แจ้งกำหนดการลงทะเบียนแข่งขันสำหรับโรงเรียนในกลุ่มท้องถิ่น
แจ้งให้โรงเรียนในกลุ่มท้องถิ่น แต่ละโรงเรียนลงทะเบียนนักเรียน และครูผู้ควบคุม ในการแข่งขันแต่ละรายการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 พร้อมรวบรวมเอกสารในการลงทะเบียนมาร่วมประชุมในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 18:50 น.