บ้านวังปรากฎ 2 2 0 1 4
101 วัดช่องลม 2 2 0 0 4
102 ชายเขาวิทยา 2 1 4 1 7
103 วัดนาทะเล 2 1 2 1 5
104 วัดห้องสูง 2 1 0 1 3
105 บ้านคลองกะพั้ว 2 0 1 0 3
106 บ้านน้ำไคร้ 2 0 0 0 2
107 บ้านหาดงิ้ว 2 0 0 0 2
108 เทศบาลวัดท้ายตลาด 2 0 0 0 2
109 วัดไร่อ้อย 1 4 3 2 8
110 บ้านชำตก 1 4 0 1 5
111 บ้านเหล่า 1 3 4 0 8
112 บ้านงิ้วงาม 1 3 0 0 4
113 บ้านบ่อพระ 1 2 2 1 5
114 ม่อนดินแดงวิทยาคม 1 2 1 1 4
115 บ้านขอม 1 2 1 1 4
116 บ้านไชยมงคล 1 2 1 1 4
117 อนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1 2 1 0 4
118 บ้านท้ายน้ำ 1 2 0 0 3
119 บ้านหนองกวาง 1 1 5 1 7
120 บ้านชำหนึ่ง 1 1 1 1 3
121 ประชาชนอุทิศ 1 1 1 1 3
122 บ้านหัวค่าย 1 1 0 0 2
123 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 1 1 0 0 2
124 บ้านหาดทับยา 1 1 0 0 2
125 ราษฎร์อำนวย 1 1 0 0 2
126 บ้านห้วยฉลอง 1 0 1 1 2
127 สามัคคีวิทยา 1 0 1 0 2
128 บ้านชำทอง 1 0 0 1 1
129 วัดท่าทอง (นิมมานโกวิทพิทยา) 1 0 0 1 1
130 ไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 1 0 0 1 1
131 ราษฎร์ดำริ 1 0 0 0 1
132 บ้านคลองละวาน 1 0 0 0 1
133 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1 0 0 0 1
134 วัดดอนสัก 0 4 1 0 5
135 บ้านเต่าไหเหนือ 0 2 0 2 2
136 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 1 1 0 2
137 วัดวังยาง 0 1 1 0 2
138 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 0 1 1 0 2
139 บ้านท่าช้าง 0 1 1 0 2
140 บ้านหัวหาด 0 1 1 0 2
141 วัดดอกไม้ 0 1 1 0 2
142 บ้านห้วยปลาดุก 0 1 0 1 1
143 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 0 1 0 1 1
144 บ้านคลองกล้วย 0 1 0 0 1
145 บ้านชำผักหนาม 0 1 0 0 1
146 สามัคยาราม 0 1 0 0 1
147 อุตรดิตถ์คริสเตียน 0 0 1 1 1
148 วัดดอย 0 0 1 1 1
149 บ้านดินแดง 0 0 0 2 0
150 นาน้อยวิทยา 0 0 0 1 0
151 บ้านเด่นด่าน 0 0 0 1 0
152 วัดทุ่งเศรษฐี 0 0 0 0 0
153 บ้านปางหมิ่น 0 0 0 0 0
154 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 0
รวม 897 433 219 166 1,715