สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 40 18 13 71 87 12 4 4 103
2 บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 12 4 3 19 25 8 4 2 37
3 เทศบาลท่าอิฐ 11 2 4 17 19 1 0 3 20
4 บ้านในเมือง 10 11 5 26 33 11 3 3 47
5 เจริญวิทยา 9 1 4 14 19 7 1 1 27
6 ชุมชนบ้านดง 6 4 2 12 22 6 7 1 35
7 บ้านวังดิน 6 3 5 14 17 10 2 0 29
8 หมู่ห้าสามัคคี 6 2 1 9 12 7 1 0 20
9 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 5 5 13 23 32 16 7 5 55
10 พนมมาศพิทยากร 5 5 0 10 7 6 2 0 15
11 บ้านวังถ้ำ 5 2 2 9 13 2 2 1 17
12 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 4 14 13 31 36 8 6 6 50
13 ชุมชนบ้านวังหิน 4 1 0 5 7 4 1 2 12
14 บ้านข่อยสูง 4 0 1 5 10 3 1 0 14
15 บ้านร้องลึก 3 7 1 11 17 7 7 2 31
16 บ้านชำสอง 3 7 1 11 16 10 5 0 31
17 ชุมชนบ้านโคน 3 3 3 9 13 5 3 0 21
18 ชุมชนวัดบรมธาตุ 3 3 2 8 15 1 1 2 17
19 บ้านปางวุ้น 3 2 3 8 14 6 4 3 24
20 ชุมชนเมืองปากฝาง 3 2 3 8 11 11 2 1 24
21 วัดพระฝาง 3 2 3 8 9 6 2 0 17
22 วังโป่งดำรงวิทย์ 3 2 1 6 10 8 2 0 20
23 เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 3 2 0 5 5 1 0 1 6
24 วัดอรัญญิการาม 2 4 2 8 17 7 1 5 25
25 อนุบาลชุมชนหัวดง 2 3 2 7 10 3 6 2 19
26 วัดโรงม้า 2 3 0 5 5 2 0 0 7
27 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 2 2 3 7 10 6 5 0 21
28 พิชัยดาบหัก 1 2 2 2 6 13 2 1 3 16
29 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 2 1 2 5 11 4 3 4 18
30 วัดบ้านเกาะ 2 1 2 5 7 3 1 1 11
31 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 2 1 1 4 9 5 3 0 17
32 บ้านท่าอวน 2 1 1 4 6 3 0 1 9
33 วัดบ้านใหม่ 2 1 0 3 9 5 0 0 14
34 ภราดานุสรณ์ 2 1 0 3 7 1 1 1 9
35 ป่าขนุนเจริญวิทยา 2 0 3 5 5 6 0 2 11
36 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 2 0 1 3 6 0 1 1 7
37 บ้านบึงท่ายวน 2 0 1 3 3 1 3 0 7
38 น้ำริดราษฎร์บำรุง 2 0 0 2 7 4 0 1 11
39 บ้านท่าสัก 2 0 0 2 2 8 1 1 11
40 บ้านน้ำไคร้ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
41 บ้านนายาง 1 4 5 10 14 6 7 4 27
42 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1 4 2 7 10 5 0 1 15
43 ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1 3 2 6 11 8 0 3 19
44 นาอินวิทยาคม 1 3 2 6 9 6 3 5 18
45 จรัสศิลป์ 1 3 1 5 6 1 0 2 7
46 บ้านคลองเรียงงาม 1 3 1 5 6 1 0 0 7
47 บ้านนาอิซาง 1 3 0 4 8 3 1 2 12
48 บ้านป่าแต้ว 1 2 2 5 9 4 1 0 14
49 นานกกก 1 2 1 4 9 4 4 1 17
50 วัดคลองนาพง 1 2 1 4 8 2 0 0 10
51 วัดดงสระแก้ว 1 2 0 3 3 0 0 0 3
52 หวัวเฉียว 1 1 1 3 5 1 1 1 7
53 บ้านห้วยใต้ 1 1 1 3 3 7 2 3 12
54 ม่อนดินแดงวิทยาคม 1 1 1 3 3 2 1 1 6
55 ไตรศาสตร์วิเทศศึกษา 1 1 1 3 3 0 2 1 5
56 บ้านเด่นสำโรง 1 1 0 2 6 2 0 0 8
57 แหลมนกแก้ว 1 1 0 2 4 3 1 1 8
58 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 1 1 0 2 3 3 1 1 7
59 วัดคุ้งยาง 1 1 0 2 2 3 0 1 5
60 บ้านนาป่าคาย 1 0 1 2 5 3 2 0 10
61 บ้านเหล่า 1 0 1 2 1 3 4 0 8
62 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1 0 0 1 11 5 2 1 18
63 ชุมชนด่านวิทยา 1 0 0 1 5 2 1 1 8
64 บ้านหาดเสือเต้น 1 0 0 1 4 0 3 2 7
65 บ้านป่ากะพี้ 1 0 0 1 3 2 2 2 7
66 บ้านฟากบึง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
67 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 1 0 0 1 2 2 1 2 5
68 บ้านวังปรากฎ 1 0 0 1 2 2 0 1 4
69 บ้านหาดงิ้ว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
70 บ้านชำตก 1 0 0 1 1 4 0 1 5
71 บ้านหนองกวาง 1 0 0 1 1 1 5 1 7
72 บ้านเหล่าป่าสา 0 3 4 7 8 10 3 4 21
73 บ้านวังโป่ง 0 2 2 4 4 0 0 1 4
74 บ้านดอนโพ 0 2 1 3 5 0 2 0 7
75 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 0 2 1 3 4 2 2 1 8
76 วัดน้ำใส 0 2 0 2 3 1 0 2 4
77 เทศบาลวัดท้ายตลาด 0 2 0 2 2 0 0 0 2
78 บ้านกองโค 0 1 2 3 9 2 0 3 11
79 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 0 1 2 3 3 0 0 0 3
80 บ้านซ่านสามัคคี 0 1 1 2 8 2 2 0 12
81 บ้านหลักร้อย 0 1 1 2 7 4 2 2 13
82 บ้านคุ้งตะเภา 0 1 1 2 6 3 1 0 10
83 บ้านดารา 0 1 1 2 5 2 1 0 8
84 บ้านห้วยทราย 0 1 1 2 5 1 2 0 8
85 บ้านปากคลอง 0 1 1 2 4 4 3 0 11
86 บ้านท่ามะปราง 0 1 1 2 2 3 3 0 8
87 ด่านแม่คำมัน 0 1 0 1 4 3 1 2 8
88 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 0 1 0 1 4 1 1 0 6
89 วัดวังผักรุง 0 1 0 1 3 1 1 1 5
90 วัดแม่เฉย 0 1 0 1 2 4 3 2 9
91 วัดช่องลม 0 1 0 1 2 2 0 0 4
92 บ้านบ่อพระ 0 1 0 1 1 2 2 1 5
93 บ้านหัวค่าย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
94 บ้านดินแดง 0 1 0 1 0 0 0 2 0
95 บ้านขุนฝาง 0 0 4 4 6 3 2 1 11
96 บ้านแสนขัน 0 0 1 1 7 9 3 3 19
97 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 0 0 1 1 7 2 1 2 10
98 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 0 0 1 1 4 3 2 3 9
99 บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 3 3 0 0 6
100 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 3 0 6 1 9
101 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 0 0 1 1 3 0 1 0 4
102 บ้านท้ายน้ำ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
103 ชายเขาวิทยา 0 0 1 1 2 1 4 1 7
104 บ้านชำหนึ่ง 0 0 1 1 1 1 1 1 3
105 วัดท่าทอง (นิมมานโกวิทพิทยา) 0 0 1 1 1 1 0 1 2
106 บ้านห้วยฉลอง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
107 ราษฎร์ดำริ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 วัดพญาปันแดน 0 0 0 0 4 5 2 0 11
109 บ้านทุ่งป่ากระถิน 0 0 0 0 3 4 0 1 7
110 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 0 0 0 0 3 3 0 1 6
111 บ้านท่าเดื่อ 0 0 0 0 3 2 1 3 6
112 วัดสิงห์ศรีสว่าง 0 0 0 0 3 1 2 3 6
113 บ้านผักขวง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
114 บ้านหน้าพระธาตุ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
115 วัดดอยแก้ว 0 0 0 0 3 1 0 0 4
116 บ้านหาดสองแคว 0 0 0 0 2 8 4 2 14
117 บ้านแพะ 0 0 0 0 2 5 4 6 11
118 วัดนาทะเล 0 0 0 0 2 1 2 1 5
119 วัดห้องสูง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
120 บ้านคลองกะพั้ว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
121 วัดไร่อ้อย 0 0 0 0 1 4 3 2 8
122 บ้านงิ้วงาม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
123 บ้านขอม 0 0 0 0 1 2 2 1 5
124 บ้านไชยมงคล 0 0 0 0 1 2 1 1 4
125 อนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
126 ประชาชนอุทิศ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
127 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 บ้านหาดทับยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 ราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
131 บ้านชำทอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
132 ไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
133 บ้านคลองละวาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 วัดดอนสัก 0 0 0 0 0 4 1 0 5
136 บ้านเต่าไหเหนือ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
137 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
138 วัดวังยาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
139 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
140 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
141 บ้านหัวหาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
142 วัดดอกไม้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
143 บ้านห้วยปลาดุก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
144 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
145 บ้านคลองกล้วย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านชำผักหนาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านวังสะโม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 สามัคยาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 อุตรดิตถ์คริสเตียน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
150 วัดดอย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
151 นาน้อยวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
152 บ้านเด่นด่าน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 วัดทุ่งเศรษฐี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 บ้านปางหมิ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 219 191 161 571 922 443 222 166 1,587