สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเด่นเหล็ก 34 2 3 4 39
2 บ้านสีเสียดบํารุง 33 6 3 4 42
3 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 29 9 1 4 39
4 ป่ากั้งวิทยา 28 4 4 4 36
5 บ้านห้วยมุ่น 24 6 5 1 35
6 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 22 6 1 0 29
7 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 21 8 1 0 30
8 ราชประชานุเคราะห์ 13 21 2 1 1 24
9 บ้านห้วยยาง 20 8 1 3 29
10 บ้านบ่อเบี้ย 19 5 2 1 26
11 บ้านห้วยคอม 19 3 2 1 24
12 บ้านนาไพร 19 2 3 4 24
13 บ้านน้ำหมัน 17 5 2 2 24
14 ชุมชนบ้านนากล่ำ 16 5 2 3 23
15 บ้านห้วยผึ้ง 16 5 2 2 23
16 น้ำพร้าสามัคคี 15 5 3 4 23
17 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 14 4 5 1 23
18 บ้านห้วยลึก 12 3 1 1 16
19 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 12 3 1 0 16
20 บ้านห้วยสูน 11 1 1 0 13
21 บ้านห้วยไคร้ 10 2 1 0 13
22 บ้านนาแซง 10 2 0 2 12
23 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 10 1 1 0 12
24 บ้านปางเกลือ 10 1 1 0 12
25 บ้านปากปาด 9 6 1 0 16
26 สหคริสเตียน 9 3 3 4 15
27 อนุบาลบ้านโคก 9 0 1 3 10
28 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 8 2 0 0 10
29 บ้านน้ำลี 8 1 2 0 11
30 ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 8 1 0 0 9
31 วัดจอมแจ้ง 8 0 0 1 8
32 บ้านนาต้นโพธิ์ 7 3 0 0 10
33 ชุมชนวัดมหาธาตุ 7 3 0 0 10
34 บ้านห้วยต้าวิทยา 7 2 1 0 10
35 บ้านม่วงชุม 7 1 0 0 8
36 จริมอนุสรณ์ 1 6 3 0 0 9
37 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 6 2 0 0 8
38 วัดโพธิ์ชัย 6 2 0 0 8
39 วัดวังสัมพันธ์ 6 1 2 0 9
40 สิงห์คอมพิทยา 6 1 1 0 8
41 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 6 1 1 0 8
42 บ้านซําบ้อ 6 0 1 0 7
43 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 5 3 3 0 11
44 วัดนาขุม 5 2 3 1 10
45 บ้านม่วง 5 1 0 0 6
46 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 5 0 0 1 5
47 บ้านนาผักฮาด 5 0 0 0 5
48 บ้านนาหน่ำ 5 0 0 0 5
49 บ้านวังหัวดอย 4 2 1 0 7
50 จริมอนุสรณ์ 2 4 2 0 3 6
51 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 4 2 0 0 6
52 บ้านทรายขาว 4 1 1 0 6
53 บ้านนาไร่เดียว 4 0 2 2 6
54 บ้านน้ำลัดสามัคคี 4 0 1 0 5
55 บ้านห้วยเดื่อ 4 0 0 0 4
56 วัดวังกอง 3 2 4 0 9
57 บ้านน้ำไคร้ 3 2 0 0 5
58 ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 3 0 0 0 3
59 ไผ่งามวิทยา 2 1 1 1 4
60 บ้านงอมมด 2 1 0 0 3
61 บ้านห้วยโป่ง 2 1 0 0 3
62 วัดปากไพร 2 1 0 0 3
63 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 2 1 0 0 3
64 ร่วมจิตวิเทศศึกษา 2 1 0 0 3
65 บ้านห้วยแมง 1 4 1 0 6
66 บ้านไร่ตีนตก 1 1 1 0 3
67 บ้านห้วยครั่ง 1 1 0 0 2
68 บ้านน้ำแพ 1 1 0 0 2
69 บ้านหนองแห้ว 1 0 0 1 1
70 บ้านกิ่วเคียน 1 0 0 0 1
71 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 0 2 0 0 2
72 บ้านปางคอม 0 1 0 1 1
73 บ้านเด่นชาติ 0 1 0 0 1
74 บ้านย่านดู่ 0 0 0 1 0
รวม 656 164 78 61 959