แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 48 35 72.92% 6 12.5% 3 6.25% 4 8.33% 48
2 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 44 35 79.55% 2 4.55% 3 6.82% 4 9.09% 44
3 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 45 30 66.67% 10 22.22% 1 2.22% 4 8.89% 45
4 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 40 28 70% 4 10% 4 10% 4 10% 40
5 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 36 24 66.67% 6 16.67% 5 13.89% 1 2.78% 36
6 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 29 22 75.86% 6 20.69% 1 3.45% 0 0% 29
7 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 30 21 70% 8 26.67% 1 3.33% 0 0% 30
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 25 21 84% 2 8% 1 4% 1 4% 25
9 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 33 20 62.5% 8 25% 1 3.13% 3 9.38% 32
10 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 27 19 70.37% 5 18.52% 2 7.41% 1 3.7% 27
11 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 25 19 76% 3 12% 2 8% 1 4% 25
12 โรงเรียนบ้านนาไพร 28 19 67.86% 2 7.14% 3 10.71% 4 14.29% 28
13 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 27 17 62.96% 5 18.52% 2 7.41% 3 11.11% 27
14 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 26 17 65.38% 5 19.23% 2 7.69% 2 7.69% 26
15 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 25 16 64% 5 20% 2 8% 2 8% 25
16 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 27 15 55.56% 5 18.52% 3 11.11% 4 14.81% 27
17 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 25 15 60% 4 16% 5 20% 1 4% 25
18 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 18 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
19 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 17 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
20 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
21 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
22 โรงเรียนบ้านนาแซง 14 10 71.43% 2 14.29% 0 0% 2 14.29% 14
23 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
24 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
25 โรงเรียนบ้านปากปาด 16 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
26 โรงเรียนสหคริสเตียน 20 9 47.37% 3 15.79% 3 15.79% 4 21.05% 19
27 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
28 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 13 9 69.23% 0 0% 1 7.69% 3 23.08% 13
29 โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
30 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
31 โรงเรียนบ้านน้ำลี 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
33 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
34 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
36 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
38 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
39 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 12 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
40 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
42 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
43 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านซําบ้อ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนวัดนาขุม 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
47 โรงเรียนบ้านม่วง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
49 โรงเรียนตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านทรายขาว 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
52 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 9 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
53 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 8 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
55 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนวัดวังกอง 9 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
60 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
61 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านงอมมด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนวัดปากไพร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านน้ำแพ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านปางคอม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
73 โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านย่านดู่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี โทร. 089-960-2318
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]