สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยมุ่น 13 6 3 22 24 5 5 1 34
2 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 9 4 4 17 20 7 1 0 28
3 ราชประชานุเคราะห์ 13 9 3 1 13 17 2 1 1 20
4 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 8 10 4 22 26 9 1 4 36
5 บ้านเด่นเหล็ก 8 9 7 24 31 2 3 4 36
6 บ้านสีเสียดบํารุง 7 9 6 22 31 6 3 4 40
7 บ้านห้วยผึ้ง 5 1 5 11 16 5 2 2 23
8 วัดจอมแจ้ง 5 1 2 8 8 0 0 1 8
9 บ้านห้วยไคร้ 5 0 1 6 9 2 1 0 12
10 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 5 0 0 5 10 3 1 0 14
11 บ้านห้วยยาง 4 6 6 16 19 7 1 3 27
12 ป่ากั้งวิทยา 4 5 5 14 25 4 4 4 33
13 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 4 5 3 12 19 6 1 0 26
14 สหคริสเตียน 4 5 3 12 9 3 3 4 15
15 บ้านห้วยคอม 4 2 4 10 17 3 2 1 22
16 บ้านห้วยสูน 4 1 2 7 11 1 1 0 13
17 บ้านม่วงชุม 4 1 0 5 9 1 0 0 10
18 บ้านบ่อเบี้ย 3 4 4 11 18 4 2 1 24
19 บ้านนาไพร 3 3 1 7 15 2 2 4 19
20 บ้านนาแซง 3 3 1 7 9 2 0 2 11
21 บ้านปากปาด 3 3 1 7 8 5 1 0 14
22 น้ำพร้าสามัคคี 3 1 4 8 14 5 3 4 22
23 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 3 1 2 6 8 2 0 0 10
24 บ้านปางเกลือ 3 1 2 6 8 1 1 0 10
25 บ้านห้วยลึก 2 4 2 8 12 3 1 1 16
26 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 2 4 0 6 7 2 0 0 9
27 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 2 2 3 7 12 3 5 1 20
28 บ้านนาต้นโพธิ์ 2 2 2 6 5 3 0 0 8
29 อนุบาลบ้านโคก 2 2 0 4 7 0 1 3 8
30 สิงห์คอมพิทยา 2 1 1 4 7 1 1 0 9
31 วัดโพธิ์ชัย 2 0 1 3 6 2 0 0 8
32 บ้านห้วยเดื่อ 2 0 0 2 4 0 0 0 4
33 บ้านน้ำหมัน 1 5 2 8 17 5 2 2 24
34 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1 5 1 7 6 3 3 0 12
35 บ้านทรายขาว 1 2 2 5 4 2 1 0 7
36 จริมอนุสรณ์ 1 1 2 1 4 6 3 0 0 9
37 บ้านน้ำลี 1 1 3 5 4 1 2 0 7
38 บ้านห้วยต้าวิทยา 1 1 2 4 8 2 1 0 11
39 บ้านม่วง 1 1 2 4 5 1 0 0 6
40 บ้านน้ำลัดสามัคคี 1 1 1 3 4 0 1 0 5
41 บ้านห้วยโป่ง 1 1 0 2 2 1 0 0 3
42 บ้านวังหัวดอย 1 0 4 5 6 2 1 0 9
43 บ้านนาไร่เดียว 1 0 2 3 4 0 2 2 6
44 บ้านนาผักฮาด 1 0 1 2 5 0 0 0 5
45 จริมอนุสรณ์ 2 1 0 0 1 4 2 0 3 6
46 วัดวังกอง 1 0 0 1 3 0 4 0 7
47 ไผ่งามวิทยา 1 0 0 1 2 1 1 1 4
48 วัดปากไพร 1 0 0 1 2 1 0 0 3
49 บ้านห้วยครั่ง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
50 ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 0 4 3 7 8 1 0 0 9
51 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 0 3 1 4 4 1 1 0 6
52 ชุมชนบ้านนากล่ำ 0 2 4 6 13 5 2 3 20
53 บ้านซําบ้อ 0 2 3 5 6 0 1 0 7
54 วัดนาขุม 0 2 0 2 3 2 3 1 8
55 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 0 2 0 2 3 0 0 1 3
56 บ้านน้ำแพ 0 2 0 2 1 1 0 0 2
57 บ้านนาหน่ำ 0 1 1 2 6 0 0 0 6
58 ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 0 1 0 1 5 0 0 0 5
59 บ้านงอมมด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
60 วัดวังสัมพันธ์ 0 0 1 1 7 1 2 0 10
61 ชุมชนวัดมหาธาตุ 0 0 1 1 6 3 0 0 9
62 บ้านหนองแห้ว 0 0 1 1 3 0 0 1 3
63 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
64 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 0 0 1 1 2 1 0 0 3
65 ร่วมจิตวิเทศศึกษา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
66 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 0 0 1 1 0 2 0 0 2
67 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 0 0 0 0 6 1 1 0 8
68 บ้านน้ำไคร้ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
69 บ้านห้วยแมง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
70 บ้านไร่ตีนตก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
71 บ้านกิ่วเคียน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
72 บ้านปางคอม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
73 บ้านเด่นชาติ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
74 บ้านย่านดู่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 156 138 120 414 608 157 77 61 842