สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 40 18 13 71 87 12 4 4 103
2 บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 12 3 3 18 25 7 3 2 35
3 เทศบาลท่าอิฐ 11 2 4 17 19 1 0 3 20
4 บ้านในเมือง 10 11 5 26 33 11 3 3 47
5 เจริญวิทยา 9 1 4 14 19 7 1 1 27
6 บ้านวังดิน 6 2 3 11 14 7 2 0 23
7 พนมมาศพิทยากร 5 5 0 10 7 6 2 0 15
8 ชุมชนบ้านดง 5 4 2 11 21 6 6 1 33
9 บ้านวังถ้ำ 5 2 2 9 12 2 0 1 14
10 หมู่ห้าสามัคคี 5 2 0 7 10 5 1 0 16
11 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 4 14 13 31 36 8 6 6 50
12 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 4 5 12 21 29 16 5 5 50
13 ชุมชนบ้านโคน 3 2 3 8 13 4 3 0 20
14 วัดพระฝาง 3 2 3 8 9 6 2 0 17
15 วังโป่งดำรงวิทย์ 3 2 0 5 9 8 2 0 19
16 เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 3 2 0 5 5 1 0 1 6
17 ชุมชนวัดบรมธาตุ 2 3 2 7 14 1 0 2 15
18 บ้านปางวุ้น 2 2 3 7 13 6 4 3 23
19 วัดโรงม้า 2 2 0 4 4 2 0 0 6
20 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 2 1 2 5 10 4 3 4 17
21 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 2 1 1 4 9 5 3 0 17
22 ภราดานุสรณ์ 2 1 0 3 7 1 1 1 9
23 ชุมชนบ้านวังหิน 2 1 0 3 5 4 1 2 10
24 ป่าขนุนเจริญวิทยา 2 0 2 4 5 4 0 2 9
25 บ้านข่อยสูง 2 0 1 3 7 3 1 0 11
26 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 2 0 1 3 6 0 1 1 7
27 บ้านบึงท่ายวน 2 0 1 3 3 1 3 0 7
28 วัดบ้านใหม่ 2 0 0 2 7 5 0 0 12
29 น้ำริดราษฎร์บำรุง 2 0 0 2 7 4 0 1 11
30 บ้านชำสอง 1 5 1 7 12 9 4 0 25
31 บ้านนายาง 1 4 4 9 13 5 7 4 25
32 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1 4 2 7 10 5 0 1 15
33 ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1 3 2 6 11 8 0 3 19
34 อนุบาลชุมชนหัวดง 1 3 1 5 8 3 6 2 17
35 จรัสศิลป์ 1 3 1 5 6 1 0 2 7
36 บ้านคลองเรียงงาม 1 3 1 5 6 1 0 0 7
37 บ้านร้องลึก 1 3 0 4 10 6 4 2 20
38 บ้านนาอิซาง 1 3 0 4 8 3 1 2 12
39 บ้านป่าแต้ว 1 2 2 5 9 3 1 0 13
40 นาอินวิทยาคม 1 2 2 5 7 4 3 5 14
41 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 1 2 1 4 6 4 4 0 14
42 หวัวเฉียว 1 1 1 3 5 1 1 1 7
43 ม่อนดินแดงวิทยาคม 1 1 1 3 3 2 1 1 6
44 ไตรศาสตร์วิเทศศึกษา 1 1 1 3 3 0 2 1 5
45 บ้านเด่นสำโรง 1 1 0 2 6 2 0 0 8
46 แหลมนกแก้ว 1 1 0 2 4 3 1 1 8
47 บ้านท่าอวน 1 1 0 2 3 1 0 1 4
48 บ้านห้วยใต้ 1 1 0 2 2 7 2 3 11
49 บ้านนาป่าคาย 1 0 1 2 5 3 2 0 10
50 บ้านเหล่า 1 0 1 2 1 2 4 0 7
51 ชุมชนด่านวิทยา 1 0 0 1 4 1 1 1 6
52 บ้านหาดเสือเต้น 1 0 0 1 4 0 3 2 7
53 บ้านป่ากะพี้ 1 0 0 1 3 2 2 2 7
54 บ้านวังปรากฎ 1 0 0 1 2 2 0 1 4
55 บ้านหาดงิ้ว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
56 บ้านท่าสัก 1 0 0 1 1 5 1 1 7
57 บ้านชำตก 1 0 0 1 1 4 0 1 5
58 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 1 0 0 1 1 2 1 2 4
59 บ้านหนองกวาง 1 0 0 1 1 1 5 1 7
60 บ้านเหล่าป่าสา 0 2 3 5 5 9 2 4 16
61 พิชัยดาบหัก 1 0 2 1 3 10 2 1 3 13
62 บ้านดอนโพ 0 2 1 3 5 0 2 0 7
63 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 0 2 1 3 4 2 2 1 8
64 วัดน้ำใส 0 2 0 2 3 1 0 2 4
65 วัดดงสระแก้ว 0 2 0 2 2 0 0 0 2
66 เทศบาลวัดท้ายตลาด 0 2 0 2 2 0 0 0 2
67 วัดอรัญญิการาม 0 1 2 3 12 6 1 5 19
68 วัดบ้านเกาะ 0 1 2 3 5 3 1 1 9
69 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 0 1 2 3 3 0 0 0 3
70 บ้านซ่านสามัคคี 0 1 1 2 8 1 2 0 11
71 นานกกก 0 1 1 2 6 4 3 1 13
72 บ้านคุ้งตะเภา 0 1 1 2 6 3 1 0 10
73 วัดคลองนาพง 0 1 1 2 6 1 0 0 7
74 บ้านดารา 0 1 1 2 5 2 1 0 8
75 บ้านห้วยทราย 0 1 1 2 5 1 2 0 8
76 บ้านปากคลอง 0 1 1 2 4 4 3 0 11
77 บ้านท่ามะปราง 0 1 1 2 2 3 3 0 8
78 บ้านกองโค 0 1 0 1 7 2 0 3 9
79 ด่านแม่คำมัน 0 1 0 1 4 3 1 2 8
80 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 0 1 0 1 4 1 1 0 6
81 วัดวังผักรุง 0 1 0 1 3 1 1 1 5
82 วัดช่องลม 0 1 0 1 2 2 0 0 4
83 บ้านบ่อพระ 0 1 0 1 1 2 2 1 5
84 บ้านหัวค่าย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
85 บ้านขุนฝาง 0 0 4 4 6 3 2 1 11
86 ชุมชนเมืองปากฝาง 0 0 3 3 6 11 2 1 19
87 บ้านวังโป่ง 0 0 2 2 3 0 0 0 3
88 บ้านแสนขัน 0 0 1 1 7 9 3 3 19
89 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 0 0 1 1 4 3 2 3 9
90 บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 3 3 0 0 6
91 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 0 0 1 1 3 0 1 0 4
92 บ้านท้ายน้ำ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
93 ชายเขาวิทยา 0 0 1 1 2 0 4 1 6
94 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 2 0 4 1 6
95 บ้านชำหนึ่ง 0 0 1 1 1 1 1 1 3
96 วัดท่าทอง (นิมมานโกวิทพิทยา) 0 0 1 1 1 1 0 1 2
97 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 0 0 0 0 10 5 2 1 17
98 บ้านหลักร้อย 0 0 0 0 5 4 2 2 11
99 วัดพญาปันแดน 0 0 0 0 4 5 2 0 11
100 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 0 0 0 0 4 2 1 2 7
101 บ้านทุ่งป่ากระถิน 0 0 0 0 3 4 0 1 7
102 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 0 0 0 0 3 3 0 1 6
103 บ้านท่าเดื่อ 0 0 0 0 3 2 1 3 6
104 บ้านผักขวง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
105 บ้านหน้าพระธาตุ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
106 วัดดอยแก้ว 0 0 0 0 3 1 0 0 4
107 บ้านหาดสองแคว 0 0 0 0 2 7 2 2 11
108 บ้านแพะ 0 0 0 0 2 5 4 6 11
109 วัดสิงห์ศรีสว่าง 0 0 0 0 2 1 2 3 5
110 วัดนาทะเล 0 0 0 0 2 1 2 1 5
111 วัดห้องสูง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
112 บ้านคลองกะพั้ว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
113 วัดไร่อ้อย 0 0 0 0 1 4 2 2 7
114 วัดแม่เฉย 0 0 0 0 1 3 3 2 7
115 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0 1 3 1 1 5
116 บ้านขอม 0 0 0 0 1 2 2 1 5
117 บ้านไชยมงคล 0 0 0 0 1 2 1 1 4
118 อนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
119 บ้านงิ้วงาม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
120 ประชาชนอุทิศ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
121 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 บ้านหาดทับยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 ราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 บ้านฟากบึง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
125 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
126 บ้านชำทอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
127 ไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
128 บ้านคลองละวาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 วัดดอนสัก 0 0 0 0 0 4 1 0 5
130 บ้านเต่าไหเหนือ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
131 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
132 วัดวังยาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
133 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
134 บ้านหัวหาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
135 บ้านห้วยปลาดุก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
136 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
137 วัดคุ้งยาง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
138 บ้านคลองกล้วย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านชำผักหนาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านวังสะโม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 สามัคยาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 อุตรดิตถ์คริสเตียน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
143 บ้านห้วยฉลอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
144 วัดดอย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
145 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 วัดดอกไม้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
147 บ้านดินแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 นาน้อยวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 บ้านเด่นด่าน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 วัดทุ่งเศรษฐี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 184 164 140 488 826 407 203 164 1,436