สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 40 18 13 71
2 บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 12 4 3 19
3 เทศบาลท่าอิฐ 11 2 4 17
4 บ้านในเมือง 10 11 5 26
5 เจริญวิทยา 9 1 4 14
6 ชุมชนบ้านดง 6 4 2 12
7 บ้านวังดิน 6 3 5 14
8 หมู่ห้าสามัคคี 6 2 1 9
9 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 5 5 13 23
10 พนมมาศพิทยากร 5 5 0 10
11 บ้านวังถ้ำ 5 2 2 9
12 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 4 14 13 31
13 ชุมชนบ้านวังหิน 4 1 0 5
14 บ้านข่อยสูง 4 0 1 5
15 บ้านร้องลึก 3 7 1 11
16 บ้านชำสอง 3 7 1 11
17 ชุมชนบ้านโคน 3 3 3 9
18 ชุมชนวัดบรมธาตุ 3 3 2 8
19 บ้านปางวุ้น 3 2 3 8
20 ชุมชนเมืองปากฝาง 3 2 3 8
21 วัดพระฝาง 3 2 3 8
22 วังโป่งดำรงวิทย์ 3 2 1 6
23 เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 3 2 0 5
24 วัดอรัญญิการาม 2 4 2 8
25 อนุบาลชุมชนหัวดง 2 3 2 7
26 วัดโรงม้า 2 3 0 5
27 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 2 2 3 7
28 พิชัยดาบหัก 1 2 2 2 6
29 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 2 1 2 5
30 วัดบ้านเกาะ 2 1 2 5
31 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 2 1 1 4
32 บ้านท่าอวน 2 1 1 4
33 วัดบ้านใหม่ 2 1 0 3
34 ภราดานุสรณ์ 2 1 0 3
35 ป่าขนุนเจริญวิทยา 2 0 3 5
36 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 2 0 1 3
37 บ้านบึงท่ายวน 2 0 1 3
38 น้ำริดราษฎร์บำรุง 2 0 0 2
39 บ้านท่าสัก 2 0 0 2
40 บ้านน้ำไคร้ 2 0 0 2
41 บ้านนายาง 1 4 5 10
42 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1 4 2 7
43 ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1 3 2 6
44 นาอินวิทยาคม 1 3 2 6
45 จรัสศิลป์ 1 3 1 5
46 บ้านคลองเรียงงาม 1 3 1 5
47 บ้านนาอิซาง 1 3 0 4
48 บ้านป่าแต้ว 1 2 2 5
49 นานกกก 1 2 1 4
50 วัดคลองนาพง 1 2 1 4
51 วัดดงสระแก้ว 1 2 0 3
52 หวัวเฉียว 1 1 1 3
53 บ้านห้วยใต้ 1 1 1 3
54 ม่อนดินแดงวิทยาคม 1 1 1 3
55 ไตรศาสตร์วิเทศศึกษา 1 1 1 3
56 บ้านเด่นสำโรง 1 1 0 2
57 แหลมนกแก้ว 1 1 0 2
58 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 1 1 0 2
59 วัดคุ้งยาง 1 1 0 2
60 บ้านนาป่าคาย 1 0 1 2
61 บ้านเหล่า 1 0 1 2
62 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1 0 0 1
63 ชุมชนด่านวิทยา 1 0 0 1
64 บ้านหาดเสือเต้น 1 0 0 1
65 บ้านป่ากะพี้ 1 0 0 1
66 บ้านฟากบึง 1 0 0 1
67 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 1 0 0 1
68 บ้านวังปรากฎ 1 0 0 1
69 บ้านหาดงิ้ว 1 0 0 1
70 บ้านชำตก 1 0 0 1
71 บ้านหนองกวาง 1 0 0 1
72 บ้านเหล่าป่าสา 0 3 4 7
73 บ้านวังโป่ง 0 2 2 4
74 บ้านดอนโพ 0 2 1 3
75 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 0 2 1 3
76 วัดน้ำใส 0 2 0 2
77 เทศบาลวัดท้ายตลาด 0 2 0 2
78 บ้านกองโค 0 1 2 3
79 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 0 1 2 3
80 บ้านซ่านสามัคคี 0 1 1 2
81 บ้านหลักร้อย 0 1 1 2
82 บ้านคุ้งตะเภา 0 1 1 2
83 บ้านดารา 0 1 1 2
84 บ้านห้วยทราย 0 1 1 2
85 บ้านปากคลอง 0 1 1 2
86 บ้านท่ามะปราง 0 1 1 2
87 ด่านแม่คำมัน 0 1 0 1
88 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 0 1 0 1
89 วัดวังผักรุง 0 1 0 1
90 วัดแม่เฉย 0 1 0 1
91 วัดช่องลม 0 1 0 1
92 บ้านบ่อพระ 0 1 0 1
93 บ้านหัวค่าย 0 1 0 1
94 บ้านดินแดง 0 1 0 1
95 บ้านขุนฝาง 0 0 4 4
96 บ้านแสนขัน 0 0 1 1
97 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 0 0 1 1
98 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 0 0 1 1
99 บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1
100 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1
101 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 0 0 1 1
102 บ้านท้ายน้ำ 0 0 1 1
103 ชายเขาวิทยา 0 0 1 1
104 บ้านชำหนึ่ง 0 0 1 1
105 วัดท่าทอง (นิมมานโกวิทพิทยา) 0 0 1 1
106 บ้านห้วยฉลอง 0 0 1 1
107 ราษฎร์ดำริ 0 0 1 1
108 วัดพญาปันแดน 0 0 0 0
109 บ้านทุ่งป่ากระถิน 0 0 0 0
110 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 0 0 0 0
111 บ้านท่าเดื่อ 0 0 0 0
112 วัดสิงห์ศรีสว่าง 0 0 0 0
113 บ้านผักขวง 0 0 0 0
114 บ้านหน้าพระธาตุ 0 0 0 0
115 วัดดอยแก้ว 0 0 0 0
116 บ้านหาดสองแคว 0 0 0 0
117 บ้านแพะ 0 0 0 0
118 วัดนาทะเล 0 0 0 0
119 วัดห้องสูง 0 0 0 0
120 บ้านคลองกะพั้ว 0 0 0 0
121 วัดไร่อ้อย 0 0 0 0
122 บ้านงิ้วงาม 0 0 0 0
123 บ้านขอม 0 0 0 0
124 บ้านไชยมงคล 0 0 0 0
125 อนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ 0 0 0 0
126 ประชาชนอุทิศ 0 0 0 0
127 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 0 0 0 0
128 บ้านหาดทับยา 0 0 0 0
129 ราษฎร์อำนวย 0 0 0 0
130 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0
131 บ้านชำทอง 0 0 0 0
132 ไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 0 0 0 0
133 บ้านคลองละวาน 0 0 0 0
134 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 0 0 0 0
135 วัดดอนสัก 0 0 0 0
136 บ้านเต่าไหเหนือ 0 0 0 0
137 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 0 0 0
138 วัดวังยาง 0 0 0 0
139 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
140 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0
141 บ้านหัวหาด 0 0 0 0
142 วัดดอกไม้ 0 0 0 0
143 บ้านห้วยปลาดุก 0 0 0 0
144 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0
145 บ้านคลองกล้วย 0 0 0 0
146 บ้านชำผักหนาม 0 0 0 0
147 บ้านวังสะโม 0 0 0 0
148 สามัคยาราม 0 0 0 0
149 อุตรดิตถ์คริสเตียน 0 0 0 0
150 วัดดอย 0 0 0 0
151 นาน้อยวิทยา 0 0 0 0
152 บ้านเด่นด่าน 0 0 0 0
153 วัดทุ่งเศรษฐี 0 0 0 0
154 บ้านปางหมิ่น 0 0 0 0
155 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0
รวม 219 191 161 571

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายโสภณ สีหะอำไพ โทร 0817078766 หรือ นายชณดล พูสาย โทร 0902475601
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]