สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 หมู่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี   899602318
2 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม หมู่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 นายอำนวย สีนาค  
3 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ หมู่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 นายประจวบ พิมละมาศ  
4 โรงเรียนสหคริสเตียน หมู่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 นางพรศรี เพ็งเรือง   0892698140

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี โทร. 089-960-2318
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]